Partneři sekce:
  • OSMA
  • Českomoravský beton

Pozvánka na odborný seminář – Zemní práce na pozemních komunikacích v ČR a v Evropě

Pozvánka na odborný seminář - Zemní práce na pozemních komunikacích v ČR a v Evropě

ARCADIS Geotechnika a. s. pořádá společně s Českou silniční společností dne 24. 2. 2010 již 14. odborný seminář, který se uskuteční v kongresovém centru hotelu Olšanka v Praze 3. Letošním hlavním tématem semináře budou zemní práce na pozemních komunikacích v ČR a v Evropě.

Seminář je určen především projektantům inženýrských a dopravních staveb, pracovníkům investorských organizací a zhotovitelských stavebních firem, inženýrským geologům i geotechnickým specialistům. Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen 1 kreditním bodem. Součástí semináře bude doprovodná výstavka odborných firem.

Přednášky semináře:

  • Přehled přístupů k zemním pracím v Evropě – poznámky ze semináře Earthworks in Europe, který se konal v červnu 2009 v Londýně
  • Aktualizované předpisy (TKP 4, TKP 30) pro zemní práce PK
  • Nová britská norma na zemní práce BS 6031
  • Provádění zemních prací a jejich kontrola z hlediska PPP projektu R1 na Slovensku
  • Zrušené české normy a jejich náhrada
  • Nové kontrolní zkoušky na zemní práce (IBI, MCV)

Více informací na www.arcadisgt.cz/index.php/aktuality/11/

Zdroj: ARCADIS Geotechnika a. s.