Předokenní rolety

Předokenní rolety

Partneři sekce:

Pokud uvažujeme o instalaci předokenních rolet, je nutné již v první fázi projektu počítat s jistou stavební připraveností. Měli bychom také vědět, co od předokenního systému očekáváme. Je potřebné znát všechna specifika, výhody i nevýhody a podle nich rozhodnout o jeho optimálním použití.

Předokenní rolety jsou celé vyrobeny z hli­níku – tento materiál zaručuje stabilitu, odol­nost a dlouhou životnost bez nutnosti další obnovy lakované vrstvy. Jednotlivé lamely jsou vyplněny izolační polyure­tanovou pěnou. Díky této zvýšené tepelné izolaci vykazují předokenní rolety prokazatelnou úsporu energie. Mezi okenní tabulí a pancířem rolety vznikne vzduchový polštář, který tlumí účinky vnějších vlivů (teplo, zima) na skleněnou výplň a rám okna, popřípadě dveří.

Další vlastností systémů předokenního stínění je zvuková ochrana. Efekt dvou stěn působí jako zvuková bariéra, a tím snižuje pronikání vnějšího hluku do obytných prostorů. Odborně namontovaná předokenní roleta tlumí vnější hluk až o 10 dB. Dále tento systém skýtá možnost totálního zatemnění, a tím zvýšení soukromí a ochrany. Díky těmto roletám lze v případě potřeby rychle ochránit okna proti dešti, krupobití, větru či prachu. Také není jistě nepodstatné si uvědomit, že instalací jakéhokoliv typu předokenních rolet se zvýší i ochrana před vloupáním – zejména z psychologického hlediska působí dům vybavený předokenními roletami „nedobytněji“.

Typy předokenních rolet

Zjednodušeně můžeme rolety rozdělit podle umístění a typu schránky (boxu) na:
•    podomítkové,
•    nadokenní,
•    pro dodatečnou montáž.

Velikost schránky (boxu) je dána výškou okna (dveří), typem použitého ovládání (ruční, motorové) a velikostí samotné lamely. Každá lamela má své hraniční rozměry, a to jak maximální šířky, tak maximální rozlohy v metrech čtverečních.

Při volbě podomítkového systému předokenních rolet by roleta měla mít zpevněnou schránku zabraňující případnému praskání omítky. Schránka může být zakryta několika způsoby:

•    omítnutím,
•    zakrytím zateplovacím fasádním systémem,
•    umístěním do speciálních roletových překladů (RONO, HELUZ apod.).
Pro jádrovou omítku se schránka dodává s heraklitem.

Montáž schránky systému

Všeobecně lze říci, že montáž předokenních rolet je při správném osazení a přípravě stavby nenáročnou záležitostí. Hlavní uchycení rolet je prováděno do okenního rámu nebo do venkovní špalety.

Pro složitost a míru potřebné odbornosti při montáži rolety je rozhodující zvolený způsob ovládání: instalace ruční rolety s nutným průrazem skrz okenní rám pro popruh či šňůru, eventuálně s elektrickým zapojením trubkového pohonu, patří k těm složitějším.

Důležité je správné časové rozložení montáže. Zástupce odborné firmy by měl být přítomen minimálně při osazování oken a dveří do hrubé stavby. V této fázi je schopen ještě ovlivnit eventuální chyby, které vznikly při zakládání hrubé stavby, a pružně reagovat na samotnou výrobu rolet – například použitím jiného typu motoru, hřídele aj. Časově náročným řešením je, absolvuje-li zástupce odborné firmy několik návštěv na stavbě před samotnou montáží předokenních rolet.

První návštěvu je ideální načasovat již při zakládání hrubé stavby, kde lze z projektové dokumentace vyčíst určitá úskalí, která projektant přehlédl.

Druhá návštěva je vhodná při objednávání oken; zde lze ještě upravit drobné prohřešky stavby a spolu s dodavatelem oken si ujasnit a upřesnit požadavky na roletové systémy. Nezřídka se stává, že sám investor má požadavky při objednávání oken, které mohou být následně částečně omezující pro předokenní rolety. Například balkonové kliky, způsob otevírání, velikost a dělení oken. Proto lze ihned při objednávání oken upozornit na vzniklé problémy s tím spojené, případně na nevhodně zvolené estetické řešení.

Třetí a poslední návštěvu doporučuji uskutečnit při již zmíněném osazování oken; tehdy většinou dochází ke konkrétnímu výrobnímu zaměření předokenních rolet.

