Partneři sekce:
  • Stavmat

Garážová vrata

Garážová vrata

Rozhodnutí o volbě vrat by mělo padnout již před započetím stavby garáže, abychom stavbu přizpůsobili z hlediska jejich montáže, zateplení či zajištění bezpečnosti. Trh nabízí rozmanité typy vrat lišících se technologií zpracování či konstrukčním řešením. V tomto článku se budeme věnovat jejich jednotlivým variantám.

Sekční vrata

Tyto typy vrat mají velmi dobré tepelně­izolační vlastnosti, které zajišťuje 4 cm tlustá vrstva tvrdé polyuretanové pěny. Mohou být ve dvou základních variantách – výsuvná pod strop nebo posuvná do boku podél zdi. Obě dvě varianty mají své přednosti a omezení.

Sekční vrata neomezují prostor v garáži ani před ní (jako například vrata výklopná). Nejrozšířenější jsou vrata, která se vysouvají pod strop. Ta však potřebují dostatečné nadpraží nad otvorem (minimálně 11cm pro vrata s pohonem). Pokud zde takový prostor není nebo je pod stropem překážka bránící vysouvání vrat, například překlad, potrubí a podobně, dáme přednost vratům, která jsou posuvná do boku.

Další důležitou součástí garážových vrat je jejich pohon. Trh nabízí široké množství pohonů různých kvalit za různé ceny. (Nejlevnější je možné najít i na pultech specia­lizovaných supermarketů.) Doporučuje se však pohony nakupovat u profesionálních odborných firem. Zcela standardní je tzv. stropní pohon. Běžně je možné setkat se s dvěma typy stropních pohonů. Většina z nich má ocelovou zinkovanou kolejnici, na jejímž konci je nasazen motor s řídicí jednotkou. Ten přes řetěz pohybuje táhlem, jež je připevněno k vratům. Jedinou výjimkou jsou pohony Sommer. Zde je řetěz pevný, nepohyblivý, uložený v plastovém pouzdře. S vraty pohybuje přímo motor. Tento typ má velmi tichý chod a vysokou trvanlivost.

Vzhled vrat

Vratové sekce bývají vysoké 50 až 60 cm. Rozličnost vzhledu lze dosáhnou jemným a hrubým tvarováním exteriérového plechu. Jemné tvarování je nejběžnější ve třech základních provedeních. Nejjednodušší je hladký plech. Tato varianta je z praktického hlediska nejzranitelnější – je vidět každé, i sebemenší poškození. Další možností je prolisování plechu drobnými rovnoměrně rozptýlenými výstupky, které zvyšuje tuhost a odolnost vnějšího plechu. Proto je toto provedení vhodné pro průmyslové objekty. Do garáží rodinných domků jsou ovšem vhodnější vrata, u nichž je povrch plechu prolisován strukturou dřeva. Dále je možné povrch vrat tvarovat hrubými prolisy. Ty rozčleňují plochu vrat na menší díly, například na kazety nebo podélné lamely. Lamely mohou být standardní výšky asi 10 cm (jako u rolovacích vrat) nebo asi 25 cm, které imitují široké desky. Podélné drážky mohou být tenké nebo široké přibližně 1 cm. Další možností jsou hladká vrata, která mohou být doplněna nerezovými prvky, popřípadě i atypickými okénky.

Rolovací vrata

Vyrábějí se ze speciálních hliníkových lamel vyplněných pěněným polyuretanem. Vrata nepotřebují nátěr jako vrata dřevěná, nekroutí se, vyžadují jen minimální provozní údržbu. Rolovací garážová vrata se montují převážně zevnitř garáže za otvorem a jsou vhodná především do zateplených garáží. U vybraných typů vrat lze do konstrukce osadit prosklené nebo větrací lamely.

V rolovacích systémech se používá velikost lamely s krycí výškou 77 mm. Někteří výrobci nabízejí menší lamelu o výšce 55 mm. Vytváří sice menší nábal, a tudíž potřebuje menší nadpraží, ale někteří dodavatelé nabízejí lamelu určenou na předokenní roletu a nikoliv na garážová vrata. Proto je třeba ověřit její použitelnost. Tloušťka plechu vlastní lamely patří mezi základní parametry.

Za standardní tloušťku považujeme 0,50 až 0,55 mm. Síla plechu spolu s chemickým složením je základem pro určení velikosti plochy, kterou je možné z těchto lamel vyrobit. Lamela o tloušťce plechu 0,50 mm je například určena pro maximální šířku kolem 5,5 m a maximální výšku 4,0 m při celkové maximální ploše 16 m2. Zanedbat se nesmí ani hodnocení povrchové úpravy. Lamely by měly být standardně dvakrát lakovány s výslednou tloušťkou laku 30 µm. Tloušťka barvy je rozhodující pro otěr, ke kterému dochází při natáčení lamel do nábalu v roletové skříni. Styčné plochy jsou velmi výrazně vystaveny abrazi, která je tím větší, čím více prachu je usazeno na lamelách a čím jsou vrata větší a těžší. Za určitou dobu dojde k prodření barvy až na základní plech. Je tedy logické, že lamely s jednou vrstvou laku o tloušťce kolem 15 µm budou vykazovat poškození za podstatně kratší dobu.

