V prvním úseku přes hornatou oblast v západní části Severní Makedonie bylo na nové dálnici vybudováno celkem 14 viaduktů. V délce cca 10 km muselo být přemístěno přes 4 000 000 m³ zeminy a uloženo 150 000 t betonu a 15 000 t armatury.
Galerie(6)

Nejdelší most v Severní Makedonii s letmou betonáží

Nová dálnice, dlouhá 65 km, bude v budoucnosti spojovat města Kičevo a Ohrid v jihozápadní části Severní Makedonie. V prvním úseku mezi Kičevem a obcí Podvis bylo nutné vybudovat 381 m dlouhý viadukt. Technici PERI zde vytvořili řešení přizpůsobené projektu, které bylo založené na nasazení zařízení pro letmou betonáž VARIOKIT. Díky tomu mohl stavbařský tým i ve špatně přístupném terénu dodržet stanovený časový harmonogram.

V prvním úseku přes hornatou oblast v západní části Severní Makedonie bylo na nové dálnici vybudováno celkem 14 viaduktů. V délce cca 10 km muselo být přemístěno přes 4 000 000 m³ zeminy a uloženo 150 000 t betonu a 15 000 t armatury. Největší výzvou tohoto dálničního úseku byl ovšem viadukt na 9. kilometru dálnice. Firma PERI nabídla hospodárné řešení bednění pro pilíře i mostovku.

Při-budování-mostních-pilířů-bylo-využito-rámové-bednění-TRIO-a nosníkové-stěnové-bednění-VARIO-GT-24-na-vodorovně-nasazených-opěrných-rámech-SB,-kromě-toho-také-šplhavé-bednění-SCS-doplněné-překládanými-lávkami-CB-240
Vzhledem k vysoké flexibilitě bednicích vozíků pro letmou betonáž bylo možné systém rychle přizpůsobit různým průřezům jednotlivé cykly nasazení byly zrychleny a pracovní proces optimalizován.
V prvním úseku přes hornatou oblast v západní části Severní Makedonie bylo na nové dálnici vybudováno celkem 14 viaduktů. V délce cca 10 km muselo být přemístěno přes 4 000 000 m³ zeminy a uloženo 150 000 t betonu a 15 000 t armatury.
U metody letmé betonáže je mostovka budována rovnoměrně na obě strany z jednotlivých pilířů formou vahadel.
Především řešení s hydraulikou pro přizpůsobení a vyrovnání stejně jako samostatný posun bednicích vozíků VBC zkrátily čas realizace. Tak mohly být všechny čtyři lamely realizovány v 7denním taktu.
Levá pravá i prostřední část mostovky byly rozděleny každá do 64 betonářských záběrů a prováděny současně spolu se čtyřmi vozíky pro letmou betonáž VBC.

Hospodárnost s flexibilitou

Čtyři vozíky pro letmou betonáž VBC ze stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT podporovaly zhotovení komorové mostovky s rozpětím 165 m. U metody letmé betonáže je mostovka budována stejnoměrně na obě strany z jednotlivých pilířů formou vahadel. S pomocí vozíků pro letmou betonáž VBC se podařilo zhotovit samostatné vrchní stavby mostu se šířkami 12,55 m a 11,55 m v plánovaném čase.

Výška mostovky se přitom pohybovala mezi 9,00 m u pilířů a až 4,00 m uprostřed mostu. Také betonářské záběry byly různě dlouhé – od 3,30 m až do 5,00 m. Kromě stále se měnících průřezů mostovky zohledňovalo řešení PERI také konstantní podélný sklon 2,8 % a měnící se příčné sklony od 1,5 % do 6,0 %.

