Ledovcová inspirace Zahy Hadid
Galerie(9)

Ledovcová inspirace Zahy Hadid

Partneři sekce:

Zaha Hadid je architektka, která se snaží neustále posouvat hranice architektury a designu města. Svůj talent potvrzuje i na poli dopravních staveb – koncem loňského roku byly v rakouském Innsbrucku uvedeny čtyři stanice lanové dráhy podle návrhu týmu Zaha Hadid Architects. Přestože se jedná o nevelké stavby, Zaha Hadid je povýšila na šperky v kontextu města a horské krajiny.


Projekt obsahuje čtyři stanice podél lanové dráhy k severnímu hřebeni hor nad Innsbruckem, včetně zavěšeného mostu přes řeku Inn. Dráha začíná ve stanici Congress v centru města, pokračuje tunelem přes předměstí Löwenhaus a dále visutým mostem a tunelem směrem do první horské stanice Alpenzoo. Konečná stanice je v letovisku Hungerburg 288 metrů nad Innsbruckem. Pasažéři mohou poté využít kabinkovou lanovku na vrchol hory Seegrube.

Ateliér Zahy Hadid nenavrhoval pro Innsbruck poprvé. Od roku 2002 zde stojí skokanský můstek Bergisel. Ten patří k velice známým realizacím a v témže roce získal cenu Rakouského státu; o tři roky později architekty odměnil Mezinárodní olympijský výbor.

Návrh lanové dráhy ale nevznikal přímo oslovením Zahy Hadid. Financování stavby probíhalo formou PPP – tedy partnerství veřejného a soukromého sektoru – a podléhalo regulérnímu výběrovému řízení. Ateliér v něm zvítězil ve sdružení s rakouskou stavební firmou Strabag, která se stala dodavatelem stavby.

Vizualizace řešení stanice Hungerburg.  Otištěno s laskavým svolením Zaha Hadid Architects

Zmrzlý pohyb
Rozhodujícími východisky pro koncepci architektů byly dva požadavky. Za prvé bylo nutné adaptovat návrh na specifické místní podmínky v různých nadmořských výškách. Zároveň musely být všechny ­stanice vyjádřeny uceleným architektonickým jazykem.

Jednotná podoba stanic nakonec vyústila v pojetí dvou kontrastních prvků, které Zaha Hadid nazývá „lastura a stín“. Lasturu zde představuje lehká střešní struktura organického tvaru, osazená na vrchu betonového podstavce. Různým reliéfem zastřešení v jednotlivých stanicích se propisuje jejich odlišná funkce v krajině s rozmanitými pohyby a cirkulací.

„Studovali jsme ledovcové morény a jejich pohyb – chtěli jsme, aby každá stanice užívala jazyk přírodních útvarů. Aby vypadaly jako zmrzlý proud na úpatí hory,“ řekla Zaha Hadid u příležitosti otevření dráhy NordPark. Organický tvar skořepin bezpochyby připomíná masy zledovatělého sněhu.

Velké oblouky s přečnívajícími konci a malá místa kontaktu s betonovým podkladem podtrhují jejich plovoucí vzhled. Měkké kontury a lesklé provedení z křehkých skleněných plátů tvrdě kontrastuje se soklem z pohledového betonu. Ten je použit také v interiéru stanic, není zde žádné další obložení ani dekorativní prvky. Pouze zábradlí a osvětlení, zabudované ve stěnách a podlaze. Interiér svou strohostí vychází vstříc soudobým puristickým preferencím.

Vertikální pojetí stanice Alpenzoo
Foto: Innsbrucker Nordkettenbahnen
 

Architekti využili existence nové výrobní metody CNC (ang. – computer numerical control) frézování a tepelného tvarování skla. CNC frézování garantuje velmi precizní a automatickou aplikaci počítačového návrhu do stavební konstrukce. Tyto progresivní výrobní technologie vyvinul automobilový průmysl, i z toho důvodu je estetika zastřešení reminiscencí na průmyslový design (křídla letadel, jachty, karoserie aut, apod.).

Za zmínku stojí ještě sloupy, na nichž je zavěšena konstrukce mostu lanové dráhy. Jejich falický tvar upomíná na studii ateliéru Future Systems z roku 1990, která nebyla realizována. Šlo o mrakodrap nazvaný Green Bird (zelený pták), budovu s minimální spotřebou energie a zabudovanými solárními články. Zlí jazykové architekta Kaplického tehdy obviňovali z pornografie. Jsme však v jiné době, v jiné zemi, a pod projektem je podepsána žena.

Dvě křídla zastřešení stanice Hungerburg


Průhled z konečné stanice Hungerburg

Lanová dráha NordPark

Investor: Innsbrucker Nordkettenbahnen GmbH
Návrh: Zaha Hadid a Patrik Schumacher
Projektant: Thomas Vietzke
Návrhový tým: Jens Borstelmann, Markus Planteu
Produkční tým: Caroline Andersen, Makakrai ­Suthadarat, Marcela Spadaro, ­Anneka Wagener, Adriano di Gionnis, Peter Pichler, Susann ­Berggren
Partnerská kancelář: Project & Construction ­Management Malojer ­Baumanagement GmbH
Plánovací poradce: ILF Beratende Ingenieure ZT, ­Malojer Baumanagement GmbH
Generální dodavatel: Strabag AG
Dodavatel strojů a kabelů: Leitner GmbH
Konzultanti: Pagitz Metalltechnik GmbH (fasáda)
Stavební inženýři (betonová báze): Baumann & Obholzer Ziviltechniker
Stavební inženýři (zastřešení): Bollinger Grohmann Schneider ZT
Osvětlení: Zumbotel Lightning GmbH
Most/dráha: ILF Beratende Ingenieure ZT

Iva Nachtmannová s využitím tiskových materiálů Zaha Hadid Architects
Foto: Werner Huthmacher