Betonové trouby se štěrbinovým žlabem BEST

BEST betonové trouby se štěrbinovým žlabem

Při stavbě vozovek, zpevněných krajnic, parkovišť, čerpacích stanic, dopravních, manipulačních a skladovacích ploch je důležité především z hlediska bezpečnosti a uživatelského komfortu odvést dešťovou vodu z povrchu.

Nahromaděná voda na povrchu vozovky může vyvolat aquaplaning a také na sebe váže nečistoty všeho druhu. Její odvedení lze řešit několika způsoby. Pro plochy s malým spádem je nejefektivnější a 100% účinné odvodnění pomocí speciálních betonových trub se štěrbinovým žlabem. Novým výrobcem těchto prvků je firma BEST, a.s., která svůj liniový systém uvedla na trh poprvé v letošním roce.

Vyšší kvalita a efektivita odvodnění

BEST betonové trouby se štěrbinovým žlabem vykazují výrazně efektivnější a rychlejší odvod vody. To je dáno kvalitou betonu jednak v průtočném profilu, a jednak na povrchu štěrbiny. Vnitřní povrch stěn je perfektně hladký a bez prohlubní, ve kterých by se zachytávaly nečistoty a tvar vlastní štěrbiny má speciální nálitek zabraňující uvíznutí cyklistického kola, kočárku nebo invalidního vozíku.

Betonové trouby se štěrbinovým žlabem

Standardní prvky a příslušenství

BEST betonové trouby se štěrbinovým žlabem jsou vyráběny jak s průběžnou, tak s přerušovanou vtokovou štěrbinou o standardní délce 4000 mm, šířce 450 mm a výšce 500 mm. Rozměr průtočného profilu může být 300 respektive 200 mm. Pro odvodnění zpevněných komunikací, sousedících s pochozí plochou, jsou připraveny betonové prvky s obrubníkem o výšce 7, 12, 15 a 18 cm.

Samozřejmostí jsou další související prvky, jako jsou záslepky, čistící a vpusťové elementy včetně příslušenství, úhlové komponenty, zkrácené prvky apod. Pro stavbu silničních tunelů je připraven samozhášecí komponent. Materiálem je litý beton pevnostní třídy C45/55 se stupněm vlivů prostředí XF4 dle ČSN EN 206+A1 (odolávající chemických rozmrazovacím látkám).

BEST betonové trouby se štěrbinovým žlabem 2

Všechny produkty mají kompletní certifikaci, jsou schváleny jak Ministerstvem dopravy, tak ŘSD a také SŽDC. Prvky jsou v současné době vyráběny ve dvou pevnostních třídách – D400 a E600. Těsnění mezi jednotlivými prvky je již součástí dodávky, na vyžádání lze prvky opatřit těsněním s odolností ropným látkám.

Další informace naleznete na www.best.info.