Partneři sekce:
  • Stavmat

Zasklení se zvětšilo – XXL skla

Zasklení se zvětšilo - XXL skla

Dlouhou dobu, kdykoli došlo na téma průhlednosti v architektuře, byly posudky a technologie zasklení zaměřeny na získání co nejlepšího součinitele prostupu tepla U.

Je více než jisté, že v průběhu zhruba 50 let se zasklení posunulo od jednoduché tabule přes první generaci izolačních skel až po dnešní izolační trojskla. Toto redukovalo hodnotu součinitele prostupu tepla zasklením Ug z více než 5 W/m2K na dnes již standardní hodnotu 0,5 W/m2K, tedy na jednu desetinu původní hodnoty. Každopádně lze konstatovat, že tato honba za získáním nejefektivnějších tepelněizolačních hodnot zasklení je víceméně u konce.

Přestože jsou jistá zlepšení stále technicky možná prostřednictvím čtverného či vakuového zasklení, znamenalo by to příliš práce a nákladů navíc na výrobku, který má tak velkou řadu funkčních nedostatků, že v současné době není schopen pokrýt poptávku trhu. Zdá se tak nepravděpodobné, že by se tento typ zasklení dostal ke slovu v blízké budoucnosti či že by mohl pro stavebnictví mít výraznější přínos.

Každopádně je třeba říct, že zmíněné součinitele prostupu tepla u skla jsou pouze jedním z mnoha aspektů, které v architektuře hrají roli. Musíme mít na paměti i požární bezpečnost, zvukovou izolaci a stínění – což je vlastnost, kterou lze nyní řešit samotným zasklením díky samostmívacímu (přepínatelnému) sklu. Toto sklo neobsahuje žádné mechanické součástky, jak je tomu například u venkovních rolet či žaluzií, u kterých by hrozilo poškození a které mají problém odolávat povětrnostním podmínkám v přímořských oblastech, v oblastech s otevřeným terénem bez překážek, ve vysokých nadmořských výškách atd.

Mluvíme-li v superlativech, rozměr skla je nyní ve sklářském oboru často skloňovaným výrazem. Nastal odklon od původního významu skla v architektuře – tedy jako čistě praktického materiálu, který umožnil průnik denního světla do místnosti – a hledí se spíše na jeho designové a estetické hodnoty, také s důrazem na multifunkčnost. Dalo by se dokonce říct, že zasklení je nyní diskutovaným tématem číslo jedna.

Sklo se setkává s aktivním zájmem projektantů, přestože se pro ně častokrát jedná o výzvu, a proto je nyní na samotné výrobce vyvíjen tlak, který nakonec rozhodne, jaká značka bude nejúspěšnější ve výrobě, zpracování a expedici co největších skleněných tabulí. Výrobci, kteří v současné době udávají tempo ve výrobě a vývoji, jsou např. Sedak, Thiele Glas, AGC Interpane či Saint-Gobain.

Firmy jsou nyní schopné vyrobit skla o rozměrech až 18 × 3,21 metrů, ačkoli například zahraniční společnost Sedak očekává výrobu skel 3,51 × 20 metrů už v polovině roku 2018. Pokud uspějí, stanou se zpracovateli největších skleněných tabulí na světě. Protože samozřejmě tak velká skla musí být nějak přemísťována z bodu A do bodu B, Sedak pro tyto účely vyvinul speciální nakladače, které jsou schopné přemísťovat 16metrová skla a se svou celkovou délkou 23 metrů jsou patrně nejdelšími existujícími návěsy.

Odbornost při výrobě a dokončovacích pracích je pouze jednou složkou procesu. Neméně důležité je dopravení výrobku na místo určení. Sedak pro tento účel vyvinul vlastní návěsy, které mohou přepravovat tabule až o délce 16 metrů. (Foto: Sedak GmbH & Co. KG)

Odbornost při výrobě a dokončovacích pracích je pouze jednou složkou procesu. Neméně důležité je dopravení výrobku na místo určení. Sedak pro tento účel vyvinul vlastní návěsy, které mohou přepravovat tabule až o délce 16 metrů. (Foto: Sedak GmbH & Co. KG)

Strukturální stabilita a logistika – výzvy XXL skel

Ve skutečnosti je samotná výroba pouze jedním z mnoha aspektů celého procesu. Konečná úprava a logistika jsou neméně důležité, a je tedy nezbytné je vyřešit a dotáhnout do detailu. Konec konců, skla velikosti XXL prochází přesně tolika výrobními fázemi – od plavení skla až po samotnou instalaci na stavbě – a tolika dokončovacími fázemi jako jakékoli jiné běžné sklo. Skla se liší svou tloušťkou (běžně 3–25 mm), zatímco samotný proces je stejný pro všechny typy skel.

