Partneři sekce:

Nejdelší most na světě v Číně

Nejdelší most na světě v Číně

Nedaleko Šanghaje zpřístupnili začátkem května tohoto roku nejdelší transoceánský most na světě. Most na východním pobřeží Číny vede nad zálivem Hangzhou. Konstrukce tohoto visutého mostu je skutečně impozantní – jeho délka je téměř neuvěřitelných 36 kilometrů a rozpětí mezi dvěma nejvzdálenějšími podpěrami je úctyhodných 448 metrů. Most spojuje dva regiony – Šanghaj a Ningbo a zkracuje vzdálenost jejich dopravního spojení o 120 kilometrů.Náročné podmínky pro stavbu
Komplikované přírodní podmínky si vynutily dlouhou projektovou přípravu se 120 ověřovacími studiemi, simulacemi a následnými testy. Na projektu pracovalo přibližně 600 expertů.

Podle Wanga Yonga, generálního ředitele Hangzhou Bay Trans-Oceanic Bridge Construction Command Post, je most Hang­zhou jedním z nejvýznamnějších inženýrských projektů nejen proto, že je nejdelší na světě. Mnohem náročnější bylo stavět takovou konstrukci v mimořádně komplikovaném mořském prostředí s vysokým obsahem agresivních solí. Toto prostředí patří ke třem místům na světě s největším přílivem a známé je i tím, že se tu vyskytu­jí silné větry, vysoké vlny a ničivé tajfuny. Moře se tu pohybuje rychlostí až 30 kilometrů a vlny dosahují výšky osmi metrů. Silné proudění vody a vysoké vlny v zálivu způsobuje zejména silný přítok vody z řeky Qiantang, která je jedním z přírodních unikátů Číny.

Pro visutou konstrukci se tvůrci mostu rozhodli právě pro její odolnost proti nepříznivým přírodním podmínkám, měnícímu se směru proudění vody, vysokým vlnám a geologickým podmínkám podloží. Most byl navržen tak, aby dokázal odolat zemětřesení s intenzitou sedmi stupňů Richterovy stupnice. Největším problémem bylo vyrovnat se s erupcemi plynu v mořském podloží v okolí mostu. Výskyt a vlastnosti plynu a důsledky erupcí, jakož i zvířeného podloží, se ověřovaly studiemi a vícero pokusy. Výstavby však byla komplikovaná i na pobřeží, kde je velké množství jílovitých nánosů z delt řek a kde má působení přílivů největší vliv na technické řešení.

Během realizace mostu se proto vyhotovila zeď dlouhá 10 kilometrů, která zabezpečovala ochranu před vlnami při výstavbě pilot a pylonů i při přenosu nosníků vážících téměř 1 500 tun. Většina konstrukčních prací se však realizovala na suchu. Prefabrikáty se převezly na místo, kde se spojovaly a kde se následně celá konstrukce finalizovala. Na přemisťování a zdvihání nosníku mostu se využívalo sedm obrovských jeřábů s důmyslnými kotvicími zařízeními.

Charakteristika mostu
Příprava projektu mostu začala v roce 1994 a trvala téměř desetiletí. Se samotnou výstavbou se začalo v roce 2003, most byl slavnostně otevřený 26. června minulého roku během velkolepé ceremonie. Následně se most podrobil testům a ověřovacím zkouškám funkčnosti. Provoz začal až přibližně o rok později – 2. května tohoto roku. Přestože je most nejdelší na světě, vzhledem k charakteru podloží a konfigurace terénu nebylo nutné usilovat o rekord v nejdelším rozpětí mezi podpěrami. Most v zálivu Hangzhou má rozpětí 318 metrů na jižním konci a 448 metrů na severním konci, což je v porovnání s rozpětím mostu Sutong (rozpětí až 1 088 metrů) méně než poloviční hodnota.

Jde o visutý most ve tvaru S se šesti jízdními pruhy – v každém směru tři – pro zabezpečení plynulého průjezdu. Šířka jednoho jízdního pruhu je 3,75 metrů a celková šířka mostu je 33 metrů. Vozovka má v příčném řezu sklon 2 % a v podélném maximálně 4 %. Maximální povolená rychlost je 100 km/h, na příjezdech 120 km/h. Vstupní poplatek na most pro jedno vozidlo je v přepočtu asi 12 USD. Výška mostu je přibližně 62 m nad hladinou a umožňuje průplav i těm největším lodím. Podle odhadů má po mostu denně projít 45 až 50 tisíc vozidel. Generální dodavatel, společnost China Railway Bridge Bureau Group Co. Ltd., dal na konstrukci mostu záruku 100 let.

Od partnerů ASB

Uprostřed mostu se plánuje výstavba servisního centra pro automobily spojeného s možností stravování a ubytování, vyhlídková věž ve tvaru koule a široký rozsah služeb. Tento servisní ostrůvek o rozloze 10 tisíc čtverečních metrů se umístí na pilířích, aby nebránil mořským proudům v zálivu.

Investice
Celkové investiční náklady dosahují téměř 12 miliard USD (7,58 mld. eur), z toho přibližně 18 milionů USD pochází od 17 mimovládních organizací. Asi 59 % z celkové částky tvořila půjčka od Čínské centrální a regionální banky, 35 % investovaly sou­kromé společnosti. Čína očekává, že postavení tohoto mostu ekonomicky oživí celý region a pozitivně ovlivní i příliv turistů.

Hangzhou Bay Bridge

Místo: Jiaxing, Cixi City, Čína
Počet dopravních pruhů: 6
Celková délka : 35,673 km
Šířka: 36,6 m
Největší rozpětí: 448 m
Generální dodavatel: China Railway Bridge Bureau Group Co. Ltd.
Projekt: Ty Lin International
Hlavní projektant:
Hangzhou Bay Trans-Oceanic Bridge
Construction Command Post
Vedoucí projektant: Wang Yong
Konzultace: Hardesty & Hanover, LLP
Investiční náklady: 11,8 miliard USD/11,8 bilionů USD
Začátek výstavby: 06/2003
Ukončení výstavby: 06/2007
Slavnostní otevření: 06/2007
Začátek provozu: 05/2008

Martina Jakušová a Lucia Maňková
Foto: Jürgen Zeller

Zpracované podle informací společnosti Scandnet AB a China Railway Bridge Bureau Group Co. Ltd.