Sesuvy na plynovodu v oblasti Douglas Pass v Colorado
Galerie(5)

Sesuvy na plynovodu v oblasti Douglas Pass v Colorado

Partneři sekce:

Referenční projekt firmy DGSI s lehkým nádechem historie zaznamenává sesuvy na plynovodu v oblasti Douglas Pass, USA, v 80. letech 20. století. Zkušenosti společnosti z této události byly podnětem pro vznik monitorování a ochranného programu, který tato společnost dnes používá.

Williams Gas Pipeline West, dříve North­west Pipeline, zásobuje plynem zákazníky v osmi státech západu USA. Jeho hlavní větev překonává 3 900 mil (6 300 km) rozmanitého terénu a musí se vyrovnat s mnoha geologickými riziky. Pro ochranu plynovodu zavedla společnost komplexní program zjišťování, posuzování, monitorování a zmírnění těchto rizik.

Společnost postavila plynovod v oblasti Douglas Pass v roce 1955. V dubnu 1962 přerušil sesuv půdy velký úsek plynovodu na jižní straně sedla. Přemístění potrubí si vyžádalo 4 400 stop nových trubek. V březnu 1963 si další sesuv půdy, tentokrát na severní straně, vyžádal 3 200 stop potrubí. Dalších 16 let byla tato oblast stabilní a nedošlo k žádnému přerušení. Avšak v roce 1979 bylo opět kvůli sesuvu půdy nutno přemístit dalších 1 200 stop plynovodu.

Průzkum a měření

V roce 1980 pověřila společnost svého geotechnického konzultanta Golder Associates provedením geotechnického průzkumu, aby se zjistilo nebezpečí sesuvů půdy. V roce 1983 začali inženýři obou firem experimentovat s přístrojovým vybavením se záměrem včas předpovídat potenciální poruchy, aby bylo možno přijmout zmírňující opatření. Během léta 1983 nainstalovala společnost inklinometry, piezometry a tenzometry v oblasti, kde došlo k několika sesuvům.

DGSI vyvíjí, vyrábí a dodává široký sortiment přístrojů a zařízení pro potřeby profesionálů v oboru geotechniky a životního prostředí.

DGSI vyvíjí, vyrábí a dodává široký sortiment přístrojů a zařízení pro potřeby profesionálů v oboru geotechniky a životního prostředí.

Monitorování začalo na podzim a pokračovalo přes celou zimu. Byly zjištěny pou­ze malé deformace svahů a změny v napětí plynovodu. Nicméně na jaře 1984 došlo rychlým táním sněhu a silnými dešti k obnovení sesuvů. Pády kamenů a malé sesuvy uzavřely na několik dní státní silnici, ale později došlo k velkému sesuvu a uzavření dálnice na několik měsíců. Podobné podmínky panovaly kolem plynovodu.

Přístroje firmy jsou součástí měřicích sestav v řadě důležitých stavebních projektů ve světě, na obrázku je piezometr.

Přístroje firmy jsou součástí měřicích sestav v řadě důležitých stavebních projektů ve světě, na obrázku je piezometr.

S jarním táním ukazovala řada piezometrů piezometrické hodnoty nad povrchem půdy. Inklinometry měřily značný nárůst míry deformace svahů a tenzometry vykazovaly zvýšené napětí plynovodu, které souviselo s deformacemi svahu.

Když napětí během března akcelerovalo, inženýři se rozhodli pro vyhloubení příkopu podél horní strany potrubí, aby se napětí snížilo. Jak byl příkop hlouben, bylo možno pozorovat pohyb potrubí směrem po svahu nahoru. Měřené napětí se tím značně snížilo. Brzo na to se však zemina nahrnula do příkopu. Zemina se stále pohybovala, a když napětí opět vzrostlo, začalo se s hloubením druhého příkopu. Po tomto dalším opatření se napětí snížilo a zůstalo relativně konstantní.

Obrovské znalosti jsou výsledkem mnohaletých zkušeností, geotechnické přístroje se vyrábějí pod názvem Slope Indicator od roku 1958.

