Můstky ze skla a oceli zdobí vysokoškolský kampus

MG 7234
Zdroj: Metrostav

Metrostav v červnu dokončil můstky propojující budovy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Studentům a zaměstnancům přinesly větší komfort a bezpečnost, nově umožnily i bezbariérový vstup do obou budov. Objekty navrhlo architektonické studia ov-a.

Osazení můstků předcházely složité přípravné práce spojené s ochranou a přeložením inženýrských sítí, založením stavby a bouracími pracemi, které nesměly mít významný dopad na chod odborných pracovišť a laboratoří VŠCHT.

MG 5278
Source: Metrostav

„Napjatý časový plán vyžadoval přeložení parovodního potrubí v zimních měsících, kvůli navazující realizaci pilot a základových konstrukcí. Aby škola nezůstala odpojena od tepla, pracovali jsme na přeložce během vánočních svátků i na Nový rok. Také realizace základových konstrukcí v hloubce až 6,5m při zachování provozu v ulici Studentská nebo provedení bouracích prací bez přerušení provozu školy vyžadovalo rychlé a operativní řešení v kritických místech stavby,“ popisuje Ing. Petr Mlejnek, vedoucí projektu z divize 1 společnosti Metrostav a.s.

Můstky se navíc musely kvůli délce přesahující 24 metrů dopravit do Dejvic speciálním transportem. Konstrukce obou lávek odkazuje ke světu organické chemie – benzenovému jádru.

MAL 0925
Source: Metrostav

www.metrostav.cz