Partneři sekce:
  • OSMA
  • Českomoravský beton

Novinka v oblasti sanace inženýrských staveb

Novinka v oblasti sanace inženýrských staveb

Společnost Knauf představila na konci listopadu tohoto roku zajímavou produktovou novinku, která řeší problematiku zastaralých inženýrských staveb jako jsou mostní konstrukce, dopravní objekty, čistírny odpadních vod a pojezdové zatěžované plochy. Jedná se o výrobky nazvané Tiefbau, které jsou určeny pro sanace těchto staveb. Tiefbau je kompletní třívrstvý systém, který má za úkol vrátit konstrukcím jejich původní profil a především má zamezit další destrukci výztuže.

Novou výrobkovou řadu Tiefbau představil Knauf netradiční formou „módní přehlídky produktů“, na které kontrastovaly syrové stavební materiály s krásnými a křehkými modelkami. Tiefbau představuje šest produktových snadno identifikovaných řad (Tiefbau 100, 200, 300, 400, 500 a 600), z nichž každá je určena pro odlišnou aplikaci. Řada 1OO je určena pro sanaci adhezních můstků a ochranu výztuží, řadu 200 tvoří reprofilační malty, řada 300 jsou finální stěrky, řada 400 tvoří stříkané betony (torkrety), řadu 500 lze použít na sanaci zděných kanalizačních stok a řada 600 je určena pro opravy ploch zatěžovaných pochozím nebo pojezdovým zatížením.

Společnost Knauf tímto krokem rozšiřuje svojí výrobní základnu systémového řešení ve stavebnictví a reaguje tak na rostoucí poptávku po neodkladných opravách silničních mostů, čistíren odpadních vod, rezervoárů na pitnou vodu, které jsou již dnes na okraji své životnosti.

Zdroj: Knauf Praha, s. r. o.