fasáda z cementotřískových desek CETRIS® 2
Galerie(6)

Žívý vzhled cementotřískových desek CETRIS®

Je vhodná základní cementotřísková deská CETRIS® BASIC bez povrchové úpravy na opláštění staveb? Jaká je životnost této konstrukční desky? Nehrozí rozvláknění nebo degradace vlivem povětrnostních podmínek? S těmito otázkami se setkáváme při realizací fasád z cementotřískových desek CETRIS® BASIC, popřípadě CETRIS® PROFIL (deska s vytlačenou strukturou dřeva nebo břidlice).

Pro neznalého mohou působit takové fasády dojmem nedodělanosti, pro architekty a designéry jsou naopak výrazem haute couture, tedy „vysoké návrhářské“ – i tímto pojmem z oblasti módního průmyslu lze charakterizovat opláštění z cementově šedivých desek CETRIS® BASIC nebo CETRIS® PROFIL. Tedy cementotřískové desky bez nátěru či jiné povrchové úpravy.

Současný design preferuje přírodní materiály bez jakýchkoliv povrchových úprav. S narůstajícím počtem realizací tento trend pociťuje i výrobce cementotřískových desek CETRIS®. Základní typy – desky CETRIS® BASIC i CETRIS® PROFIL jsou díky vysokým užitným hodnotách předurčeny pro použití v exponovaných podmínkách. Cementotřískové desky jsou mrazuvzdorné, nehořlavé, odolné vůči povětrnostním vlivům, vlhkosti i mechanickému zatížení.

fasáda z cementotřískových desek CETRIS®

Cementotřískové desky jsou vyráběny slisováním směsi dřevěných třísek, cementu, vody a hydratačních přísad. Slučují tak úžasné výhody dřeva a cementu, vynikají vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům. Při uložení ve vodě dosahují hodnoty tloušťkového bobtnání max. 0,3 %, po 100 cyklech mrazuvzdornosti nastane pokles pevnosti v tahu za ohybu pouze o 9%.

Trvanlivost cementotřískových desek CETRIS® byla ověřována i komplexní zkušební metodou simulující kombinované rozrušování struktury materiálu působením základních podnebných faktorů (kolísání teplot, déšť, sluneční svit, mráz).

Při navrhování a realizaci opláštění ze základní cementotřískové desky CETRIS® BASIC je nutno respektovat složení desky a jeho původ – cementové zboží. Částice volného vápna obsaženého v portlandském cementu mohou pronikat na povrch desky a na ovzduší může docházet ke karbonizaci a vzniku výkvětů, které narušují jednolitý vzhled povrchu desky.

fasáda z cementotřískových desek CETRIS® 3

Částečně se dá tomuto jevu zabránit ošetřením desky transparentními hloubkovými penetračními nátěrovými hmotami, které snižují nasákavost desky a zabraňují transportu minerálních látek na povrch desky.
Bohužel na vznik vápenného výkvětu se podílí i nevhodné zabudování desky – v případě kdy například dojde k zatečení i za líc fasády.

Také samotná deska CETRIS® BASIC popřípadě CETRIS® PROFIL nemá definovaný jednotný barevný vzhled. Charakteristická vlastnost těchto povrchově neošetřených desek – barevná nejednotnost – je dána zejména použitým pojivem – portlandským cementem a výrobním procesem. V ploše cementotřískových desek CETRIS® se vlivem způsoby výroby a opracování (deska se vrství na ocelové plechy, lisuje pod velkým tlakem, zasouvá do sušárenských vozů a do formátovací pily … ) může barevný odstín i struktura povrchu lišit. Mohou tak vznikat tmavší a světlejší nestejnorodá místa (fleky, pásy…).

Cementotřískové desky CETRIS® pak vytváří opláštění s přirozenou různorodostí vzhledu betonových stěn. Z realizací fasád máme zkušenosti, že působením povětrnostních vlivů pak nastává mírné sjednocení vzhledu základních cementotřískových desek CETRIS®.

fasáda z cementotřískových desek CETRIS® 4

Charakteristická různorodá „tvář“ základních cementotřískových desek je známá autorům stavebních projektů. Důvodem proč použít „šedivou“ desku je získání cenově dostupného opláštění rozličného – „živého“ vzhledu, který je v kontrastu s uniformovanými barevně jednolitými fasádními plášti. Přitom vznikne obklad s vysokou životností a v podstatě nulovými provozními náklady.

Fasádní obklad z cementotřískových desek CETRIS® BASIC nebo CETRIS® PROFIL je na dotyk velmi příjemný, nepotřebuje žádnou náročnou údržbu a odolá účinkům mechu, plísním a jiných degradujícím činitelům vznikajícím například v kontaktních zateplovacích systémech.

fasáda z cementotřískových desek CETRIS®
fasáda z cementotřískových desek CETRIS® 3
fasáda z cementotřískových desek CETRIS® 5
fasáda z cementotřískových desek CETRIS® 4
fasáda z cementotřískových desek CETRIS® 2

ZDROJ: PR článek společnosti CIDEM Hranice, a.s.