Depo Zličín - soutěž

Poprvé v historii. Podoba stanice metra Depo Zličín vzejde ze soutěže

Partneři sekce:

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) připravuje na lince B stavbu nové, 62. stanice Depo Zličín. Poprvé v novodobé historii pražského metra její podoba vzejde z architektonické soutěže. O vítězi rozhodne porota, výsledky a všechny předložené architektonické návrhy DPP společně s organizátorem představí do konce letošního dubna.

Vyhlašovatelem soutěže je METROPROJEKT Praha, pořadatelem organizace Czechdesign. Samotné zahájení stavby stanice Depo Zličín DPP předpokládá v roce 2026 v koordinaci s výstavbou P+R domu až pro 500 aut, který zde plánuje hl. m. Praha.

Depo Zličín bude jednou z mála povrchových stanic pražského metra. Současně bude také první stanicí v porevolučním období, jejíž návrh vzejde z architektonické soutěže. Role jejího architekta bude spočívat především v nalezení kompromisu mezi důrazem na funkcionalitu a estetickým projevem veřejné stavby. Vítaná bude i jeho případná spolupráce s umělci či designéry, což bývalo pro pražské metro typické a řadilo jej tak v globálním měřítku mezi výjimečné stavby.

Soutěž zahrnuje i veřejné prostranství

Podobu nové stanice navrhnou nezávislí architekti ve vyzvané architektonické soutěži. Investorem projektu je Dopravní podnik hl. m. Prahy, vyhlašovatelem soutěže je společnost METROPROJEKT Praha, která je také generálním projektantem stavby. Soutěž probíhá v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů jako vyzvaná, dvoufázová a všichni účastníci budou za své návrhy finančně oceněni.

Předmětem soutěžního návrhu je zpracování architektonického řešení samotného objektu stanice metra, ale také veřejného prostranství v přilehlém okolí, včetně souvisejících pozemních komunikací a sadových úprav.

Výstavbě stanice bude předcházet vybudování nového objektu garáží P+R o kapacitě až 500 parkovacích stání. Stanice Depo Zličín bude sloužit jako přestupní bod na linku metra B nejen pro zde parkující řidiče, ale také pro cestující z příměstských linek, a kromě toho bude obsluhovat okolní bytovou zástavbu.

Hodnotit budou renomované osobnosti

Vyhlašovatel vyzval k účasti v soutěži 6 architektonických ateliérů: BOD architekti, DKarchitekti, IDHEA / dh architekti, Ivan Kroupa architekti, LASOVSKY JOHANSSON ARCHITECTS a PETR STOLÍN ARCHITEKT, a to na základě charakteru jejich předchozích realizací či projektů a po konzultacích s organizátorem a odbornou porotou.

Soutěžní návrhy bude posuzovat porota složená z odborníků, ale také zástupců hl. m. Prahy, DPP a generálního projektanta METROPROJEKT Praha. Odbornou část poroty budou tvořit renomovaní nezávislí architekti Jakub Fišer (Aulík Fišer architekti), Ondřej Hofmeister (Projektil architekti), Jiří Janďourek (Atakarchitekti), Veronika Martykán (Bogle Architects) a Pavel Nasadil (FAM Architekti).

Z řad dalších odborníků se do hodnocení zapojí také Jan Skřivánek, umělecký kritik a šefkurátor Musea Kampa, který bude sledovat především umělecký aspekt jednotlivých návrhů. V tzv. závislé části poroty zasedne Adam Scheinherr (náměstek primátora pro oblast dopravy), Věra Langmaierová (hlavní projektantka METROPROJEKT Praha) a Anna Švarc (architektka metra).

K hodnocení návrhů jsou přizváni také další zástupci klíčových organizací – Petr Witowski (předseda představenstva a generální ředitel DPP), David Krása (předseda představenstva a generální ředitel společnosti METROPROJEKT Praha) a Ondřej Krulikovský (vedoucí jednotky Stavby a tratě z technické úseku DPP – Metro).

Výstavba začne v roce 2026

„V minulosti se stanice metra stavěly jako výstavní skříň města. Ze stanic je cítit rukopis architekta a umělce. A s touto péčí přistupujeme i k těm, které zatím nejsou postavené. Je našim cílem, aby mimo kvalitní služby pro cestující představovala nová konečná stanice i kvalitu z pohledu architektury, použitých materiálů a řešení detailů. Proto uspořádáváme architektonickou soutěž, ve které chceme najít nejlepší řešení pro tuto novou stanici,” uvedl Adam Scheinherr, náměstek primátora pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

„Stanice metra, resp. celá infrastruktura hromadné dopravy, jsou důležitou součástí veřejného prostoru města. Dlouhé roky jsme sledovali, jak tyto stavby vznikají bez širší odborné diskuse, bez účasti architektů, bez soutěží. Debatovali jsme nad jejich diskutabilní kvalitou, nedosahující úrovně dříve budovaných tras metra, podivovali se nad monopolem několika „vyvolených“ tvůrců a jezdili obdivovat realizace stanic do zahraničí,“ dodává Jakub Fišer, předseda poroty soutěže.

Výsledky soutěže budou známy letos v dubnu. DPP všechny návrhy ve spolupráci s Metroprojektem a s organizátorem následně představí veřejnosti. Úkolem vítěze bude ještě letos dokončit soutěžní návrh tím, že na jeho základě vypracuje architektonickou studii.

Na to naváže zpracování dokumentace pro umístění stavby (DUR) a inženýrská činnost k územnímu rozhodnutí, jehož získání DPP předpokládá na konci příštího roku. Dalším krokem bude zpracování dokumentace pro stavební povolení a jeho získání do konce roku 2024. V roce 2025 DPP plánuje vysoutěžit zhotovitele a v roce 2026 zahájit stavbu v koordinaci s připravovanou výstavbou parkovacího domu a nových autobusových zastávek.

red