asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

KONFERENCE WTA – “SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2008” a “WTA TAG 2008”

06.02.2008
Vědeckotechnická společnost pro sanace staveb a péči o památky – WTA CZ společně s Fakultou stavební VUT v Brně pod záštitou  předsedy WTA International  Prof. Dr. Ing. Hanse Petera Leimera a děkana Fakulty stavební VUT v Brně  Prof. RNDr. Ing. Petra Štěpánka, CSc., pořádá výroční 30. konferenci (10. WTA CZ) „SANACE A REKONSTRUKCE STAVEB 2008“.

Konference je součástí každoročního mezinárodního koloqiua WTA TAG 2008, pořádaného WTA International (Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpfleges), letos poprvé mimo německy mluvící země. Tato mezinárodní vysoce prestižní akce se uskuteční ve dnech 6. a 7. března 2008 v prostorách Fakulty stavební VUT v Brně, Veveří 95.

Konference i WTA TAG se  zabývá sanacemi objektů z hlediska jednotlivých referátů (tj. sanacemi dřevěných konstrukcí, z hlediska povrchových úprav, sanacemi kamene, zdiva, betonu, a z fyzikálně chemického a staticko-dynamického hlediska těchto sanací).

Průběžné informace (seznamy přednášejících osob, pokyny pro psaní příspěvků, podklady firemních prezentací aj.) budou pravidelně aktualizovány na webových stránkách konference www.wta.cz. Dále je možné získat bližší informace na e-mailové adrese: wta@fce.vutbr.cz

Konference je zařazena do programu akcí celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

Spojením obou konferencí vzniká unikátní akce, na níž bude odborné veřejnosti umožněna konfrontace technologických postupů a hledisek provádění sanací v tuzemsku a v zahraničí.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media