Vrstvené bezpečnostní sklo
Galerie(5)

Vrstvené bezpečnostní sklo

Partneři sekce:

Vrstvené sklo (někdy nepřesně nazývané lepené či starým obchodním názvem Connex) se skládá ze dvou či více tabulí skla a jedné či více polyvinylbutyralových mezivrstev (PVB-fólií), které se vyznačují mimořádnou pevností, pružností a přilnavostí. Tyto vlastnosti zaručí, že v případě rozbití skla zůstanou střepy přichyceny k fólii.

Společnost AGC vyrábí vrstvená bezpečnostní skla, která jsou použita pro různé aplikace (zábradlí, skleněné interiérové příčky, izolační skla pro otvorové výplně, ale také světlíky a markýzy). Nejběžněji používanými bezpečnostními skly pro zajištění ochrany osob a majetku jsou vrstvená bezpečnostní skla STRATOBEL.

Vrstvená skla s PVB-fólií mají vlastní systém značení (např.: 33.2, 66.1, 88.4). První dvě číslice udávají tloušťku tabulí skla v milimetrech, třetí číslice, oddělená tečkou, značí počet PVB-fólií mezi tabulemi skla. U jedné PVB-fólie se počítá s tloušťkou 0,38 mm.

Příklad:

  • Sklo označené 66.2 je složeno ze dvou tabulí skla o tloušťce 6 mm, svrstvených pomocí dvou PVB-fólií o celkové tloušťce 0,76 mm; některé země označují bezpečnostní vrstvené sklo celkovou tloušťkou, která činí 12,76 mm (značka: 12.76 vs. Stratobel 66.2).
  • Izolační dvojsklo označené 4–16–66.2 je složeno z jednoduchého skla o tloušťce 4 mm, distančního rámečku o šířce 16 mm a vrstveného bezpečnostního skla Stratobel ve složení 66.2.

obrázek číslo 1: Příklady složení skla Stratobel

obrázek číslo 1: Příklady složení skla Stratobel

Hlavním principem Stratobelu je možnost různé skladby skel a PVB-fólií s cílem vyhovět veškerým požadavkům na bezpečnost.

V zásadě rozlišujeme několik základních požadavků na ochranu osob a majetku.

  • 1. Ochrana před úrazy a pády

a) ochrana před řeznými ranami a poraněním – složení: dvě tabule skla a jedna PVB-fólie
b) ochrana před propadnutím sklem – složení: dvě tabule skla a nejméně dvě PVB-fólie

  • 2. Ochrana proti ručně vedenému útoku

a) základní stupeň ochrany – ochrana před vandalismem (např. házení kamenů) – složení: dvě tabule skla a nejméně dvě PVB-fólie
b) střední stupeň ochrany – ochrana proti vloupání – složení: dvě tabule skla a nejméně čtyři PVB-fólie

Ochrana před propadnutím sklem se testuje dle normy ČSN EN 12 600 kyvadlovou zkouškou. Ochrana před vandalismem a vloupáním se testuje dle normy ČSN EN 356 pádovou zkouškou, resp. zkouškou sekerou.

Testování a klasifikace skla Stratobel

obvyklé aplikace

normy a zkoušky

klasifikace dle normy

výplně oken a dveří

kyvadlová zkouška

kyvadlová zkouška

Tento test simuluje náraz lidského těla do vrstveného bezpečnostního skla. Záměrem je předejít zranění. Zkouška se provádí dle ČSN EN 12 600.

ČSN EN 12 600

třídy:

1B1 – 33.2*), 44.2

2B2 – 33.1, 44. 1

*) Složení skla například 33.2 znamená dvě tabule skla o tloušťce 3 mm spojené dvěma PVB-fóliemi (tloušťka 0,76 mm).

celoskleněné dveře, sprchové kouty, schodiště, balustrády

přízemní prosklené části domu, obchodní a administrativní

budovy, výlohy

 

pádová zkouška

pádová zkouška

Tento test simuluje náraz tvrdého předmětu do vrstveného bezpečnostního  skla a určuje odolnost skla proti rozbití. Zkouška se provádí dle ČSN EN 356.

ČSN EN 356

třídy:

P1A – 33.2

P2A – 33.2, 44.2

P3A – 33.4

P4A – 33.4, 44.4

P5A – 44.6

samostatně stojící domy a přízemní okna v obchodních a administrativních budovách

obchody, sklady s cenným zbožím

objekty na exponovaných místech, banky, galerie, klenotnictví, muzea

zkouška sekerou

zkouška sekerou

Tato zkouška určí počet identických úderů sekerou potřebných k vytvoření otvoru o rozměrech 40 x 40 cm. Zkouška se provádí dle ČSN EN 356.

ČSN EN 356

třídy:

P6B, P7B, P8B

vícevrstvá struktura – více informací u výrobce

S rostoucími požadavky na další funkce skla jsou vyráběna speciální vrstvená skla STRATOPHONE s akustickou fólií pro odstínění zvuku z venkovního prostředí nebo eliminaci zvuků z vedlejší místnosti v interiéru. Jedná se o bezpečnostní vrstvená skla se speciální akustickou fólií, díky které lze kromě základní bezpečnosti dosáhnout i zvýšené protihlukové izolace.

Vrstvené bezpečnostní sklo STRATOBEL/STRATOPHONE je z hlediska bezpečnosti a odolnosti proti vloupání rozhodně efektivnějším řešením v porovnání s nákladnými, na údržbu náročnými a často neestetickými ochrannými systémy, jakými jsou různé nalepovací fólie či mříže. Důkazem je neustále a rychle rostoucí podíl vrstveného bezpečnostního skla například v otvorových výplních (viz tabulka číslo 1).

2011

2012

2013

2014

2015

podíl vrstveného skla v oknech (%)

11,5 %

13,5 %

14,5 %

16,5 %

17 %

tabulka číslo 1: Podíl vrstveného bezpečnostního skla v oknech v České republice

Z uvedených čísel je patrný postupný nárůst použití vrstvených bezpečnostních skel v oknech v České republice. Je ale nutné podotknout, že trend v západní Evropě je mnohem rychlejší a podíl vrstvených bezpečnostních skel v izolačním zasklení se pohybuje na úrovni 50 %. Proto i v našem regionu by na použití těchto skel měl být kladem větší důraz především od samotných investorů, případně by měla být již standardně navrhována projektanty.

Na závěr můžeme konstatovat, že vrstvená bezpečnostní skla zabezpečí váš domov nejen před vloupáním a vandalismem, ale zároveň vás ochrání před poraněním a nadměrným hlukem. Chcete-li navrhnout řešení pro váš projekt, včetně návrhu správné skladby zastřešení, zábradlové výplně, pochozích aplikací nebo složení zasklení z hlediska akustického útlumu obvodového pláště budovy, využijte bezplatnou službu technických konzultantů společnosti AGC prostřednictvím e-mailu ibp@eu.agc.com nebo telefonicky 417 503 189.

Více informací o produktech společnosti AGC Glass Europe a kontakty naleznete na www.YourGlass.com.

ZDROJ: PR článek společnosti AGC Glass Europe