Samotná montáž předokenních rolet má probíhat v mezidobí od osazení oken a provádění venkovní fasády. Jakékoliv zásahy do venkovní fasády či zateplení před montáží předokenních rolet jsou nepřípustné. Je nutné si uvědomit, že se jedná o podomítkové systémy. Schránku rolety lze do stavebního systému začlenit několika způsoby. V praxi se používá tzv. odskok; v prostoru nad oknem provedeme odsazení pomocí překladů. Velikost odsazení je závislá na velikosti roletové schránky a použitém zateplení z důvodu překonání tepelných mostů. Tato varianta je asi nejméně finančně náročná.

Další možností jsou roletové překlady. Zde je nutné dát pozor na osazení správnými velikostmi překladů dle podkladů výrobců. Často se stává, že jsou prostory v překladu pro roletu užší než samotné okno či dveře. Pak se musí vyrábět užší roleta, než by bylo vhodné – výsledkem může být nepříliš estetický vzhled. Špatně vybrané roletové překlady však nelze upravit bez vyjádření statika. Již v projektu by proto měl být uveden typ a velikost roletového překladu, který se doporučuje dodržet. Některé roletové překlady jsou vyráběny s prostorem pro schránku rolety jen do určité velikosti. Tyto roletové překlady nelze použít na balkonové či francouzské dveře. Je to velmi rozšířený jev, který se pak na stavbě řeší neodbornými úpravami, a to buď oslabením izolace, nebo mechanickým odstraněním předního dílu překladu. Tím může být narušena statika domu. Takže se nabízí otázka, zda by místo neodborně upravovaných překladů nebylo ekonomicky výhodnější zvolit variantu tzv. odskoku. Vždy je nutné mít na paměti, že šířka předokenních rolet je zpravidla stejná jako šíře oken.

Někdy může být užší o zateplení. Na finální fasádě nesmí být nikdy zakryt revizní a servisní otvor rolety! Výška rolety je součet výšek okna a schránky. Další možností je zakomponovat do hrubé stavby styroporové schránky nebo překlady (HELUZ, Lavaton aj.). Tyto rolety jsou odsazeny ve vzdálenosti 8 cm od okna a umožňují zakrytí vodicích lišt při použití pouzder pro vodicí lišty do omítky.

V dnešní době však profesionální výrobci rolet již uvádějí na trh modernizovaný systém podomítkových předokenních rolet určených do roletových překladů s možností zakrytí vodicích lišt do fasády.

Přídavné prvky

Všechny roletové systémy umožňují použití integrovaných rolovacích sítí proti hmyzu. Síť je integrována přímo do roletové schránky a je zcela nezávislá na pohybu rolety. Ovládá se ručně stažením do koncových poloh. Při tomto řešení je nutné počítat s větší schránkou a s dvojitými vodicími lištami.

Způsoby ovládání rolet

Nabízí se několik variant. Standardní provedení je ruční za použití popruhu či šňůry. Popruh je pohodlnější na ovládání, avšak více náchylný na oděr, proto by jeho vedení mělo být co nejvíce přesné a přímé. Naopak šňůra umožňuje nepřímé vedení díky pružinovému vodítku, které chrání dráhu šňůry ve zdivu. Komfortnější obsluhu rolet poskytne použití trubkového pohonu. Ten lze ovládat přímo tlačítkem nebo dálkovým ovladačem.

Správné roletové tlačítko má tři ovládací prvky: nahoru, dolu a stop. Moderní pohony mají tzv. mezipolohu, která umožňuje nastavení nejčastěji používané polohy rolet do paměti pohonu. Tlačítka bez prvku stop (tzv. kolébky) tuto výhodu nemají a také u nich často dochází k mechanickému poškození překlápění.
V případě kombinování tlačítek a rolet, či dokonce instalace centrálního tlačítka je nutné řešit centrální systém.

Nejjednodušší řešení je pomocí relé, ale vzhledem k náročnosti kabeláže a pozdější nemožnosti změny ovládání je tento systém dnes stále méně používaný. Další variantou je ovládání pomocí systémového kabelu. Tento způsob vyžaduje podstatně méně kabeláže a stejně jako u systému relé není možná pozdější flexibilita ovládání.

Pro privátní použití je vhodný rádiový systém: rádiový přijímač může být integrován přímo do trubkového pohonu nebo v tlačítku na zdi. Odpadá tím kabeláž a dosáhne se maximální flexibility ovládání a možnosti okamžitých změn podle momentální potřeby, bez nutnosti stavebních úprav. Nevýhodou je omezený dosah rádiového signálu a také vyšší pořizovací náklady. (U výše zmíněných systémů musíme také započítat náklady na kabeláž a práci s tím spojenou a pak není finanční rozdíl až tak znatelný.)

U všech centrálních ovládání je samozřejmostí možnost úplné automatiky doplněné například o sluneční čidla nebo časové spínače.

Jiří Dlouhý
Foto: Almma, s. r. o.

Autor je ředitelem výroby a montáží ve společnosti Almma, s. r. o.