Partneři sekce:

Elektrizace trati mezi ostravskými nádražími byla dokončena

Elektrizace trati mezi ostravskými nádražími byla dokončena

V prostorech zcela nové železniční zastávky Ostrava–Centrum dnes byla slavnostně ukončena elektrizace traťového úseku Ostrava hlavní nádraží – Ostrava–Kunčice, včetně předelektrizačních úprav. “Elektrizace železniční trati je vždy přínosem pro životní prostředí dané lokality, a to platí i o úseku mezi ostravským hlavním nádražím a Kunčicemi. Novou zastávku v blízkosti Stodolní ulice jistě uvítají nejen místní obyvatelé, ale také turisté a další návštěvníci tohoto známého ostravského centra,“ řekl dnes Ing. Jan Komárek, generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.

Cílem modernizace úseku, který leží na trati Ostrava hlavní nádraží – Frýdek-Místek -Valašské Meziříčí, bylo vedle vlastní elektrizace také zvýšení propustnosti a bezpečnosti vlakové dopravy. Úsekem je v současnosti možné projíždět rychlostÍ až 80-90 km/h,  zatížitelnost trati byla zvýšena na traťovou třídu D4 (nápravový tlak 22,5 t) a došlo rovněž ke zkrácení jízdních dob mezi stanicemi Ostrava hlavní nádraží a Ostrava-Kunčice.  Vlaky budou moci oproti minulosti již jezdit přímo například z Opavy východ přes Ostravu hlavní nádraží až do Ostravy-Kunčic a případně až do Havířova nebo až do Českého Těšína. Dojde rovněž ke zlepšení návaznosti jednotlivých vlakových spojení v uzlových stanicích. Díky odstranění prostojů, posunů a objíždění lokomotiv se  rovněž sníží provozní náklady. Nově elektrizovaná trať navazuje na ostravském hlavní nádraží na trať II. koridoru Břeclav – Přerov –  Petrovice u Karviné (státní hranice s Polskem).

Elektrizace umožňuje zařadit tento dokončený úsek do Ostravského dopravního integrovaného systému „ODIS“. To bylo také jedním z hlavních důvodů pro zřízení zcela nové železniční zastávky Ostrava – Centrum, která by se podle rozhodnutí zastupitelstva města Ostravy měla v budoucnu jmenovat Ostrava – Stodolní. Na základě požadavku a finanční spoluúčasti Magistrátu města Ostravy  byl v této zastávce postaven nový podchod a prodloužen právě směrem do Stodolní ulice.  Již samozřejmostí u podobných staveb jsou bezbariérové přístupy do jednotlivých železničních stanic a na nástupiště a také protihlukové stěny, které snižují negativní vliv železniční dopravy na okolní zástavbu.

Investorem stavby, jejíž celkové náklady dosáhly cca 875  mil. Kč, je Správa železniční dopravní cesty, státní organice. Finanční prostředky poskytl Státní fond dopravní infrastruktury a Evropská unie prostřednictvím Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF- European regional development fund). Výdaje tohoto fondu v uplynulém finančním období představovaly téměř polovinu veškerých finančních prostředků vynaložených ze strukturálních fondů. Na tuto stavbu, která byla největší stavbou v rámci Operačního programu Infrastruktura – Priority 1, byla z fondu ERDF přidělena dotace ve výši 604 mil. Kč. Projekt zpracovalo sdružení firem SUDOP Brno spol. s r.o. a Dopravní projektování Ostrava a zhotovitelem bylo sdružení firem TCHAS, spol. s r.o. (vedoucí sdružení) a FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby spol. s r.o.  Práce byly zahájeny v listopadu 2005 a dokončeny o 2 roky později.

Technické informace:
Maximální rychlost po rekonstrukci: 90 km/h
prostorová průchodnost: UIC GC
přechodnost: D4 (traťová třída)
železniční svršek S 49: 9 783 m
výhybky S 49: 12
přejezd (celopryžová konstrukce, nové zabezpečovací zařízení): 1
mosty a podchody: 2
                                       
trubní mosty, lávky, silniční nadjezdy: 9
propustky: 1
stožárové návěstidlo: 15
trpasličí návěstidlo: 6
elektromotorický přestavník: 12
výhybky vybavené elektrickým ohřevem: 29
doplnění technologie trakční měnírny: 1
nově elektrizované koleje: 19 567 m
protihluková stěna: 100 m
rekonstrukce kolejiště železniční stanice Ostrava střed
rekonstrukce zastávky Ostrava-Kunčičky
vybudování nové zastávky Ostrava-Centrum (Stodolní)

RubrikyDoprava