Partneři sekce:

Most v Maroku roste se šplhacími automaty Doka

Most v Maroku roste se šplhacími automaty Doka

Odborníci na bednění ze společnosti Doka mají dlouholeté zkušenosti s mostním stavitelstvím a to v celosvětovém měřítku. I v České republice se Doka podílí na výstavbě řady mostů, z nichž mediálně nejznámější je asi Trojský most v Praze. V celosvětovém měřítku je ale v současné chvíli nejzajímavější projekt mostu Bourgreg v Maroku. Tento 952 metrů dlouhý most symbolizuje modernizaci infrastruktury této země a zároveň i prezentuje nejmodernější stavební a bednicí systémy.

Celá délka mostu je vynesena na dva hlavní pylony, které svým tvarem připomínají tradiční místní architekturu. Svojí výškou 197 a 185 metrů se řadí k nejvyšším a zároveň nejnáročnějším na výstavbu. I proto odborníci na bednění ze společnosti Doka nasadili pro jejich betonáž samošplhací bednění SKE 100plus. 

“Pro Doku znamenala příprava a plánování bednění dlouhodobou práci. Bylo třeba počítat s nasazením jednoho bednění pro jednotlivé části stavby, které mají jiný průřez, jiné sklony i jiný vzhled”, říká Daniel Maderthanes ze společnosti Doka. Plány počítaly se změnou sklonu po každé betonážní sekci, což bednění SKE 100plus umožňuje díky jednoduchým změnám v nastavení. Samotné bednění pak tvořily speciální díly vyrobené přímo pro tento projekt, které doplnilo 220 kompletů jednoduchého a osvědčeného velkoplošného bednění Top 50. Celý systém pak byl posunován díky nasazení čtyřiceti kusů hydraulických cylindrů a to vše na 45, respektive 48 čtyřmetrových záběrů v týdenních cyklech. Pro pět dodatečných pilířů na okrajích mostů bylo využito jeřábem zdvihané šplhací bednění MF240, opět doplněné o osvědčené bednění Top 50.

Celkové estetické pojetí je zdůrazněné kvalitou použitého pohledového betonu a zejména filigránskou konstrukcí na dvou hlavních pilířích a přilehlých molech. Díky dobré volbě nasazených bednicích systémů i jejich doplňků tak bylo možné dosáhnout prvotřídních povrchů, splňujících náročné estetické požadavky architekta.

Zajímavými mostními projekty se společnost Doka může pochlubit i v České republice. S pomocí žlutomodrého bednění tak vyrůstal například Trojský most nebo pražské Nové spojení. Nasazení vozíku pro letmou betonáž Doka si vyžádala například konstrukce mostu přes Vltavu nebo mostu v Prosmykách. Výsuvná skruž Berd zase pomohla k vybudování mostu přes Opatovický kanál. Řada dalších vice či méně náročných mostních konstrukcí pak byla budována s pomocí pevné skruže a standardních nosníkových bednění. Samostatnou kapitolou pak je využití speciálních bednicích dílců, které jsou pro jednotlivé projekty vyráběny na míru v dílně na speciální bednění v pražských Čakovicích a jejichž nasazením se může pochlubit například už zmiňovaný Trojský most.

Více o projektech Doka můžete najít na www.doka.cz

ZDROJ: PR článek společnosti Česká Doka bednicí technika spol. s r. o.

–>–>

RubrikyDopravaŠtítky