Nicméně, proces se začne komplikovat, jakmile dojde na zajištění strukturální stability v dané budově. Je to zejména kvůli tomu, že montážní zařízení, nosné profily a povrchy musí být schopné nést obrovskou váhu skla (ta se pohybuje mezi 2 a 3 tunami v závislosti na velikosti) a zároveň odolat větru, sněhu a dalším statickým i dynamickým zatížením. Pochopitelně jsou tu i další potíže, které vyžadují řešení: jakmile je velké sklo dovezeno na stavbu, je třeba je dopravit do jeho konečného cíle, a to aniž by došlo k jeho poškození či dokonce zničení.

XXL sklo na cestě k autoklávům ve sklářské společnosti Sedak – jedné z firem  specializovaných na výrobu a dokončovací práce XXL skel. (Foto: Sedak GmbH & Co. KG)

XXL sklo na cestě k autoklávům ve sklářské společnosti Sedak – jedné z firem specializovaných na výrobu a dokončovací práce XXL skel. (Foto: Sedak GmbH & Co. KG)

Nové technologie ve zpracování a konečných úpravách skla

V závislosti na preferencích každého zákazníka zahrnují konečné úpravy XXL skla stejné etapy, jako by šlo o jakékoli jiné sklo: zpracování (tj. řezání, vrtání a úprava hran), předpětí (částečné zpevnění, bezpečnostní temperování a nezbytný HST (heat soak test), keramický tisk, povlakování a vrstvení. Skla až do délky deseti metrů mohou být i ohnuta. Pokud jsou skla příliš velká, může se ohyb provést zastudena s omezeným minimálním poloměrem ohybu (například 1 500 x tloušťka skla či 12 metrů radius pro 8 mm tlusté sklo). Toto jasně ukazuje, že parametry, a tudíž i limity při používání XXL skla nejsou dány jen výrobou, ale také následným zpracováním a dokončovacími úpravami. Společnosti AGC Interpane a Sedak, například, jsou nyní schopni vyrobit vícevrstvé sklo až o rozměrech 3,21 x 15 metrů. Větší rozměry lze vyrobit pouze u monoskel.

Masivní tmelení izolačních skel a přepínatelná skla

Spolu s dokončovacími procesy, logistikou a instalací skel XXL je nutné se zaměřit i na tmelení izolačních skel a ochranu proti slunci. Minimálně jedna strana je limitována rozměrem 3,2 metru, a tak se vlastní hmotnost větších skel, při manipulaci ve výrobě, disproporčně soustředí právě na tuto kratší stranu. V závislosti na montáži těchto izolačních skel musí tmelený okraj izolačního skla vydržet mnohem více, než kolik taková váha je, aby byla zajištěna strukturální stabilita izolačního skla a jeho dokonalá těsnost.

Na rozdíl od strukturální stability klesá energetický význam velikosti tmelení izolačního skla spolu se vzrůstajícími rozměry skla. Dopad tepelných mostů tmelů je totiž redukován v závislosti na proporcích povrchu oblasti.Na druhou stranu je velmi důležité mít spolehlivou a účinnou sluneční clonu. S ohledem na běžné konstrukce, například vnější rolety, je téměř nemožné použít stejný mechanismus u skel velkých rozměrů, zejména ve vysokých nadmořských výškách. Dalším problémem je pak estetika: je kontraproduktivní vytvořit průhlednou budovu za pomoci XXL skla a pak vše skrýt za žaluzie. Přestože může být nízkoemisním povlakem výrazně snížen přísun tepla, oslnění jasným slunečním světlem prozatím nebylo uspokojivě vyřešeno.

Zdá se však, že řešením pro tyto rozměry skel by mohlo být přepínatelné zasklení (nabízené například společností AGC a Saint Gobain). Toto řešení je odpovědí na všechny tři hlavní problémy: oslnění, estetiku a zatížení větrem. Náklady na energii jsou téměř zanedbatelné, když systém porovnáme s náklady na instalaci a údržbu žaluzií. Výsledkem pak jsou okna, přes která je vidět za všech okolností – pohled skrz sklo není ničím blokován či stíněn, přestože skla samotná stínění poskytují. Technologie přepínatelného skla umožňuje spuštění systému aktivně i pasivně. Nejslibnější se pak zdá řešení za pomoci elektrochromatického skla s nanostrukturovaným potahem – když je aplikováno nízké napětí, sklo se mění na tmavě šedé či modré a vzniká samostínicí efekt.

