Hrubá stavba v detailu: Zateplení fasády lícovým zdivem (pracovní postup)

Partneři sekce:

Jak postupovat při realizaci zateplení fasády lícovým zdivem s provětrávanou mezerou?

07 | Založení rohu

Při založení rohu zdiva je třeba dodržet vzájemné provázání zdiva. Proto je třeba druhou řadu začít lícovou cihlou s poloviční délkou a třetí řadu opět celou cihlou.

07 | Založení rohu
07 | Založení rohu |

08 | Realizace plochy zdiva

Při zdění plochy zdiva se používá pouze takzvaný systém zdění do šňůry. Aby bylo možné napnout zednickou šňůru, připevní se v místě vytvořeného rohu ocelové zdicí spojky, které se ohnou.

08 | Realizace plochy zdiva
08 | Realizace plochy zdiva |

09 | Napnutí šňůry

Mezi dva založené rohy se do požadované výšky napne pevná tenká zednická šňůra. Ta vymezí požadovanou úroveň, do které se ukládají zdicí cihly. Není dovoleno používat jiné pomocné „vymezovače“ spár (lišty, podložky). Mohla by se tím ovlivnit kvalita lepeného spoje, a to vznikem trhlin, dutin apod.

09 | Napnutí šňůry
09 | Napnutí šňůry |

10 | Konečné usazení

Ihned po ukládání cihel se provádí jejich konečné usazení do požadované polohy, a to jejich mírným přitlačením.

10 | Konečné usazení
10 | Konečné usazení |

11 | Vytlačená malta

Při zdění se nechá vytlačená zdicí malta ve spáře, aby bylo později čím dotvářet její konečný vzhled.

11 | Vytlačená malta
11 | Vytlačená malta |

12 | Lícová strana zdiva

Vždy po vyzdění přibližně tří vrstev se přečnívající malta odebere seříznutím pomocí zednické lžíce na lícové straně zdiva.

12 | Lícová strana zdiva
12 | Lícová strana zdiva |

13 | Rubová strana zdiva

Rubová strana zdiva se už ponechá bez dalších úprav. Zdicí malta díky tixotropní přísadě nestéká a nezaplňuje tak vzduchovou mezeru. Následně se do vzniklé vzduchové mezery vloží tepelná izolace, která se přichytí o podkladovou konstrukci.

13 | Rubová strana zdiva
13 | Rubová strana zdiva |

14 | Tepelná izolace

Do tepelné izolace se pomocí elektrické vrtačky vyvrtá v místě přichycení izolace kotvou otvor. Jako tepelnou izolaci lze použít fasádní polystyren nebo minerální vlnu. Připevnění polystyrenu se realizuje speciálními kotvami z nerezavějící oceli.

14 | Tepelná izolace
14 | Tepelná izolace |

15 | Naražení kotvy

Izolace se na podkladovou konstrukci nelepí, pouze se fixuje distanční podložkou. Kotva se do předvrtaného otvoru narazí kladivem. Musí se umístit v úrovni ložné spáry zdiva. Na naraženou kotvu se nasadí vymezovací podložka, kterou se tepelná izolace fixuje tak, aby se vytvořila volná vzduchová mezera.

15 | Naražení kotvy
15 | Naražení kotvy |

16 | Další kotvy

Přečnívající délka trnu se ohne ve směru probíhající ložné spáry. Tepelná izolace se kotví přibližně v místě každé třetí lícové cihly. Přesný počet a rozmístění kotev je třeba určit statickým výpočtem.

16 | Další kotvy
16 | Další kotvy |

17 | Vtlačení trnu do malty

Kotvení se provádí průběžně se zděním lícového zdiva. Ohnutý konec trnu se vtlačí do čerstvě nanesené zdicí malty v ložné spáře, čímž se dosáhne vzájemného propojení lícového zdiva a podkladní konstrukce.

17 | Vtlačení trnu do malty
17 | Vtlačení trnu do malty |

18 | Kotvení dalších řad

Kotvy další řady se umísťují vždy mezi dvě kotvy podlimitní. Kotvením zdiva se zabezpečí jeho stabilita.

18 | Kotvení dalších řad
18 | Kotvení dalších řad |

19 | Konečná úprava spáry

Konečná podoba spáry se upravuje pomocí půlkulatého plastového nářadí. Tato úprava se provádí po zavadnutí malty ve spáře, ale ještě před jejím ztvrdnutím. Nářadí, kterým se provádí tato úprava, se nesmí namáčet do vody.

19 | Konečná úprava spáry
19 | Konečná úprava spáry |

20 | Očištění povrchu

Nakonec se celá plocha uskutečněného lícového zdiva očistí nasucho koštětem.

20 | Očištění povrchu
20 | Očištění povrchu |
TEXT + FOTO: zpracováno z podkladů firmy quick-mix
Vizualizace detailu: Mgr. art. Ján Malík
Článek byl uveřejněn v časopise Realizace staveb 05/2020.