Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Xella, Ytong
  • REHAU

Konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2009

Konference Městské inženýrství Karlovy Vary 2009

12. června se v Hoteli THERMAL v Karlových Varech koná Mezinárodní konference, která nese název „Městské inženýrství Karlovy Vary 2009“. Organizátorem této konference je ČKAIT  a záštitu nad touto konferencí převzal hejtman Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný a děkan Fakulty stavební VŠB-TU – Doc. Ing. Alois Materna, CSc. Na konferenci se svými příspěvky vystoupí nejen odborníci z České republiky, ale také odborníci z Německa.

Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání členů ČKAIT. Je určena pro autorizované osoby, zejména v oboru „Městské inženýrství“ a dále pro pracovníky státní správy, zástupce samosprávy, studující stavebních fakult vysokých škol, hlavně oboru městské inženýrství, pro projektanty i dodavatele.

Autorizovaní inženýři v oboru městské inženýrství vložné na konferenci nehradí. Autorizované osoby v oboru dopravní stavby, vodohospodářské stavby a obor technika prostředí staveb rovněž vložné nehradí, pokud požádají vedení svých oblastních kanceláří o delegování na konferenci potvrzením přihlášky.

Více informací na www.ckait.cz