U metody letmé betonáže je mostovka budována rovnoměrně na obě strany z jednotlivých pilířů formou vahadel.