ASB Články na tému

vytápění

Asi 12 % celkové celosvětové poptávky po energii pochází z vytápění a chlazení domácností a podniků. Nová studie naznačuje, že používání podzemní vody k udržení příjemných teplot by mohlo snížit spotřebu zemního plynu a elektřiny v tomto sektoru (např. v USA o 40 %). Tento přístup, nazývaný Aquifer Thermal Energy Storage (ATES), by také mohl pomoci zabránit výpadkům způsobeným poptávkou po vysokém výkonu.

Eliška Hřebenářová -

Velkoplošné otopné systémy s vodním médiem jsou v oboru vytápění rezidenčních i komerčních budov nepochybně fenoménem. Přestože se počty jejich instalací rapidně zvyšují, stále dochází při pokládkách, ale i při plánování topných spirál, k významným chybám, jež následně vedou k provozním poruchám a také ekonomické neefiktivitě realizovaných zakázek. Některé z těchto chyb si přiblížíme v dalším textu.

Nově budovaná ekologická vesnice Nebřenice poblíž Prahy vsadila na technologii tepelných čerpadel. Pět set hlubinných vrtů pro tepelná čerpadla zásobují teplem a chladem celou vesnici. Jde zatím o nejkomplexnější využívání vrtů s tepelnými čerpadly v ČR.

Evropská komise (EK) chce do roku 2040 postupně ukončit vytápění budov plynem a dalšími fosilními palivy. Přísnější ekologická pravidla mají platit i pro výstavbu nových budov, které navíc nebudou moci od roku 2030 produkovat žádné emise. Od roku 2027 pak lidé přijdou o nárok na podporu vytápění plynovými kotli.

Stěnové sálavé systémy lze využívat v zimním období i letním období. V zimním období plní funkci nízkoteplotního vytápění a v letním období plní funkci vysokoteplotního chlazení. Stěnové sálavé systémy, které nabízejí různí výrobci, se liší jak z materiálového, tak i konstrukčního provedení.

ITAP panely – interiérové tepelně aktivní panely s integrovanou aktivní plochou – inovativním způsobem spojují stávající stavební a energetické systémy do jednoho kompaktního celku a tím vytvářejí kombinované stavebně-energetické systémy. Jedná se o stavební konstrukce s vnitřním zdrojem energie.