Maltézský kříž odlehčí silniční dopravě v Třinci
Galerie(4)

Maltézský kříž odlehčí silniční dopravě v Třinci

Partneři sekce:

Sdružení Baliny 2007, tvořené společnostmi ODS − Dopravní stavby Ostrava a D5, akciová společnost Třinec, otevřelo poslední dubnový­ den v Třinci − Balinách nové mimoúrovňové propojení silnice č. II/468 a třinecké průmyslové zóny. Toto unikátní mostní dílo výrazně zlepší dopravní situaci v oblasti, kterou denně projížděly stovky kamionů, a propojí silniční tah směrem na Slovensko.


Stavba mostu za více než 370 milionů korun je jednou z nejvýznamnějších dopravních staveb poslední doby na severní Moravě. „Díky novému mostu se velmi odlehčí centru města Třinec od průjezdu těžké nákladní dopravy mířící do průmyslové zóny Třinec – Baliny,“ řekla při uvedení mostu do provozu starostka města Třince Věra Palkovská.

Stavba mostu navazuje na nový obchvat Českého Těšína, po kterém směřuje většina nákladní dopravy právě do třinecké průmyslové zóny. Přípravu a realizaci stavby mimoúrovňového napojení zajistila Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace. Sdružení Baliny 2007 toto technicky velice náročné dílo, tvořené dvěma mosty v celkové délce přibližně 150 metrů a vjezdovými a výjezdovými rampami, zhotovilo za necelý rok a půl. Mosty spolu s kolmo navazujícími vjezdovými rampami připomínají tvar maltézského kříže.

„Nejunikátnější částí stavby jsou dva síťové oblouky s velmi nízkou konstrukční výškou betonové mostovky. Oblouky jsou hlavní nosnou částí mostu, mezi nimi už není žádné vodorovné ztužení.

Hlavním cílem stavby nové dominanty Třince bylo odstranění křížení silnice z průmyslové zóny Třinec – Baliny s železniční tratí na Slovensko a kolejemi železniční vlečky Třineckých železáren,“ řekl při otevření mostu generální ředitel ODS DSO Ing. Tomáš Vítek. Kvůli křížení často blokovala nákladní doprava provoz na silnici II/468. Městem navíc denně projížděly stovky kamionů a znepříjemňovaly život obyvatelům i návštěvníkům města. Nová vstupní brána do Třince vyrostla za necelý rok a půl, mimoúrovňové propojení silnice II/468 a průmyslové zóny v Třinci – Balinách je technicky velmi náročné dílo. Mimoúrovňové propojení silnice č. II/468 a průmyslové zóny v Balinách je jedním z řady opatření, která chce třinecká radnice pro zlepšení dopravy v okolí města provést.

„V řešení dopravní obslužnosti města Třince chceme pokračovat realizací dalších staveb, například podjezdu železniční trati v městské části Lyžbice,“ podotkla na závěr slavnostního zahájení provozu starostka Palkovská.

Ivan Šnejdar
Foto: Vladimír Carbol, ODS – Dopravní stavby Ostrava

Ivan Šnejdar je spolupracovníkem redakce.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.