Certifikované kompresory 100% využívající vloženou energii
Galerie(2)

Certifikované kompresory 100% využívající vloženou energii

Partneři sekce:

Divize Oil-free Air společnosti Atlas Copco oznámila, že vodou chlazené bezmazné vzduchové kompresory řady ZR s vestavěným systémem pro využití odpadního tepla jsou celosvětově první TÜV certifikované kompresory „s nulovou spotřebou energie ze sítě“ při specifických podmínkách konstrukčního řešení. Bylo prokázáno, že 100 % elektrického příkonu lze získat zpět ve formě horké vody.


Díky těmto kompresorům s neutrální produkcí emisí CO2 mohou průmyslová odvětví využívající velké množství horké vody a páry, jako je například odvětví potravin a nápojů, mlékárenský průmysl, papírny, farmaceutický průmysl, chemický a petrochemický průmysl, elektrárny, textilní průmysl, ale i sterilní průmyslové prostory, dramaticky snížit své výdaje za energie.
 
Úspory energie u systémů stlačeného vzduchu jsou velmi důležité, protože spotřeba energie na kompresor po dobu jeho životnosti představuje více než 80 % jeho nákladů. Zatímco průměrně systémy stlačeného vzduchu odpovídají za přibližně 10 % hodnoty nákladů průmyslově spotřebované elektřiny, účet za ně může u jednotlivých výrobních závodů dosahovat až 40 % z celkového účtu za elektřinu. Z tohoto důvodu společnost Atlas Copco již mnoho let inovuje energeticky úsporná řešení pro stlačený vzduch.

„Jsme velmi rádi, že našim zákazníkům můžeme nabídnout řešení pro výrobu stlačeného vzduchu, které umožňuje získat zpět 100 % vstupní energie,“ říká Stephan Kuhn, prezident obchodní oblasti Compressor Technique společnosti Atlas Copco.

„V současné době čelí naši zákazníci přísnějším požadavkům na snížení emisí oxidu uhličitého. Díky kompresorům s neutrální produkcí emisí CO2 mohou zákazníci získat stlačený vzduch prakticky zadarmo, což má obrovský dopad na zachování životního prostředí a také na zlepšení jejich zisku.“

Nezávislé sdružení Technische Überwachungs-Verein (německé Technické kontrolní sdružení nebo také „TÜV“) na začátku tohoto roku dohlíželo na typové zkoušky vodou chlazených bezmazných šroubových kompresorů ZR 55-750 společnosti Atlas Copco, které jsou vybaveny vestavěnými systémy pro využití odpadního tepla. Postup zkoušek zahrnoval měření elektrického příkonu a výkonu v podobě horké vody v reálném čase. Obě tato měření byla následně porovnána. Bylo prokázáno, že za specifických podmínek při teplotě 40 °C a relativní vlhkosti 70 % lze získat zpět 100 % elektrického příkonu.

Při stlačování vzduchu v kompresorech řady Carbon Zero s neutrální produkcí emisí CO2 je veškerý elektrický příkon přeměněn na teplo. Toto teplo se vyskytuje na rozličných součástech kompresoru. Skutečnou výzvou je odebírat toto teplo ze všech součástí, kterými jsou kompresní elementy, olejový chladič, mezichladič a dochlazovač. Vestavěný systém využití odpadního tepla prohání studenou vodu přes všechny tyto součásti a důsledkem tepelné výměny získává horkou vodu dosahující teploty až 90 °C. Tato horká voda může mít v průmyslu více možností uplatnění.

Většina průmyslových odvětví může využívat horkou vodu pro ohřev prostorů, sprchování a další podobné aplikace. Nejvíce je však mohou využít ta průmyslová odvětví, která pro své postupy vyžadují horkou vodu a páru neustále. Mezi typická odvětví průmyslu s požadavkem na horkou vodu a páru patří výrobny produkující potraviny a mléčné, dále sem patří papírenský průmysl, textilní průmysl, farmaceutický průmysl, rafinérie, chemičky a petrochemičky, elektrárny, sterilní průmyslové prostory.

Horká voda či pára je normálně produkována pomocí průmyslových kotlů na elektřinu nebo paliva typu topný olej či zemní plyn. Při používání horké vody z kompresorů, ať již přímo nebo prostřednictvím napájení kotlů předehřátou vodou, lze spotřebu paliva buď výrazně snížit nebo zcela eliminovat. To vede k výrazným energetickým úsporám.

Zdroj: Atlas Copco, Divize Oil-free Air