Back to the article Most v německém Benningenu: Elegantní a přizpůsobený krajině
Zdroj: PERI

Zavěšené lávky VCB VARIOKIT uzavíraly bez mezer betonovou hranu a umožňovaly nasazení vibračních lišt. U betonářských záběrů probíhajících nad hladinou řeky mohly být lávky uvolňovány shora a přemísťovány pomocí jeřábu.