Stínicí technika je u nás stále neprávem opomíjená
Galerie(8)

Stínicí technika je u nás stále neprávem opomíjená

Partneři sekce:

Stínicí technika stále hledá své místo. Konečný zákazník ví bohužel stále příliš málo o možnostech stínicí techniky — o všech výhodách, které mu může poskytnout, i o všech úsporách, jichž může díky ní dosáhnout. Vedle ostatních oborů stavebnictví je stínicí technika snad nejvíce opomíjeným sektorem.

Výrobky stínicí techniky jsou technické prostředky, které slouží především k ochraně (stínění) staveb a jejich interiérů proti účinkům světla (slunce, měsíce, nočního osvětlení), k regulaci intenzity světla v místnosti a k ochraně soukromí před pohledy z okolí. Nezanedbatelným přínosem u některých produktů je též jejich protihluková izolace, ochrana proti vloupání a možnost využití pro dispoziční dělení prostoru interiéru. Vhodný výběr materiálu a barevné sladění produktů stínicí techniky navíc dovoluje umocnit architektonické řešení staveb i jejich interiérů.

Stínicí technikou mohou být vybaveny všechny typy novostaveb i stávajících budov. Rozsah stínění je vždy závislý na požadavku zákazníka. Výsledný efekt a účinnost stínění jsou ale podmíněny použitím vhodné kombinace produktů stínicí techniky, jejich materiálem, barevným provedením a výběrem komfortu ovládání.
V letním období je nejvíce využívaná funkce stínicí techniky jako protisluneční clony.

Vnější versus vnitřní clony
Nejlepší účinnost z protislunečních clon mají clony vnější, které zabrání, aby sluneční záření pronikalo oknem do interiéru. Nedochází tak k zahřívání jednotlivých předmětů uvnitř, které by mohly následně zvyšovat teplotu v interiéru (tab. 1).

Tab. 1:  Hodnoty redukčního součinitele Fc definovaného podle DIN 4108

Málo účinné je z tohoto důvodu použití interiérového stínění (žaluzií, látkových rolet), které pohlcuje sluneční záření prošlé oknem a poté samo zahřívá vnitřní prostor. Navíc v případě přirozeného odvětrávání prostoru mezi clonou a výplní otvoru dosahují vnější clony ještě větší účinnosti.

Maximálního přínosu zastínění lze dosáhnout, pokud je s instalací stínicích prvků počítáno již od samotného začátku projektu stavby. To ale neznamená, že bychom museli u již hotových staveb na umístění stínicí techniky rezignovat. Stačí pouze zvolit vhodný typ stínicí techniky podle možností, které každá budova má.

Venkovní žaluzie

Venkovní žaluzie potřebují pro správnou funkci odpovídající prostor pro montáž. Ideální­ je podfasádní vodorovný otvor o hloubce 115 až 140 mm (podle typu žaluzie), o šířce odpovídající šířce žaluzie a o výšce odpovídající výšce sbalené žaluzie. U nízkých otvorů  je nutné vzít v úvahu i vzdálenost první lamely žaluzie od horního profilu. Hrozí zde nebezpečí průsvitu mezi horním profilem a první lamelou žaluzie.
Žaluzie mohou být namontovány také za přiznaný, zpravidla hliníkový kryt do stavebního otvoru přímo na fasádu nebo předsazeny před fasádu na samonosných vodicích lištách. Posledně zmíněné provedení eliminuje problematiku tepelných mostů.

Vlastní váha žaluzií se pohybuje podle provedení od 1,5 do 2,8 kg na metr čtvereční plochy. Této váze je důležité přizpůsobit i kotvení žaluzií. Většina výrobců má několik základních druhů kotevních prvků, které řeší standardní montáže. V případě realizace do nadstandardně zateplených budov nebo při atypických požadavcích je nutné toto řešení konzultovat s výrobcem nebo dodavatelem, a to již ve fázi projektu.