V květnu 2017 otevřel své brány bruselský Dům evropských dějin. Budova, která se datuje do třicátých let minulého století, je bývalou stomatologickou klinikou a byla rozšířena o „skleněný implantát“ s fasádou sestávající ze skleněných tabulí o délce  až 3,8 metru. (Foto: Sedak GmbH  & Co. KG, Christian Fabris)

V květnu 2017 otevřel své brány bruselský Dům evropských dějin. Budova, která se datuje do třicátých let minulého století, je bývalou stomatologickou klinikou a byla rozšířena o „skleněný implantát“ s fasádou sestávající ze skleněných tabulí o délce 
až 3,8 metru. (Foto: Sedak GmbH & Co. KG, Christian Fabris)

Reference jako nejlepší důkaz

Nejlepší reklamou jsou pro výrobce skel reference. Ty nejen ukazují vynikající architektonické kousky, kterých je možné docílit za pomoci XXL skla, ale také kolik znalostí je třeba při realizaci takových projektů. Takovým příkladem může být nahrazení 45 let starých skleněných fasád budovy UNCTAD v Ženevě – budovy Konference OSN o obchodu a rozvoji. Jedná se o 13 metrů vysoké nekalené sklo, neobvyklé pro rok 1971. Až doteď se patrně jednalo o největší skleněné panely. Další senzací pak byla 15 metrů vysoká fasáda ze skleněných tabulek pro nové ústředí Apple v Cupertinu. Projekty, jako jsou tyto, povzbuzují a motivují architekty a společnosti, a lze tak předpokládat, že 20metrový úspěch firmy Sedak nebude koncem vývoje a výroby XXL skel. 

Vstupní hala komplexu 111 South Main  v Salt Lake City udivuje návštěvníky skleněnou fasádou, která je téměř 11 metrů  vysoká. Šlo o první objekt, který využil dřevěné dýhové lamináty. (Foto: Steel  Encounters Inc, Salt Lake City, US) 

Vstupní hala komplexu 111 South Main v Salt Lake City udivuje návštěvníky skleněnou fasádou, která je  téměř 11 metrů
vysoká. Šlo o první objekt, který využil dřevěné dýhové lamináty. (Foto: Steel Encounters Inc, Salt Lake City, US)

Zažijte formáty XXL na vlastní kůži na veletrhu glasstec 2018

Co to je: mezinárodní veletrh skla
Na co se zaměřuje: výroba, zpracování, výrobky
Kdy se koná: 23.–26. října 2018
Výsledky výrobců a finálních zpracovatelů skla jsou měřeny výzvami moderního zasklení z hlediska estetiky, designu, energetické účinnosti, funkčnosti, komfortu a konstrukcí. Skla jsou nyní speciálně řezaná, ohýbaná a tvarovaná, jsou malovaná nápaditými potisky či kouřová. Toto vhodně ilustruje realitu současné diverzity při zpracování skla. Sklo tak získalo významnou pozici mezi stavebními materiály v architektuře. Glasstec 2018 se proto bude zaměřovat na know-how sklářského průmyslu a bude prezentovat nejen současnou realitu, ale i vize budoucnosti.

 

Tónovatelné Halio od AGC Glass Europe

Na začátku roku 2018 byl do obchodní sítě vypuštěn nový typ skla – Halio, inteligentní tónované sklo. Sklo se zabarvuje do neutrálních šedavých odstínů, čímž dochází k blokování slunečních paprsků, ochraně oslnění a zvýšení pocitu soukromí. Sklo je možné naprogramovat tak, aby reagovalo na počasí, denní dobu nebo polohu slunce během dne. Je možné ho ovládat manuálně, a to jak hlasem, tak i ovládáním. Ke zbarvení dochází okamžitě, přičemž přechod z čiré varianty do nejtmavšího odstínu trvá méně než tři minuty. Je možné volit mezi různými stupni zbarvení pro dosažení požadovaného efektu.
Zdroj: AGC Glass Europe

 

TEXT: glasstec

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 2/2018.