Návrhy SPS pro udržení výstavby a zaměstnanosti

Návrhy SPS pro udržení výstavby a zaměstnanosti

Partneři sekce:

Představenstvo Svazu podnikatelů ve stavebnictví ČR (SPS) přináší náměty ke zmírnění dopadu ekonomické krize na stavebnictví, na udržení investiční výstavby a zaměstnanosti v tomto odvětví. Z řady námětů patří mezi nejzávažnější návrh snížit na přechodné období (do r. 2013) sazbu DPH u bytové výstavby na 5 %, případně ji zrušit úplně (včetně oprav bytového a domovního fondu).

Ve finanční politice státu navrhuje SPS vytvořit právní záruky úhrad faktur veřejných investorů do 30 dnů, a tím odstranit finanční potíže v oblasti cash-flow. Delší doba splatnosti vede k insolventnosti v navazujícím dodavatelském řetězci – subdodavatelé, dodavatelé materiálů, dopravci atd. Posílilo by to finanční stabilitu všech podniků zapojených v návazném řetězci v situaci, kdy je těžší získat úvěr.

V programu PANEL Státního fondu rozvoje bydlení byl v roce 2007 příspěvek 5,3 miliard Kč, o rok později ovšem fond poskytl pouze 1,5 mi­liardy Kč. Ke zvýšení příspěvku i přes návrh SPS nedošlo a podpory byly vyčerpány již v dubnu 2008.

Pro rok 2009 bylo poskytnuto 3,5 mld. Kč, SPS požaduje dvojnásobek. Jako stimulační nástroj navrhuje diferencovat výši státní podpory (úrokové dotace) v hladinách 4, 3 a 2,5 % podle rozsahu rekonstrukce a míry dosažených energetických úspor. Takové opatření zásadně zvýší poptávku po stavebních pracích a pomůže do určité míry kompenzovat výpadek poptávky v jiných segmentech investiční činnosti. Současně zajišťuje vysokou míru úspor energií, tím snižuje finanční zatížení domácností, snižuje tempo růstu spotřeby energií, snižuje objem emisí CO2 do ovzduší. Finanční výdaje spojené s reali­zací této formy podpory jsou ve skutečnosti dobrou státní investicí, neboť se plně vrací v daňových výnosech. 

Zdroj: Svaz podnikatelů ve stavebnictví