Použité díly pro žaluzie musejí splňovat odolnost pro venkovní prostředí. Díly vystavené přímému působení povětrnostních vlivů by měly být v provedení hliník, s povrchovou úpravou elox nebo ošetřeny nástřikem barvou s předpovrchovou úpravou podle standardů Qualicoat nebo GSB. Spojovací díly by měly být v provedení nerez nebo jiném odpovídajícím provedení. Plastové díly musejí mít odpovídající UV stabilitu. Každý výrobek by měl být podle­ EN 13659 označený výrobcem a třídou odolnosti proti větru.

Venkovní žaluzie v zateplené fasádě
Nejlepším řešením umístění venkovní žaluzie na budově tak, aby nesnižovala světlost okna, je zabudovat ji do prostoru pod fasádou a vodicí lišty lamel zapustit do ostění. Výsledkem je pak maximální účinnost žaluzií při dosažení nejlepšího vizuálního vzhledu fasády.

Umístění žaluzií pod fasádou včetně jejich zateplení musí být vyřešeno kvalitně již v projektové dokumentaci, jinak hrozí riziko zbytečných tepelných ztrát a vznik tepelných mostů. Navíc nebudou-li správně zadány rozměry podfasádního prostoru pro žaluzii, může se v konečné realizační fázi stavby stát, že se vytažená žaluzie pod fasádu zcela nevejde nebo bude nutné prostor pro žaluzii upravit na úkor okolní izolace.
Na českém trhu existuje výrobek, který umožňuje optimální zabudování žaluzie do stavby a zároveň řeší problematiku tepelných mostů. Jedná se o podomítkový kastlík pro venkovní žaluzie, který má komplexně vyřešenou návaznost na ostatní stavební hmoty a izolaci. Díky své univerzální konstrukci je vhodný pro použití jak na stávajících budovách, které procházejí rekonstrukcí, tak i na nových projektovaných stavbách včetně pasivních domů (obr. 1).

Obr. 1 Venkovní žaluzie v zateplené fasádě – schéma kastlíku a jeho montáž

Kastlík je zkonstruován tak, aby byl samonosný, dostatečně pevný a stabilní. Rozměrově je standardizován tak, aby měl dostatečnou šířku pro pohodlnou montáž většiny typů venkovních žaluzií. Výška kastlíku je modifikována v závislosti na výšce vytažené žaluzie. V přední části, která je na vnější straně fasády, je opatřen hliníkovou okapovou lištou, která zajišťuje pevnost přední hrany a řeší odvod vody stékající po fasádě před prostor kastlíku. Materiál kastlíku je nenasákavý, zdravotně nezávadný a odolný proti UV záření. Je potažen speciální textilií, která zaručuje výbornou přilnavost stavebních hmot.

Vezmeme-li v úvahu jeho nízkou hmotnost a tepelné a protihlukové izolační vlastnosti, představuje tento produkt zajímavý způsob, jak splnit požadavek projektantů na dostatečnou izolační schopnost a současně snadnou a rychlou montáž na stavbě.

Speciální materiál kastlíku zaručuje, že ani po několika týdnech či měsících na stavbě bez finální povrchové úpravy nemění svůj vzhled ani tvar.

Žaluziové kastlíky jsou montovány na stavbě buď při vyzdívání stavebních otvorů, nebo při rekonstrukci ještě před zateplením budovy. Montují se nad stavební otvor nebo přímo na zeď nad okno pomocí úhelníků, které se přišroubují shora na kastlík. Vzdálenost mezi jednotlivými úhelníky by neměla přesáhnout 900 mm. Pokud to stavba umožňuje, mohou se kastlíky montovat přímo do překladů nebo zdiva.

Pokud mají být vodicí lišty žaluzií zapuštěny v zatepleném ostění fasády, je vhodné právě v době instalace kastlíků předpřipravit pouzdra pro jejich zapuštění. Odpadne tak nutnost dodatečných zásahů do zateplení fasády. Venkovní žaluzie lze namontovat až po dokončení zateplení.

