Partneři sekce:

Nejvyšší ocelobetonový most v Praze

Nejvyšší ocelobetonový most v Praze

Nově otevřený obchvat kolem hlavního města České republiky se může pochlubit hned několika unikáty. Jedním z nich je most přes Lochkovské údolí, jenž je nejvyšší stavbou svého druhu v Praze. Jak po architektonické stránce, tak zejména po stránce technické patří tento most mezi světové rarity, protože 461 metrů dlouhý kolos podpírají šikmé pilíře, což není u takovéhoto typu stavby obvyklé. Většina mostní konstrukce je ocelová (kromě asfaltobetonové desky a pilířů), proto bylo velmi důležitě vybrat správnou antikorozní ochranu.

Autoři architektonického řešení části silničního okruhu kolem Prahy Ing. arch. Petr Šafránek a doc. Ing. arch. Patrik Kotas se snažili navrhnout netypickou dopravní stavbu, která by se nevyznačovala utilitárností a robustností. Nosná ocelobetonová konstrukce mostu je spřažená a má jednokomorový uzavřený průřez. Je společná pro oba jízdní pásy, což je pro podobný typ stavby poměrně unikátní. Většina podobných mostů na komunikacích dálničního typu má pro každý směr jízdy samostatnou nosnou konstrukci.

Lochkovský most
Ocelový kolos je nejvyšším mostem na celém okruhu, což není jeho jediná zvláštnost. Zajímavé jsou šikmé pilíře, které se při stavbě podobných mostů používají zřídka, jakož i postup výstavby. Kromě šikmých pilířů stavbaři během dvou týdnů postavili i dva pomocné svislé pilíře. Bez nich by totiž most nad údolí nenasunuli.
Masivní betonové sloupy sloužily jako podpěra. Po dokončení mostu byly tyto svislé pilíře zbourány. Nejdříve byly lanem odříznuty horní části pilířů a zbytek konstrukce poté rozlámán obřími hydraulickými kleštěmi. Železo se následně oddělilo od betonu, který se dá opět použít. Na první pohled zbytečné peripetie, ovšem byla to ta levnější varianta. Stavbaři si mohli vybrat: buď postavit podpůrné pilíře, nebo smontovat pod celým mostem dřevěné bednění, jehož pronájem by byl určitě dražší.

Od jiných staveb svého druhu se Lochkov liší také svou délkou, rozpětím a obloukovým půdorysem. Most byl ze strany postupně vysouván nad údolím ve výšce 65 m. Při tvorbě vozovky stavbaři vylili betonovou desku o šířce až 37 m. Celá stavba má hmotnost zhruba 20 000 t, na ocelovou konstrukci bylo použito 4 700 t oceli, na desku 5 700 m3 betonu.

Jedním z detailů byla i barevnost stavby. Autoři projektu se rozhodli pro modrou barvu, která se objevuje ve všech částech včetně tunelu. Tyto jednotné vizuální znaky stavby plní nejen estetický účel, ale jsou také podvědomou informací zejména pro řidiče.
–>–>
Ochranné nátěry ocelových konstrukcí
Navržený nátěrový systém je tvořen žárovou metalizací 100 μm na vnitřních a 120 μm na vnějších površích. Metalizované povrchy byly po žárové metalizaci napenetrovány a sou­časně byla při této operaci vytvořena první mezivrstva 40 μm. Další operací bylo nanášení druhé mezivrstvy 80 μm (vrchní nátěr o tloušťce 80 μm byl proveden na stavbě po vybetonování spřažené betonové mostovky). Interval přetíratelnosti mezi aplikacemi v dílně a aplikací na stavbě byl prodloužen díky speciálnímu odstínu pigmentovanému železitou slídou.

U Lochkovského mostu vytvářejí štíhlé vzpěry konstrukce jakousi pavučinu, která je patrná již z dálky. Efektu bylo dosaženo kombinací dvou metalických odstínů – modré a stříbrné.

514 v číslech
Stavba 514 je součástí pražského obchvatu, kterou tvoří úsek mezi Slivencem a Lahovicemi dlouhý 6 300 m. Kromě nejvyššího mostu v hlavním městě se může stavba pochlubit i dalšími zajímavostmi. Několik set metrů od Lochkova se totiž řidiči dostanou na takzvanou Lahovickou estakádu, nejdelší estakádu ve střední Evropě, která měří 2 055 m. Leží na celkem 88 pilířích a nejvyšší z nich dosahuje výšky 40 m.

Od partnerů ASB

Směrem k dálnici D5 překonává estakáda řeku Berounku a železniční trať, aby pak vy­stoupala k tunelu Lochkov o délce 1,7 km. Jihozápadní část silničního okruhu kolem Prahy spojí dálnice D1 ve směru na Brno a D5 ve směru na Plzeň.

Práce na Lochkovském mostě byly zahájeny v červnu 2007 a most byl slavnostně otevřen motoristům 20. září 2010.

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Výrobce ocelových konstrukcí: Sdružení firem Max Bögl Stahl- und Anlagenbau GmbH & Co. KG z Neumarktu a MCE Slaný
Zhotovitel: Sdružení stavebních firem Strabag, a. s., Hochtief ­Construction AG a Bögl a Krýsl, k. s.
Hlavní dodavatel ochranných nátěrů ocelových konstrukcí: HEMPEL Czech Republic

Eva Koťátková
FOTO: Pavel Šinagl

Eva Koťátková pracuje ve společnosti C & COM ­Advertising, s. r. o.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

RubrikyInženýrské sítě