Obrovské znalosti jsou výsledkem mnohaletých zkušeností, geotechnické přístroje se vyrábějí pod názvem Slope Indicator od roku 1958.

Do října 1984 přesáhl celkový měřený sesuv půdy 10 stop, přičemž téměř 5 stop se projevilo v dubnu. Bez opatření pro snížení napětí by téměř určitě došlo k popraskání plynovodu. To dokázalo, jak může být monitorování využíváno pro včasnou předpověď potenciálních poruch a pro jejich úspěšnou prevenci.

Poučení z monitorovacího programu

Nejlepší přístup k monitorování zahrnuje zjišťování nebezpečí, posuzování rizik, navrhování monitorovacího programu jako součásti zmírňujících opatření, stanovení spouštěcích úrovní a náhradních plánů a pravidelnou kontrolu dat.

Monitorování může být využíváno pro včasnou předpověď potenciálních poruch a pro jejich úspěšnou prevenci.

Monitorování může být využíváno pro včasnou předpověď potenciálních poruch a pro jejich úspěšnou prevenci.

Přístroje by měly být umístěny tam, kde se očekává maximum změn pohybu nebo napětí. Znalosti místní geologie, jako jsou hranice, hloubka a relativní stabilita sesuvů můžou pomoci při umístění přístrojů a také pomáhají při interpretaci výsledků.

DGSI (Durham Geo Slope Indicator).

Firma je předním výrobcem přístrojového vybavení v geotechnice.

Z historie
Durham Geo-Enterprise, Inc. (DGE) byla založena jako společnost v Georgii v roce 1994. V roce 1997 DGE zakoupila dvě části firmy Boart Longyear. Těmi byly přístroje pro testování materiálů a specializovaná pneumatická čerpadla pro odstraňování znečištěné podzemní vody.

V roce 1957 byl použit první výrobní model inklinometru pro měření pohybu ledovcové pokrývky v Grónsku (Greenland Ice Cap). Obsluhoval ho Stanley D. Wilson, vynálezce inklinometru a spoluzakladatel Slope Indicator Company.

V listopadu 2000 DGE zakoupila aktiva Slope Indicator Company, vedoucího výrobce a distributora geotechnických přístrojů.

V roce 2009 koupila Nova Metrix Corporation Durham Geo Slope-Enterprises, Inc. Slope Indicator existoval v Seattlu, stát Washington, více než 50 let.

Činnost
DGSI vyvíjí, vyrábí a dodává široký sortiment přístrojů a zařízení pro potřeby profesionálů v oboru geotechniky a životního prostředí. Její přístroje jsou součástí měřicích sestav v řadě důležitých stavebních projektů ve světě.

Obrovské znalosti jsou výsledkem mnohaletých zkušeností, geotechnické přístroje se vyrábějí pod názvem Slope Indicator od roku 1958.

Profil a zaměření
DGSI má kanceláře v USA, Kanadě, Austrálii a Číně a distributory v třiatřiceti zemích.

Přibližně polovina prodejů se uskutečňuje v zahraničí. Firma má odborníky v bezdrátovém získávání dat a kontrole, drží i platný certifikát ISO 9001:2008. Výrobní operace se provádějí ve Stone Mountain, Georgia (2 787m²) a v Mukilteo, Washing­ton (2 044 m²).

Zákazníci DGSI zahrnují konzultanty a vědce, stavební firmy, univerzity, vládní instituce, výzkumné laboratoře a stavební firmy pro životní prostředí a nacházejí se ve všech státech USA a ve více než padesáti zemích světa.

Landslides of the pipeline in Douglas Pass, Colorado, USA

DGSI’s reference project with a slight touch of history records landslides of the pipeline in the Douglas Pass, USA, in the 1980s. This experience was the starting point for the monitoring and mitigation program that the company uses today.

 

TEXT: S dovolením výrobce převzal článek z archivu DGSI Mgr. Tomáš Havel, Ekotechnika, spol. s r. o.
FOTO: Ekotechnika, spol. s r. o., isifa/Shuttertock

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 4/2017.