ICE vlak

Stavba rychlodráhy mezi Prahou a Brnem začne v roce 2025

Partneři sekce:

Přípravy vysokorychlostní trati mezi Prahou a Brnem by měly pokračovat ve zrychleném režimu. Schválila to centrální komise ministerstva dopravy. Správa železnic (dříve Správa železniční dopravní cesty) tak zažádá o vymezení navrhované trati do územních plánů. Zároveň bude pokračovat ve studii proveditelnosti k trati. Informovala o tom Správa železnic.

Zrychlení postup by Správa železnic měla využít zejména u úseku Poříčany – Světlá nad Sázavou, kde přípravy budou zahrnovat také přestavbu stanice ve Světlé nad Sázavou, a rovněž u trasy Velká Bíteš – Brno. U té se trať propojí se stávající dráhou v oblasti Osové Bítýšky a následně do uzlu Brno ve směru k brněnskému hlavnímu nádraží a Modřicím.

Správa železnic proto zažádá o aktualizaci územního rozvoje jednotlivých krajů, přes které železnice povede. Území pro jednotlivé úseky chce organizace vymezit jako veřejně prospěšné stavby pro dopravní stavby. Správa železnic dále zadá zpracování průzkumných prací pro oba úseky a nechá vypracovat dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby. Organizace bude také pokračovat ve studii proveditelnosti, ve které by měla prověřit provozní řešení trati.

O výstavbě vysokorychlostních tratí, které by měly navýšit kapacity současné železniční sítě a také zrychlit spojení na klíčových úsecích, se v Česku hovoří už od devadesátých let, přípravy však začaly až v posledních letech. Přípravy jsou zatím ve fázi zpracování dokumentací pro územní řízení, geodetických průzkumů a studií proveditelnosti. Stavba první úseků začne nejdříve v roce 2025.
Zdroj: ČTK