Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU

Most přes Ohio s jedinečnými pylony

Most přes Ohio s jedinečnými pylony

Článek popisuje využití šplhavého bednění a podpěrných systémů pro složité mostní pylony. Pylony tohoto nového mostu, vysoké skoro 90 m, se vyznačují neobvyklým tvarem, silnými stojinami a příčnými nosníky. Pro jejich výstavbu připravila firma PERI celkový návrh, který vychází z řešení s ideálně sladěnými bednicími, šplhavými, podpěrnými a lešenářskými systémy a rozsáhlou podporu přímo na stavbě. S tímto řešením zrealizoval stavební tým oba pylony v Louisville ve stanoveném čase a s přesnou rozměrovou tolerancí.

Zavěšený most přes řeku Ohio, dlouhý 762 m a spojující státy Kentucky a Indiana, je součástí téměř 14 km dlouhého mostního projektu Louisville-Southern Indiana, který nabízí nové možnosti překročení řeky a brání tak nadměrnému dopravnímu zatížení v regionu. V rámci projektu byla odkloněna také dálnice 64 severně od Louisville.

Pro zavěšený most přes řeku Ohio byly zhotoveny dva masivní pylony s výškou cca 90 m a neobvyklým tvarem. PERI dodala celkové řešení pro bednění a lešení, doprovázené stálou technickou podporou přímo na stavbě.

Pro zavěšený most přes řeku Ohio byly zhotoveny dva masivní pylony s výškou cca 90 m a neobvyklým tvarem. PERI dodala celkové řešení pro bednění a lešení, doprovázené stálou technickou podporou přímo na stavbě.

Jedinečné mostní pylony

Hlavní pole má rozpětí 365 m, mostovka bude nesena přes zavěšená lana dvěma železobetonovými pylony, vysokými 90 m. Spodní část pylonu se vychyluje směrem ven a je vytvořena z masivní konstrukce. Nad mostovkou se pylony naklánějí směrem dovnitř a mají komorový průřez. Průřezy se směrem vzhůru zužují, mírné zakřivení způsobuje postupnou změnu sklonu od záběru k záběru. Nohy pylonů spojují dva příčné nosníky – jeden v úrovni vozovky a druhý v horní vyztužené části pylonu. Každý stavební úsek představoval zvláštní výzvu nejen s ohledem na tvar, ale také ve vztahu k odvedení zatížení. Kromě toho bylo důležité najít i optimální řešení bednění v oblasti schránek pro upevnění lan.

Ve vrchní části dutých nohou pylonů zdvihalo 36 šplhavých válců ACS na míru vytvořené bednění z taktu do taktu.

Ve vrchní části dutých nohou pylonů zdvihalo 36 šplhavých válců ACS na míru vytvořené bednění z taktu do taktu.

Specifické plánování projektu

Kompletní řešení pro jednotlivé úseky stavby vyvinul a poskytl německo-americký tým projektantů PERI. Bylo nasazeno několik bednicích a lešenářských systémů z nájemního portfolia PERI. Variabilní nosníkové stěnové bednění VARIO GT 24, kombinace šplhavých systémů ACS, RCS a SCS, stavebnicový systém určený pro výstavbu inženýrských staveb VARIOKIT a lešení PERI UP tvořily celkové řešení, které zajistilo rychlou výstavbu jednotlivých taktů, vysokou únosnost a maximální bezpečnost na stavbě.

Stavba pylonů byla rozdělena do pěti stavebních úseků: po šikmé a zúžené spodní části masivních nohou pylonu následoval druhý úsek v podobě komorových průřezů příčných nosníků v úrovni vozovky. V další části se zakřivené, duté a zúžené nohy pylonů opět dělí na dva úseky, protože bylo nutné umístit na vrcholy pylonů schránky pro připevnění závěsných lan. Poslední, pátou částí realizace byl horní příčný nosník pro vyztužení pylonu. Vzhledem k obrovským rozdílům jednotlivých fází stavby vyžadoval každý úsek zvláštní novou sadu bednění a lešení.

Schodišťové věže PERI UP nabízely v průběhu výstavby bezpečné přístupy ke všem pracovištím.

Schodišťové věže PERI UP nabízely v průběhu výstavby bezpečné přístupy ke všem pracovištím.

Optimalizované kompletní řešení

Spodní část pylonu byla zhotovena ve čtyřech betonářských záběrech, každý měl výšku cca 18 m. Protože beton potřeboval prodlouženou dobu tuhnutí, poskytla firma PERI pro každý pylon dvě sady bednění, které tým postupně přesouval. Díky speciálním rohovým spojům se dalo bednění snadno přizpůsobit extrémním sklonům a zúžení. Zvláště náročné řešení vyžadoval „záhyb“ v noze pylonu, ve kterém byl připojen spodní příčný nosník. Výroba tohoto úseku trvala téměř čtyři měsíce. Bednění duté příčné stojiny – také ze systémových dílů VARIOKIT – bylo uloženo na šesti vysokopevnostních věžích VST s únosností přes 270 tun. O snadné zabednění se postaralo nasazení mobilní hydrauliky na hlavách. Vysokou efektivitu nákladů zajistila skutečnost, že všechny systémové díly od firmy PERI mohly být vypůjčeny.

Vysokopevnostní věže a příhradové nosníky ze stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT nabízely únosnou základnu pro bednění příčných nosníků v úrovni vozovky.

Vysokopevnostní věže a příhradové nosníky ze stavebnice pro inženýrské stavby VARIOKIT nabízely únosnou základnu pro bednění příčných nosníků v úrovni vozovky.

Současně s komplikovanou výrobou příčné vzpěry začal tým na stavbě s třetím úsekem – rostoucími nohami pylonů. Ve vnitřní části duté konstrukce byl nasazen kolejnicový šplhavý systém RCS, na vnější straně se pak uplatnil samošplhavý systém ACS, který umožnil posun bednění VARIO do výšky. Kombinace šplhavých systémů pomohla rychlému postupu výstavby s minimálním využitím jeřábu. Vzhledem k možnému rozdělení šplhavého bednění ve 4. úseku, které bylo zohledněno již při vypracování návrhu, mohla být montáž schránek pro upevnění lana prováděna bez přerušení bednicích a betonářských prací. Pro pátý úsek stavby – uzavírající příčný nosník ve výšce 90 m – bylo naplánováno a předem smontováno bednění VARIOKIT.

Vzhledem k tomu, že bednění bylo smontováno již ve skladu PERI jižně od Chicaga, byla doba montáže na stavbě minimalizována. Zajištění tepelné izolace mezi nosníky VARIO GT 24 umožnilo betonáž na stavbě i v zimě, bez provádění potřebných a nákladných opatření na místě. Firma PERI poskytla stavbě velkou podporu, sestávající z technického plánování a dozoru na místě. Tým na stavbě tak mohl zrealizovat náročný projekt v krátkém čase. Dokončení a otevření pro veřejnost je plánováno na konec roku 2016.

Profesionální projektové služby a stálá podpora na stavbě – součástí kompletního řešení PERI byla dokonce i manipulační lávka mezi oběma nohami pylonů, která se posouvala spolu s bedněním.

Profesionální projektové služby a stálá podpora na stavbě – součástí kompletního řešení PERI byla dokonce i manipulační lávka mezi oběma nohami pylonů, která se posouvala spolu s bedněním.

Most přes Ohio, Louisville, USA
Realizace stavby: Walsh / Vinci Construction
Návrh bednění a lešení: PERI Chicago, USA a PERI Weißenhorn, Německo

TEXT: PERI
FOTO: PERI GmbH

Komentáře