Pro každou velikost šířky a výšky vrat jsou přesně určeny i velikosti hřídele. Pro menší garážová vrata postačuje hřídel o průměru 70 mm, pro větší pak hřídel o průměru 125 mm. Technické řešení v podobě plovoucí hřídele snižuje namáhání motoru, čímž prodlužuje jeho životnost. Navíjení do nábalu je vždy prováděno tangenciálně, vektor třecí síly je tedy snížen na nulu. Tím se sníží opotřebení lamel v místě vedení ve vodicích lištách. Uplatňuje se zejména v průmyslovém použití. Pro pohon garážových rolovacích vrat se používají trubkové vsuvné motory, zpravidla s mechanizmem pro nouzové otevírání klikou. Je možné také zvolit variantu s dálkovým ovládáním vrat, které může být současně využito i pro vjezdovou bránu.

Výklopná vrata

Tento typ vrat je vhodný zejména pro ne­temperované prostory. Vratové křídlo se pomocí vyvažovacích pružin vyklápí pod strop garáže. Vrata však vyžadují manipulační prostor před garáží.

Jejich nosným materiálem je ocelový plech, který je galvanicky žárově zinkován, čímž je zaručena vysoká odolnost vůči korozi. Konečnou úpravu zajišťuje krycí lakovaná vrstva na bázi polyuretanu v různých barevných odstínech. Někteří výrobci dodávají vrata automaticky již s tříbodovým patentovaným systémem zamykání z důvodu lepšího zajištění proti vniknutí a rám vratového křídla s polyuretanovou výplní, která zabraňuje případné korozi uvnitř profilů a napomáhá tichému chodu vrat. Kvůli konstrukci montážních a manipulačních bodů se většinou nezateplují, protože neumožňují úplné uzavření pláště objektu. Tepelné ztráty lze zmírnit zateplením vratového křídla například polystyrenem nebo polyuretanem, ale toto řešení není dostatečně účinné.

Výklopná vrata jsou vhodná do rekonstruovaných prostor, protože vyžadují minimum technických požadavků. Dodávají se s různými motivy vratového křídla – svislé pruhy, kazety, rám pro vlastní dřevěnou výplň nebo již s integrovanými dveřmi. Samozřejmostí je i výběr z různých barevných odstínů nebo imitace dřeva.

Výklopná vrata lze ovládat buď ručně, nebo pomocí dálkového ovládání. V případě ručního ovládání je lehký chod zajištěn pomocí vyrovnávacích pružin. Pokud se vrata ovládají dálkově, je jejich obsluha řešena pomocí stropního elektropohonu. Jestliže je nedostatek místa v nadpraží garáže, používá se elektropohon integrovaný přímo na vratovém křídle.

Stavební připravenost a montáž vrat

Sekční a rolovací vrata

Sekční a rolovací vrata se vyrábějí přesně na míru podle rozměrů stavebního otvoru a osazují se na zeď pomocí hmoždinek a vrutů. Vrata se montují vždy zevnitř garáže „za otvorem“ na dokončený a začištěný stavební otvor, případně na hotovou nosnou konstrukci. V ojedinělých případech je možné rolovací vrata zabudovat i zvenku na omítku, popřípadě umístit přímo do stavebního otvoru. Předpokladem pro montáž sekčních a rolovacích vrat uvnitř garáže je rovněž dokončení vnitřních omítek a rovné podlahy v garáži kvůli finálnímu seřízení vrat a jejich koncových poloh.

Sekční vrata

Uchycení vodicích podstropních kolejnic u sekčních vrat vyžaduje nosné stropní prvky, například železné traverzy, dřevěné trámy, beton apod. Minimální požadované stavební rozměry pro montáž vrat jsou v případě standardního vodicího systému s pružinami vpředu – nadpraží min. 250 mm. U nízkého systému s pružinami vzadu – nadpraží min.130 mm pro ruční ovládání a min.170 mm se stropním pohonem. V případě ultra nízkého systému s pružinami vzadu – nadpraží min. 70 mm pro ruční ovládání a min. 110 mm se stropním pohonem. U nízkého a ultra nízkého systému mohou vrata v určitých případech zasahovat do otvoru a snížit tak průjezdnou výšku. Boční ostění musí být ve všech případech na obou stranách min. 100 mm. Pro sekční vrata s elektrickým pohonem je nutné připravit na strop zásuvku 230 V, 50 Hz, 6 A.

Rolovací vrata

Systém rolovacích vrat vyžaduje dostatečný prostor v nadpraží garáže – min. 250 – 400 mm dle velikosti rolovací schránky, která je určena výškou vrat a velikostí nábalu lamel na hřídeli. Boční ostění musí být na obou stranách min. 100 mm. Vzhledem k tomu, že rolovací vrata jsou již standardně vybave­na elektrickým pohonem, je nutné připravit uvnitř garáže zásuvku 230 V, 50 Hz, 6 A.

Výklopná vrata

Výklopná vrata se vyrábějí sériově v daných výrobních rozměrech, proto je nutné v některých případech přizpůsobit rozměr stavebního otvoru velikosti vrat. Díky široké paletě standardních rozměrů vrat nebývá však většinou problém s jejich montáží. Osazují se na zeď pomocí hmoždinek a vrutů. Vrata se montují většinou zevnitř garáže na dokončený a začištěný stavební otvor, případně na hotovou nosnou konstrukci. Výjimkou není však ani montáž vrat přímo do hruhého stavebního otvoru. Uchycení vodicích podstropních kolejnic vyžaduje nosné stropní prvky, například železné traverzy, dřevěné trámy, beton apod. Dokončení finální podlahy uvnitř garáže se doporučuje v obou případech až po montáži vrat . Pro výklopná vrata s elektrickým pohonem je nutné připravit zásuvku 230 V, 50 Hz, 6 A.

z materiálů společností ALUROL, spol. s r. o., a TRIDO, s. r. o., zpracovala Ludmila Doudová
Foto: ALUROL, spol. s r. o., a TRIDO, s. r. o.