Především řešení s hydraulikou pro přizpůsobení a vyrovnání stejně jako samostatný posun bednicích vozíků VBC zkrátily čas realizace. Tak mohly být všechny čtyři lamely realizovány v 7denním taktu.
Především řešení s hydraulikou pro přizpůsobení a vyrovnání stejně jako samostatný posun bednicích vozíků VBC zkrátily čas realizace. Tak mohly být všechny čtyři lamely realizovány v 7denním taktu. |

Požadovaný tvar i přes náročný časový harmonogram

Především řešení s hydraulikou pro přizpůsobení a vyrovnání, stejně jako samostatný posun bednicích vozíků, zkrátily čas realizace. Vzhledem k vysoké flexibilitě bednicích vozíků pro letmou betonáž bylo možné systém rychle přizpůsobit různým průřezům, jednotlivé cykly nasazení byly zrychleny a pracovní proces optimalizován. Tým na stavbě tak mohl dodržovat pravidelný 7denní takt.

Kombinace systémů podle projektu a obsáhlé služby PERI

Při budování mostních pilířů bylo využito rámové bednění TRIO a nosníkové stěnové bednění VARIO GT 24 na vodorovně nasazených opěrných rámech SB, kromě toho také šplhavé bednění SCS doplněné překládanými lávkami CB. Schodišťové věže ze systému lešení PERI UP zajišťovaly přístup do různých pracovních úrovní.

Kompatibilita systémů VARIOKIT a PERI UP umožňovala vytvoření bezpečných pracovišť a přístupů do všech míst na zařízeních pro letmou betonáž. S minimální náročností pro tým na stavbě se dalo lešení jednoduchými spojovacími prostředky smontovat se standardními konstrukčními díly VARIOKIT.

Nepřehlédněte: Sanace rotterdamského mostu Willem

Úzká spolupráce techniků PERI s prováděcí stavební společností GRANIT byla pro úspěch projektu stěžejní. Již v počátku bylo detailně definováno řešení stavby přesně podle požadavků projektu a provedeno zaškolení zaměstnanců stavební společnosti pro práci se zařízením pro letmou betonáž.

Firma PERI pomáhala kromě toho s logistikou a dodávala vždy požadované množství bednicího a lešenářského materiálu přesně ve stanovený čas až do místa nasazení. Technici PERI byli k dispozici pro profesionální podporu a poradenství přímo na stavbě.

Při-budování-mostních-pilířů-bylo-využito-rámové-bednění-TRIO-a nosníkové-stěnové-bednění-VARIO-GT-24-na-vodorovně-nasazených-opěrných-rámech-SB,-kromě-toho-také-šplhavé-bednění-SCS-doplněné-překládanými-lávkami-CB-240
Při-budování-mostních-pilířů-bylo-využito-rámové-bednění-TRIO-a nosníkové-stěnové-bednění-VARIO-GT-24-na-vodorovně-nasazených-opěrných-rámech-SB,-kromě-toho-také-šplhavé-bednění-SCS-doplněné-překládanými-lávkami-CB-240 |

Vozíky pro letmou betonáž VARIOKIT VBC

Řešení PERI VARIOKIT pro letmou betonáž sestává z velké části z pronajímatelných systémových a standardních dílů stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT. To umožňuje jednoduché úpravy zařízení podle nejrůznějších průřezů mostů.

Vozík pro letmou betonáž odvádí zatížení čerstvým betonem do předcházejícího betonářského záběru a posunuje bednění ze záběru do záběru. Pro možnost zohlednění měnících se průřezů komorového průřezu mostovky bylo vytvořeno řešení s nasazeným nosníkovým stěnovým bedněním VARIO GT 24.

Se zařízením pro letmou betonáž PERI mohou být betonovány lamely dlouhé až 5,75 m. Pokud je tato skutečnost zohledněna již v první fázi plánování mostu, mohou být sníženy náklady a zkrácena doba výstavby.

Obsluha vozíků pro letmou betonáž je kromě jiného také velmi praktická. Integrovaná, centrálně řízená hydraulika značně usnadňuje pojezd a nastavení vozíků pro letmou betonáž a bednění a vede tak ke znatelnému urychlení postupu stavby.

Všechny moduly vozíků pro letmou betonáž mohou být znovu použity u dalších projektů. K tomu jsou skoro všechny konstrukční díly k dispozici v nájemním skladu PERI. To zajišťuje nejen rychlou dostupnost všech dílů, ale zvyšuje také hospodárnost řešení pro stavební společnost.

Text a foto: PERI

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinýrské stavby 2/2019.