Propan nebo butan? Který je lepší na vytápění objektů?

Vytápění rodinných domů nebo komerčních provozů či obecních objektů se v místech kde není přípojka zemního plynu řeší často instalací zásobníku na zkapalněný plyn.

Ten může být podzemní nebo nadzemní, uživatel jej může vlastnit, nebo si jej pronajímat. Pokud jej vlastní, pak si teoreticky může na každé plnění najímat jiného dodavatele, ale záleží vždy na smlouvě, kterou má s dodavatelem podepsanou.

V tomto bodě může být i kámen úrazu, a tak by si každý uživatel měl pečlivě rozmyslet obsah smlouvy. Jde totiž mimo jiné o to, že ceny propanu se v průběhu roku mění a nejlevnější bývají v létě, podobně jako automobilový benzín.

Zdroj: Tomegas

Čistý propan, což znamená minimálně 90 % plynu, se používá hlavně pro vytápění rodinných domů. Má výhřevnost 46,40 MJ/kg. Zkapalněný plyn se na výstupu ze zásobníku odpařuje, mění skupenství, aby mohl být potrubím odváděn přes regulátor do hořáku kotle.

Výhoda propanu je, že se může odpařovat až při teplotě mínus 40°C. Jinak tomu je u směsi propanu a butanu, kde odpařování končí zhruba okolo 0°C. V momentě, kdy se plyn dostává na hranici odpařitelného množství, začne vypadávat regulátor a následně i kotel.

Zdroj: Tomegas

Směs propanu a butanu se používá u větších průmyslových celků i vzhledem k tomu, že má vyšší výhřevnost. K vylepšení výkonu obvykle slouží elektrické předehřívání výparníku.

U provozů, jako jsou například sušičky obilnin, investor požaduje co nejvyšší výkon a výhřevnost, proto se v těchto provozovnách často používá kapalný butan, který má výhřevnost ještě vyšší (cca o 10 %). Chemické složení obou plynů je podobné.

www.tomegas.cz