Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
  • Isover
  • Rehau

Tunelové bednění s rekordními rozměry

Tunelové bednění s rekordními rozměry

Stanice metra Place des Martyrs v alžírském hlavním městě je impozantní prostor s délkou 144 m a šířkou 23 m. Celý úsek prodlužující stávající trasu metra, dlouhý 1,7 km, je navíc ražený pod historickým jádrem města. Mezinárodní tým složený z techniků PERI zde vytvořil z hlediska hospodárnosti optimalizovaný návrh tunelového bednění, který řeší ty nejrozmanitější požadavky.

Nejsevernějším místem rozsáhlých akcí přispívajících k rozšíření metra, které leží v samém centru a nejblíže k přístavu, je stanice Place des Martyrs. Zastávka s obloukovou klenbou je dlouhá 144 m a široká 23 m a po dokončení bude patřit mezi největší stanice metra na světě. Tato stavba je součástí ambiciózního projektu vytvoření infrastruktury v alžírském hlavním městě. Stávající síť metra má nyní délku necelých 9 km. V průběhu deseti let by měly být vybudovány tři trasy s celkovou délkou 55 km. Nový moderní systém metra má pomoci ke snížení počtu dopravních kolapsů a zlepšení mobility obyvatel. Město Alžír je se svými 3 milióny obyvatel nejvýznamnějším dopravním uzlem v Alžírsku.

Tunelový vůz VARIOKIT je možné hydraulicky obednit i odbednit. Je sestaven převážně ze systémových dílů a prostřednictvím standardních spojovacích prvků rychle smontován a přizpůsoben.

2 tvary průřezu – 1 bednicí vůz

Tvar stanice Place des Martyrs je dán dvěma různými průřezy. Impozantní šířka klenby 23 m se ve střední části na severu a jihu zužuje na 16,50 m. Při návrhu konstrukce bednicího vozu použili technici PERI stavebnici pro inženýrské stavby VARIOKIT tak, aby bylo možné s pomocí stejných systémových dílů a celých sestav bednění realizovat obě va­rianty průřezů co nejhospodárněji. Při plánování muselo být také zohledněno provedení zpětného kotvení, protože délka betonářského záběru 5,10 m je poměrně malá.

Navržený bednicí vůz PERI ze stavebnicového systému VARIOKIT je ideálně přizpůsoben všem požadavkům stavby: na komfort s možností hydraulické obsluhy, na hospodárnost s ohledem na pronajímatelné systémové díly a na flexibilitu, protože je rychle smontovatelný, popř. adaptabilní pomocí standardního spojování čepy. Kromě konstrukce bednicího vozu ze systému VARIOKIT zde našlo uplatnění i pracovní lešení PERI UP, které je možné optimálně přizpůsobit průřezu klenby a vedle tunelového bednicího vozu slouží k rychlému a bezpečnému provedení prací při instalaci ocelové výztuže i izolace.

Technici PERI připravili konstrukci bednicího vozu ze stavebnice VARIOKIT. Se stejnými systémovými díly a bednicími panely mohou být hospodárně realizovány obě varianty průřezů stanice metra.

Koncepce stavebnice VARIOKIT

VARIOKIT je dimenzován pro známé kombinace zatížení tunelových a mostních staveb a výškových budov. Se standardními, pronajímatelnými systémovými díly a spojovacími prvky lze nosné konstrukce sestavit cenově výhodně a přizpůsobit je přesně požadovanému tvaru stavby. Především při budování dopravních staveb s malým počtem nasazení představují možnost pronájmu, promptní dostupnost materiálu a rychlá a snadná montáž enormní úsporu času i nákladů. Projektová řešení se systémem VARIOKIT je možné také ideálně sladit s danými požadavky.

Projekt afrického metra zahrnuje aktuálně výstavbu samotné dvoukolejné tunelové trasy a zřízení dvou stanic. Severně od nynější konečné stanice Tafourah u Grande Poste Office bude trasa 1 se stanicí Ali Boumendjel u náměstí Emir Abdelkader a stanicí Place de Martyrs prodloužena celkem o 1,7 km. Plánovaná stavba bude probíhat v centru města s četnými mešitami a paláci a pod historickým jádrem starého města (Kasbah), které patří ke světovému kulturnímu dědictví UNESCO. To je velká výzva pro všechny osoby zodpovídající za projekt.

Pracovní lešení PERI UP se optimálně přizpůsobí impozantnímu tvaru průřezu klenby stanice a slouží k provádění izolačních prací a armování.

Obsáhlé řešení tunelového bednění

Projekt bednění a lešení celého stavebního záměru je založen na týmové spolupráci techniků PERI z Alžírska, Portugalska, Španělska a Německa. Celkem budou použity čtyři tunelové vozy. Ke konstrukci bednicího vozu ze systému VARIOKIT pro Place des Martyrs bude dodatečně nasazen druhý bednicí vůz s poloměrem 9,30 m pro výstavbu mezistanice Ali Boumendjel. Dva další tunelové bednicí vozy, zkonstruované přesně na míru projektu, slouží pro výrobu tunelového tubusu dlouhého 1 450 m s poloměrem 4,50 m. S nimi bude denně bedněno a betonováno přibližně 10 m železobetonové roury raženého tunelu.

Celkem budou nasazeny čtyři tunelové bednicí vozy PERI: ke konstrukci bednicího vozu ze systému VARIOKIT pro Place des Martyrs bude dodatečně nasazen druhý bednicí vůz s průměrem 9,30 m pro výstavbu mezistanice Ali Boumendjel.

TEXT a FOTO: PERI

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby..

RubrikyTunely