Ilustrace navrženého návrhu větrné turbíny. Výzkumníci tvrdí, že turbína by měla být detekovatelná minimálně 30 sekund před potenciální srážkou.

Ornitologové se shodují: Pruhované turbíny mohou snížit úmrtnost mořských ptáků

Partneři sekce:

Snaha o snížení úmrtnosti ptáků na lopatkách větrných turbín se datuje už před rok 2020, protože právě v tomto roce byla publikována norská studie, která udávala, že natření jedné z lopatek načerno může snížit nehody až o 70 %. Klíčem k pochopení, proč k takovým nehodám dochází, ovšem není jen pátrání po příčinách a možném řešení, ale především porozumění, jak ptáci vidí své okolí.

Profesor Graham Martin, ornitolog specializující se na smyslový svět ptáků, a Alex Banks, specialista na ornitologii z Natural England, ve své studii publikované v časopise Global Ecology and Conservation „zalétli“ ještě dál a podrobněji analyzovali ptačí vidění. A právě podle této analýzy by zvýšení vizuálního kontrastu větrných turbín pomocí achromatických vzorů mělo učinit oblohu pro ptáky bezpečnější.

Proč ptáci kolidují s větrnými turbínami?

Již nějakou dobu ornitologové pozorovali, že pták je, volně přeloženo, zobák vedený okem. Tedy že vize ptáka je poháněna potřebou hledat potravu a vyhýbat se predátorům. Všímat si turbín, pilířů nebo jiných objektů vyčnívajících z moře zkrátka není jejich geneticky zakódovanou prioritou.

Stejně jako lidé mohou selhat například při řízení v autě, protože se jedná o pohyb za hranicemi přirozeně vyvinutého vnímání, ptáci jsou citliví na nové překážky, zejména ve volném prostoru, kde je zkrátka nečekají.

A ačkoliv se limit viditelnosti u různých druhů ptáků liší (vedou například orli nebo supi, kteří z výšky vidí i malé detaily), specialisté poukazují na to, že směr zraku se upíná spíše na laterálně umístěné předměty – tedy ty po stranách hlavy – než na předměty vpředu. A jejich soustředění, zejména při hledání potravy, se pak upírá dolů.

V čem pomohou pruhované turbíny?

Lidé vnímají svět určitým způsobem a jsou přesvědčeni, že přesně takový svět je. Je ovšem třeba si uvědomit, že vnímání je podmíněno jednotlivými smysly, takže zvířata, která tyto smysly mají vyvinuta jinak, vidí svět odlišně a od svých smyslů získávají jiné druhy informací. Přestože proto mohou lidé mít dojem, že by ptačí problém vyřešily například  jasné barvy – monotónní, kontrastní barva je vhodnější řešení.

Ptáci používají vidění dopředu k řízení letu směrem k cíli, zejména k určení doby do kontaktu s překážkou – k tomu ovšem používají vidění s relativně nízkým prostorovým rozlišením, které je spíše naladěno na změny v optickém toku než na konkrétní detaily. Právě proto je turbína, s lopatkami rozdělenými na třetiny černé a bílé, které se střídají, aby při rotaci vytvořily co největší blikání, nejlepší způsob, jak upoutat pozornost ptáků. Tento typ kontrastu je účinnější, než snaha o vytvoření kontrastu vůči pozadí nebo okolí. A černá a bílá, jak známo, jsou nejkontrastnější kombinací.

Turbíny, ptáci a politika

Spouštění větrných elektráren na moři i na souši je klíčem k tomu, aby Evropa dosáhla svých cílů v oblasti obnovitelné energie. Zároveň je třeba vykompenzovat úmrtí tisíců ptáků při kolizi s turbínou na moři a toto číslo do budoucna snížit.

Implementace opatření by byla možná již ve fázi výroby, jelikož navrhovaná opatření nezasahují do žádných zákonných požadavků na zviditelněních pobřežních turbín pro lodě a letadla (což jsou např. blikající světla). Aby ovšem požadavek na toto opatření vznikl, je třeba nejen pochopit dopad celé situace na migraci ptáků, ale také rozvířit debatu na místech, která mohou toto – či samozřejmě jakékoli jiné, účinné řešení – prosadit a uvést do praxe.

Zdroj: euronews.green dle zmíněné studie, přeloženo, upraveno, kráceno