Partneři sekce:
  • OSMA
  • Českomoravský beton

Moderní řízení železničního provozu na trati Zdice–Protivín

Moderní řízení železničního provozu na trati Zdice–Protivín

V říjnu byla slavnostně ukončena racionalizace tratě Zdice–Protivín. Provoz na téměř 90 km dlouhé trase spojující Středočeský a Jihočeský kraj je tak díky zavedení moderní technologie řízen dálkově z jediného dispečerského centra na železniční stanici Březnice. Racionalizace tratě významně zvýšila bezpečnost provozu a umožnila zrychlit železniční dopravu. Investorem stavby byla Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

Protivínka, jak se trati ze Zdic přes Příbram a Písek do jihočeského Protivína také říká, oslavila v nedávné době 130 let od uvedení do provozu. Generální ředitel SŽDC Ing. Jan Komárek v této souvislosti uvedl: „Trať Protivín–Zdice vždy byla významnou regionální i vnitrostátní součástí naší železniční sítě. Racionalizací úseku, tedy zejména zavedením dálkového řízení provozu a zvýšením bezpečnosti, jsme navázali na odkaz železničních stavitelů z minulých století a zavedli traťové parametry nezbytné pro moderní řízení a provoz železnice ve století jedenadvacátém.“

Nyní je trať vybavena řídicím a zabezpečovacím systémem umožňujícím dálkové ovládání výhybek, návěstidel a dalších zařízení. Obsluhující dispečer má aktuální informace o stavu všech technologických systémů a o pohybu vlaků v celém řízeném úseku.

Díky racionalizaci je nyní na trati dálkově ovládáno 11 stanic: Březnice, Lochovice, Jince, Bratkovice, Příbram, Milín, Tochovice (odbočka Přední Poříčí), Mirovice, Čimelice, Vráž u Písku a Čížová. V rámci stavby se zvýšení bezpečnosti dočkalo také 39 železničních přejezdů, dalších 19 bylo nově zabezpečeno. Na trati bylo nasazeno 103 počítačů náprav PZN-1. Instalováno bylo rovněž 115 nových návěstidel a 77 přestavníků. Stavba zahrnovala také dílčí rekonstrukci pozemních objektů či stavební úpravy přejezdů. V každé železniční stanici na této trati byl zprovozněn informační systém pro cestující. Většina stanic a zastávek je rovněž vybavena kamerovým systémem.

Náklady na realizaci stavby představují částku 425,9 mil. Kč. Stavba byla financována výhradně z národních zdrojů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury.

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost SUDOP Praha, a. s., zhotovitelem stavby byla firma AŽD Praha, s. r. o.

Zdroj: AŽD Praha