Řešení pro návrh inženýrských staveb
Galerie(2)

Řešení pro návrh inženýrských staveb

Partneři sekce:

Aplikace AutoCAD Civil 3D je speciálně určený nástroj z rodiny produktů Autodesku pro návrh různorodých inženýrských staveb – od návrhu komunikací přes modelování zemních těles, projektování inženýrských sítí či vodních staveb až po přípravu a zakládání staveb či geodézii.

Tento software je založený na produktu AutoCAD, avšak přizpůsobený práci v 3D. Jeho hlavní myšlenkou je tvorba 3D dynamického digitálního modelu terénu, kdy jednotlivé objekty tvořící tento model mezi sebou udržují inteligentní vazby, takže model je neustále aktuální. Funguje to tak, že pokud změníte jednu část projektu, všechny objekty související s touto částí se automaticky obnoví podle nově zadaných parametrů.

Odpadá tak nutnost dohledávat změny, ručně je editovat, přepisovat popisky, přepočítávat tabulky a zároveň se minimalizuje vznik možných chyb. Navíc se všechny objekty vytvářejí podle předem definovaných šablon a stylů, což umožňuje jejich shodné vykreslování podle předem nastavených pravidel. To umožňuje nastavit tzv. firemní standardy, které zajistí shodné vykreslování a odevzdávání projektů všemi projektanty. Zde stojí za to se zmínit o tzv. Country Kitu, který je součástí instalace, a který je mimo jiné připraven i pro Českou a Slovenskou republiku, což umožňuje kreslení podle národních standardů a platných norem ČSN. Samozřejmostí je i poskytnutí speciálních ucelených vzorových šablon řešících takové specifikace, jako je například tříprocentní pláň, svahování, umísťování rigolů apod.

AutoCAD Civil 3D nabízí širokou funkcionalitu, nyní si představíme alespoň základní nástroje, které nabízí:
Digitální model terénu – výhodou AutoCAD Civil 3D je jeho otevřenost vůči podkladům, ze kterých je možné vytvořit digitální modely terénu, například 2D či 3D zaměření, vrstevnice, grafika (křivky či text), DEM soubory a další. Novinkou je možnost využití také dat z laser scanningu či letecké fotogrametrie. Kromě samotné tvorby máte dále k dispozici velké množství nástrojů pro další editaci těchto modelů, jako jsou funkce pro jejich zjednodušování, vyhlazování či úpravy výšek.

Návrh směrového řešení – návrh trasy je jednou z nejdůležitějších částí projektu. Cílem je mít k dispozici správné a integrované řešení. AutoCAD Civil 3D má několik možností jak vytvářet trasy, buď z křivky, metodou tečnového polygonu nebo po prvcích, kdy lze použít různé druhy přímých, oblouků, přechodnic, S-křivek, atd. Samozřejmostí je automatické doplnění návrhu trasy o popis jednotlivých částí trasy a staničení.

Návrh výškového řešení – definování nivelety je dalším důležitým krokem při návrhu liniových staveb. Niveletu je možné vytvořit jak z křivky, tak po prvcích, tak i metodou tečnového polygonu, kdy návrh se provádí do automaticky generovaného podélného profilu. Mezi výškové řešení patří i výpočet klopení vozovky, které je vytvářeno podle tabulek a daných parametrů, kdy výpočet sleduje národní normy.

Vykreslování příčných řezů – díky automatickému generování příčných řezů z kresby se ušetří spousta času, který se tráví s vykreslováním jednotlivých řezů, jejich okótováním a popisem. V Civilu stačí pouze definovat místa pro vytvoření řezu, výhodou je automatické očíslování řezů, možnost tvorby nekolmého příčného řezu a nestálá aktuálnost řezů s modelem.

Výpočet kubatur – s návrhem inženýrských staveb bývá spojena i otázka minimalizace poměru mezi výkopy a násypy. V Civil 3D je možné počítat kubatury mezi více jak dvěma povrchy, porovnávat jednotlivé objemy povrchů, provádět výpočet zeminy, která je nutná ze staveniště odvézt nebo naopak přivést a navrhnout různé varianty řešení výkopů a násypů pro danou stavbu. Je možné zjistit i objemy jednotlivých konstrukčních vrstev návrhu.

AutoCAD Civil 3D již s úspěchem používá mnoho českých i slovenských zákazníků, zde uvádíme jednu ze zkušeností zákazníka AP-ATELIER, s. r. o. Zkušenost s použitím AutoCAD Civil 3D v projekci dopravních staveb popisuje projektant, Ing. Miroslav Dilský: „Pred 3 rokmi sme kúpili Civil 3D. Mali sme veľa práce, systém sa nám javil ako komplexný a zložitý. Preto sme ho nedokázali nasadiť do projekčnej praxe. Pred rokom sme sa zdravo nahnevali a rozhodli sme sa ho naplno nasadiť. Všetky nové projekty sme robili už len cez Civil 3D a teraz si bez neho nevieme našu prácu predstaviť. Najviac oceňujeme 3D schopnosti návrhu projektu. Vytvorený model si môžeme prekontrolovať ako 3D model, podrobiť ho rôznym analýzam, čím sa prudko znižuje možnosť zlého návrhu. Civil má široké možnosti nastavenia, takže do značnej miery vieme automatizovať tvorbu výkresov podľa príslušného stupňa projektovej dokumentácie.“

Více informací na www.techdata.cz

Text: Ing. Ivona Foltýnová
Foto: Tech Data Distribution