První antibakteriální sklo (je) na světě ...
Galerie(4)

První antibakteriální sklo (je) na světě …

Partneři sekce:

AGC Flat Glass Czech, bývalý Glaverbel Czech, uvedl na trh nové Antibakteriální sklo®. Tento nový produkt, který zažívá světovou premiéru, dokáže zničit 99,9 % bakterií a zabránit šíření plísní. S ohledem na narůstající počet objevených bakterií odolných vůči antibiotikům se stává doslova mezníkem v boji proti infekcím šířícím se v nemocnicích.

Infekce šířící se v nemocničních zařízeních zabíjejí více než dopravní nehody

Více než 1 z 10 Evropanů1 se při návštěvě nemocnice nakazí bakteriální infekcí2, která může způsobit lékařské komplikace, zavinit delší pobyt v nemocnici a v nejhorším případě i smrt. Odhaduje se, že v Evropě na infekční onemocnění získané během hospitalizace v nemocnici z důvodu jiné nemoci každoročně zemře zhruba 50 000 lidí3. To je o neuvěřitelných 21 % více než počet Evropanů, kteří zemřeli při dopravních nehodách4. Bakterie MRSA5, které jsou odolné vůči antibiotikům, představují závažný problém v mnoha evropských zemích. A značné jsou také náklady vynaložené na boj proti těmto infekcím: samotné operace infekčních onemocnění mohou stát evropská zdravotnická zařízení až 19 miliard eur ročně6.  

Prevence je lepší než léčba

Mnoha nosokomiálním bakteriálním infekcím, neboli nákazám šířícím se v nemocničním prostředí, můžeme předcházet. Zvýšená hygiena, jako např. důkladné mytí rukou, je velmi důležitá, ale samozřejmě nemůže vyřešit celý problém. Zdravotníci a vedoucí zaměstnanci nemocnic se stále více zabývají otázkou nových prostředků, které by mohly pomoci v boji proti nosokomiálním infekcím, včetně stavebních materiálů. Dr. Jean Vanderpase z oddělení epidemiologie a nemocniční hygieny v nemocnici Brugmann v Bruselu tvrdí: „Aby došlo ke snížení infekcí šířících se v nemocnicích, musíme přejít k používání daleko přísnějších hygienických parametrů budov a jejich vybavení. Na začátku veškerých měření si musíme uvědomit, že je potřeba použít materiály, které omezují rozvoj bakterií v prostředí. Výzkumy ukazují, že stačí pouhých 5 vteřin dotyku a přenesete na sebe z kontaminovaného povrchu 99 % přítomných bakterií7. Antibakteriální sklo TM ničí 99,9 % všech bakterií na povrchu. Díky této významné vlastnosti se stává dokonalým výrobkem pro aplikace s přísnými hygienickými nároky.“ 

Jak AB sklo funguje?

Antibakteriální sklo TM ničí mikroorganismy, jakmile přijdou do kontaktu s povrchem skla. Stejně jako u mnoha jiných velkých objevů je i princip AB skel docela jednoduchý. Antibakteriální účinek skla je založen na stříbře. O antibakteriálních vlastnostech stříbra svědčí důkazy už z dob starého Říma. Důstojníci římské armády se vždy těšili lepšímu zdraví než pěchota. Jedním z důvodů mohla být skutečnost, že římským důstojníkům bylo servírováno na stříbrném nádobí, zatímco pěchota jedla z obyčejných plechových talířů. Rozsáhlý výzkum zabývající se vlastnostmi stříbra skutečně prokázal jeho silný antibakteriální účinek. Výrobní proces vyvinutý a patentovaný společností AGC Flat Glass Europe zahrnuje difuzi stříbrných iontů do vnějších vrstev skla: ionty reagují s bakteriemi, brání jejich metabolismu a narušují dělení buněk, čímž bakterie ničí.

AGC udává standard

Antibakteriální sklo TM společnosti AGC Flat Glass Europe bylo testováno univerzitními laboratořemi s výsledky platnými pro evropské a japonské normy8. Intenzivní testování prokázalo, že antibakteriální účinek skla se s uplynulým časem nemění, je trvalý. Sklo může být použito na všechny druhy povrchů, od běžného zasklení po zrcadla a obkládání stěn. 

Jean-François Heris, prezident a generální ředitel AGC Flat Glass Europe, k uvedení Antibakteriálního skla na trh řekl: „Jsme nadšeni praktickým použitím Antibakteriálního skla a očekáváme značnou poptávku po tomto výrobku ze všech sektorů, kde je hygiena na prvním místě. Je to další příklad toho, jak naše výrobky mohou pomoci zlepšit kvalitu života mi­liónům lidí.”  

Inovační tradice

Antibakteriální sklo představuje poslední novinku ze série inovací společnosti AGC Flat Glass Europe. Pod bývalou značkou Glaverbel společnost pronikala a udržela se na trhu se svými úspěšnými výrobky po dobu 30 let, včetně prvního skla s tvrdou vrstvou s řízeným prostupem sluneční energie a prvního ekologického zrcadla. Glaverbel dnes také oznámil, že se u příležitosti celosvětového sjednocení značky všech firem náležících do skupiny AGC přejmenoval na AGC Flat Glass Europe. 

Pokud vás nová Antibakteriální skla zaujala, více informací najdete na stránkách www.YourGlass.cz.  

1  Termín ‘Evropané‘ označuje obyvatele Evropské unie a ‘Evropa’ celou Evropskou unii
2  Improving patient safety by prevention & control of healthcare-associated infections: public consultation paper, Jan 06: http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/cons01_txt_en.pdf
3  ibid
4  V roce 2005 zemřelo v 25 zemích Evropské unie 41 274 lidí následkem silniční dopravní nehody (http://www.erf.be/images/stat/2007/2007_chap7.pdf).  Srovnání s poslední zveřejněnou zprávou z ledna 2006, která uvádí, že v zemích Evropské unie zemřelo zhruba 50 000 lidí následkem bakteriálních infekcí šířících se v nemocničním prostředí (Improving patient safety by prevention & control of healthcare-associated infections: public consultation paper, Jan 06: http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/cons01_txt_en.pdf). Rozdíl mezi těmito 2 ukazateli je 21.14 %
5  Methicillin-resistant Staphylococcus-aureus, tedy methicilinu odolný Staphylococcus Aureus
6  Leaper DJ, Van Goor H, Reilly J et al. Surgical site infection – a European Perspective of incidence and economic burden. International Wound Journal 2004:1:1–26
7  Congress dedicated to Hygienic Coatings & Surfaces (Orlando, USA, 26-28 January 2004).
8  Testy byly provedeny na reprezentativních vzorcích bakterií a plísní: Staphylococcus Aureus; Escherichia Coli; Pseudomonas Aeruginosa; Aspergillus Niger a Candida Albicans. Bakterie testované na Antibakteriálním skle se v nemocnicích nacházejí nejčastěji a jsou hlavními původci nosokomiálních infekcí. Metodologie a výsledky testu jsou platné pro evropské (EN 13697; EN1276; EN1650) a japonské (JIS Z 2801-2000) normy; byly provedeny v univerzitní laboratoři farmaceutické mikrobiologie a hygieny na farmaceutickém institutu Université Libre de Bruxelles.