Venkovní rolety
Také venkovní rolety dávají na výběr několik možností způsobu montáže.

Předokenní rolety s přiznaným (viditelným) boxem
Předokenní rolety jsou určeny pro dodatečnou montáž, kdy je již finálně hotový obvodový plášť budovy. Roletový box, do kterého se roleta navíjí, může mít přední hranu zkosenou pod úhly 90°, 45° nebo 20°, případně může být v zaobleném nebo půlkulatém provedení, přičemž jeho velikost je závislá na celkové výšce rolety, druhu ovládání a typu použité lamely. Vodicí lišty, nejčastěji o rozměrech 45, 53 nebo 66 mm, jsou viditelné a jsou montovány na rám okna nebo na fasádu (obr. 2).


Obr. 2: Předokenní rolety s přiznaným (viditelným) boxem

Rolety s podmítkovým boxem
Toto provedení předurčuje roletu k montáži při rekonstrukcích obvodových plášťů budov, zateplování fasád nebo v novostavbách rodinných domů. Provedení rolety je totožné jako u rolety s přiznaným boxem. Roletový box je u toho provedení uzpůsoben pro překrytí polystyrenovou či heraklitovou deskou, kterou lze začlenit do fasády, čímž se roletový box skryje. Velikost boxu je závislá na celkové výšce rolety, druhu ovládání a typu použité lamely. Vodicí lišty, nejčastěji o rozměrech 45, 53 a 66 mm, jsou viditelné a jsou montovány na rám okna nebo na fasádu (obr. 3).


Obr. 3: Rolety s pod omítkovým boxem

Nadokenní rolety
Jsou vhodné pro realizace novostaveb nebo u rekonstrukcí, při kterých se uvažuje o výměně oken za plastová. Roleta se totiž namontuje shora na okno a sestava se pak do otvoru usazuje jako celek. Směr navíjení této rolety je opačný než u předchozích dvou typů rolet – lamely se navíjejí směrem do interiéru. Roletový box a vodicí lišty jsou v tomto případě vyrobeny z plastu, proto není vhodné používat tento typ rolet spolu s dřevěnými okny. Velikost boxu je závislá na výšce okna, způsobu ovládání a typu použité lamely. Vodicí lišty o rozměrech 39 nebo 61 mm se montují na rám okna (obr. 4).


Obr. 4 Nadokenní rolety

Roletové překlady
Při úvahách o předokenních roletách již v době návrhu rodinného domu jsou jednou z možností roletové překlady, jejichž konstrukce umožňuje skrýt roletový bal nad okenní rám a zapustit vodicí lišty, což učiní roletu v otevřené poloze téměř nepostřehnutelnou. Vodicí lišty mohou být i u tohoto provedení buď přiznané – namontované na omítku, nebo zapuštěné – umístěné v pouzdrech (obr. 5).

Vybavenost stínicí technikou je v České republice stále podstatně nižší než u řady našich evropských sousedů – například v Německu či Rakousku. Přitom výroba stínicí techniky je z hlediska kvality, materiálu i používaných technologií srovnatelná. Rozdílný je však přístup k tomuto oboru nebo jeho nedostatečná znalost.

Správně zvolená a kvalitní stínicí technika je schopná v letním období nahradit jiné chladicí technologie, aniž by přitom hrozila výskytem alergií či způsobovala svou činností druhotné zahřívání interiéru budov. V zimním období se potom podílí na výrazném snížení potřeby vytápění budov – na úsporách energie.

Ing. Štěpánka Lubinová
FOTO: archiv Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST)

Autorka je výkonnou manažerkou Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST).

Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí se ujalo své role a za jeden ze svých cílů si stanovilo hájit zájmy tohoto oboru, a především zlepšit informovanost o jeho možnostech.

Informace o oboru stínicí techniky přináší toto sdružení jednak svým členům, jednak odborníkům i konečným zákazníkům na svém internetovém portálu www.svst.cz.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.