Jak správně navrhnout zasklení?

Není podstatné, zda se jedná o běžný rodinný dům v zástavbě či neobvyklou (novo)stavbu v podmínkách daných terénem, nadmořskou výškou, okolní infrastrukturou. Je obecně známo, že okna jsou nejslabším článkem obálky budovy, ale pokud jsou dobře zvolena, mohou se pozitivně podílet na energetické bilanci domu a být významným pomocníkem ke zvýšení komfortu uživatelů. Výběr správného zasklení rodinného domu se vyplatí, ať jste projektant či investor.

Vyjděte z podmínek určených stavbou a požadavků investora.

Základní požadavky: úroveň tepelné izolace, přirozené tepelné zisky ze slunce, protisluneční ochrana, prostup světla

Další podstatné vlastnosti s ohledem na:

 • typ výstavby (renovace vs. novostavba)
 • energetické požadavky (dům v energetickém standardu, pasivní, aktivní dům apod.)
 • klimatické podmínky příslušného regionu
 • velikost otvorů
 • orientaci ke světovým stranám
 • použité technologie (vytápění, klimatizace, větrání)

Speciální požadavky:

 • zvýšená protihluková izolace
 • bezpečnost obyvatel a ochrana majetku
 • úprava transparentnosti zasklení pro více soukromí
 • estetický požadavek
 • integrované stínící prvky
 • protipožární ochrana

Volba zasklení vzhledem k orientaci domu

Dobře promyšlený projekt rodinného domu bere v potaz orientaci domu na pozemku vzhledem ke světovým stranám. Z něho vychází projektování jednotlivých zón v domě. Stejně tak by se měl posuzovat i návrh otvorových výplní. Cílem dobrého návrhu je vybrat zasklení tak, aby splňovalo požadavky a přinášelo výhody. Aby bylo dosaženo optimálního výsledku, je nutné brát na zřetel celou řadu informací a faktorů. Ve většině případů nelze říci, že jeden parametr je důležitější než druhý. Návrh zasklení je spíše výběr kompromisu s co nejlepším výsledkem.

V případě oken na jih můžeme počítat s „pasivními“ solárními zisky v zimních měsících, proto je vhodné zvolit zasklení, které bude mít nejenom dobrý součinitel prostupu tepla, ale současně i co nejvyšší solární faktor (značeno SF nebo g). Tím pádem bude moci sluneční teplo prostupovat přes sklo a „vytápět“ nám interiér domu. Naopak v létě nebude v takové míře docházet k přehřívání místností.  Slunce je totiž vysoko, sluneční paprsky tedy nebudou dopadat kolmo na prosklenou plochu a jako stínící prvek mnohdy poslouží větší ostění či vodorovná markýza.

U oken orientovaných na východ a západ je situace opačná. Solární zisky v letních měsících jsou nežádoucí především z důvodu přehřívání místností. Proto je dobré navrhovat zasklení, která mají co nejlepší součinitel prostupu tepla, aby byly maximálně sníženy tepelné ztráty prostupem v zimě, a současně co nejnižší solární faktor, který zajistí menší průnik tepla v létě do interiéru. V případě velkých prosklených ploch však ani při správném návrhu není vyloučeno přehřívání, avšak je sníženo na minimum.

U oken orientovaných na sever je zřejmé, že solární zisky nejsou výrazné ani v zimě ani v létě, proto se při návrhu zaměřujeme především na součinitel prostupu tepla a solární faktor není tak důležitý.

Příklad návrhu zasklení

Požadavky:

 • západní strana domu
 • zasklení s vysokou úrovní protisluneční ochrany proti nechtěným solárním ziskům, tj. nízký solární faktor, který omezuje přehřívání místnosti v létě
 • vysoké LT pro větší prostup světla do místnosti
 • velká otvorová výplň

Vlastnosti izolačního trojskla Thermobel TG Energy 72/38

Zdroj: AGC Flat Glass Czech
 • Složení: 4 mm Energy 72/38 #2 – 16mm 90% argon – 4 mm Planibel Clearlite – 16mm 90% argon – 4 mm iplus 1.1 #5
 • Magnetronové povlaky na pozici 2 a 5.
 • LT= 66 %, SF= 35 % , LR= 16 % a Ug= 0.5  W/(m2.K)
 • Možnost kombinace s vrstvenými bezpečnostními skly Stratobel pro zvýšení ochrany majetku a osob

Konfigurace skel jednoduše a samostatně

AGC vyvinulo prvotřídní on-line platformu Konfigurátor skla, která nabízí velké množství nástrojů. Neustále je zdokonalována a opatřována novými funkcemi, které reagují na potřeby projektantů.

Tento nástroj zdarma umožňuje vytvářet konfigurace zasklení, využívat předdefinované šablony pro jednoduchá zasklení, dvojskla i trojskla. Zahrnuje nejběžněji používanou škálu bezpečnostních skel, skel s povlaky, lakovaných a dekorativních vzorovaných skel z portfolia AGC.

Nově lze také vyhledat správný produkt po zadání klíčových vlastností daných projektem (SF, LT, Ug, třída bezpečnosti apod.). Nová funkce zobrazování výrobků umožňuje porovnat vzhled několika výrobků v rámci jednoho projektu. Možnost ukládat své konfigurace či projekty zjednoduší každodenní práci a vy máte technický list výrobku vždy po ruce. Nástroj je k dispozici v 9 jazycích.

Chcete si ověřit své výsledky nebo si nevíte rady se složitým projektem? Obraťte se na technické poradce AGC.

Zdroj: AGC

Výrobky, projekty, inspirace, informace a dokumenty na www.agc-yourglass.com

Kontakty: www.agc-processing.cz www.agc-fenestra.cz

ZDROJ: PR článek společnosti AGC Flat Glass Czech, a.s.