Vnější stínicí technika – výhodný benefit pro dům

Zdroj: HELUZ

Instalace stínící techniky do rodinných domů je stále častější a praxe ukazuje, že moderní domy se dnes bez ní neobejdou. Topení a chlazení jsou odpovědné za 80% spotřeby energie obytných budov. EU si klade za cíl do roku 2030 snížit spotřebu energie na vytápění a chlazení o 18%.

Pokud bychom jen 75% oken osadili dynamickou vnější stínicí technikou, může být potencionální úspora energie na vytápění a chlazení až 19%. Je potřeba si i uvědomit, že dynamická vnější stínicí technika je vysoce efektivní a udržitelná technologie s řešeními generujícími mnohem méně emisí uhlíku během výrobního procesu.

Studie Graz University of Technology ukázala, že pokojová teplota s automatickým stíněním a větráním zůstává nižší než při plném zastínění bez větrání. Teplotní rozdíl může být až 9°C. Navíc automatické stínění může snížit prostup slunečního záření až o 80% a tím v letních měsících přispět k nechtěnému přehřívání vnitřních prostor. Své uplatnění najde ale i v zimních měsících, kdy v noci vytvoří tepelný štít oken a prosklených stěn, které se dnes stále častěji realizují a tím snižuje jejich ochlazování.

Podle studie ES-SO (zastřešující organizace profesionálních sdružení stínící techniky převážně v členských zemích EU), může stínící technika přinést úspory energie až ve výši 22% a snížit emise CO2 v budovách v Evropě ročně o 137 Mt.

Zdroj: HELUZ

Jedním z možných řešení je již při stavbě použít překlady HELUZ FAMILY 3in1 nosný, ve kterém se dá jednoduše po vyndání polystyrénových dílů vytvořit prostor pro instalaci konkrétního druhu stínění a jehož velkou výhodou je rychlá instalace v rámci hrubé stavby. Překlad je osazen fixní tepelnou izolací, která zajišťuje splnění parametrů i pro pasivní domy. Pro zlepšení tepelně izolačních vlastností je použit grafitový polystyrén.

Překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný s integrovanou fixní, ale i vyjímatelnou tepelnou izolací je určen pro jednovrstvé zdivo z tepelně izolačních cihel HELUZ FAMILY a HELUZ FAMILY 2in1. Tím, že lze určité části tepelné izolace vyjmout a vytvořit tak potřebný prostor pro montáž rolet, žaluzií nebo screenu, dosahuje překlad v každé chvíli maximum v oblasti tepelné izolace.

Pokud však v době výstavby ještě nevíme, jaký druh stínicí techniky použijeme, můžeme izolaci v překladu všechnu ponechat a rozhodnutí učiníme později. Takže stavebník není nijak limitován a na celý dům může použít jediný typ nosného překladu a to i na okna, pro která se se stíněním nepočítá.

Zdroj: HELUZ

Překlad umožňuje jednoduché navrhování v rámci výškových modulů systému HELUZ. Má dobrou únosnost, velkou požární odolnost a lépe tepelně izoluje oproti první generaci překladů HELUZ. Díky optimalizované geometrii má překlad při velmi dobré únosnosti i nadstandardní tepelně izolační vlastnosti.

Hodnoty součinitele prostupu tepla pro základní variantu překladu jsou vyrovnané s vlastnostmi zdiva z tepelně izolačních cihel HELUZ FAMILY. Pro šířku překladu 500 mm je hodnota U=0,13 W/m2.K. Překlad lze použít jak pro zdivo z cihel HELUZ FAMILY (U=0,14 W/m2.K), tak i HELUZ FAMILY 2in1 (U=0,11 W/m2.K). Podařilo se zlepšit i tepelnou vazbu v místě napojení okna na překlad.

Montáž překladu do zdiva je rychlá a jednoduchá. Během pár hodin lze namontovat překlady na celý dům. Montáž stínicí techniky do vytvořeného prostoru je jednoduchá a prostor dobře přístupný. Samotná instalace může proběhnout kdykoliv, i po dokončení vnějších omítek. Tím, že jsou polystyrénové bloky seříznuty pod daným úhlem, jdou vždy snadno vyjmout, vytvořit potřebný prostor a jednotlivé díly vrátit do překladu a fixovat plastovými trny. Tím se maximalizují jeho tepelně izolační vlastnosti.

Zdroj: HELUZ

Dynamická (inteligentní) vnější stínicí technika se stává stále více používaným segmentem současné, ale i budoucí výstavby a překlad HELUZ FAMILY 3in1 nosný přispívá k jejímu snadnému namontování a jednoduchému užívání.

www.smysluplnycelek.cz

ZDROJ: PR článek společnosti HELUZ