Lávka Volavka v Jablonci nad Nisou
Galerie(16)

Lávka Volavka v Jablonci nad Nisou

Partneři sekce:

Novou dřevěnou lávku na hranici centra Jablonce nad Nisou postavilo studio H3T Architekti. Ve dvou lidech, za pár hodin, s náklady na materiál ve výši 5000 korun, bez povolení. Přispěli tak do projektu Městské Zásahy Jablonec, jehož cílem je rozvířit diskuzi nad veřejným prostorem ve městě, navrhovat řešení architektonicky problematických míst, zkusit otočit způsob zadávání městských zakázek a bez nároku na honorář a bez čekání na výzvu pomoci městu a okolí.

Principielně temporérním objektem Lávky jsme překlenuli regulovanou řeku Nisu v místě, které se nachází na hranici centra města. Lokalita s velmi kvalitními prostorovými hodnotami a dobrými urbanistickými vazbami je v současné době využívána jako parkoviště, a to na obou březích Nisy.

Lávka umožňuje nový způsob pohybu v území, odkazuje na problematiku průchodnosti města, která je v Jablonci na mnoha místech nedořešena. Lávka také navádí chodce a případné cyklisty do vnitrobloku na severním břehu řeky Nisy, čímž odkazuje k myšlence využití vnitrobloků a tak i neprostavěných parcel v intravilánu města.

Konstrukčně se jedná o dřevěný sbíjený příhradový nosník o rozponu 6m, který je vyroben ze stavebních prken profilu 120x24mm. Maximální nosnost stavby je 2000kg. Náklady na stavbu 5000kč. Umístění lávky je iniciačním aktem, kterým jsme přispěli do Městských Zásahů Jablonec. Lávka je v lokalitě osazena bez povolení příslušných orgánů. Jednak proto, že schvalovací proces by nebyl úměrný významu aktu a také proto, že jistá míra dobrovolné činnosti může lépe vyvolat veřejnou diskuzi nebo dialog mezi obyvateli a radnicí nejen v Jablonci.

H3T  Architekti
webové stránky
facebook

Studio H3T Architekti funguje od roku 2009 v režii Vítka Šimka a Štěpána Řehoře. V portfoliu realizací dominují originální a experimentální stavby, které v mnoha případech ignorují hrozící vandalství a jsou k dispozici všem.

Největší zastoupení mezi takovými stavbami mají sauny. Jedna z nich pluje, další levituje nad vodou, jinou si například můžete zapřáhnout za své kolo a odvést kamkoliv chcete. Studio se zabývá vším, co má vazbu k architektuře a vedle originálních projektů ve veřejném prostoru (Vyhlídkové kadibudky), mají za sebou například i realizace interiérů obchodů Graffneck a Queens. Nově by měl v Českých Budějovicích vzniknout Památník letcům podle jejich vítězného soutěžního návrhu.

Více o Městských Zásazích v Jablonci na www.mestskezasahyjablonec.cz

-vb-
zdroj: www.h3t.cz