Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
  • Rehau
  • Isover

Sanace fasád mikroabrazivní metodou

Sanace fasád mikroabrazivní metodou

Povrchy fasád obytných domů, veřejných budov, ale také ploch a uměleckých děl jsou nejvíce vystaveny vlivům počasí (déšť, vítr nebo kroupy) a chemickým a fyzikálním procesům s tím souvisejícím (korozi, usazování vodního kamene či sazí apod.), ale často se na nich také podepíší různé projevy vandalismu (např. graffiti). Náprava původního stavu pak bývá složitá, může poškodit strukturu budovy, a často tak nevede ke kýženému výsledku.

Investor má samozřejmě zájem, aby sana­ce povrchů byla co nejšetrnější a zároveň eko­nomická. Při výběru čisticí sanační techniky fasád jsou důležitá nejen hlediska finanční a pracovní efektivity procesu čištění, její zdravotní nezávadnost, ale také flexibilita použitých prostředků a jejich využití na co největší množství materiálů a povrchů. Mobilní otryskávací zařízení RotoSoft®, používa­jící mikroabrazivní metodu, pochází z dílny německého výrobce Günter Weisenburger.

Tradiční metody čištění
Ve své klasické podobě, se kterou se i dnes můžeme setkat, se k pískování používá křemičitý písek, který tryská pod vysokým tlakem (6 a výše barů) na ošetřovaný povrch. V tomto případě je hlavním požadavkem rychlost a efektivita práce – čím rychleji, tím lépe, tj. levněji. V této podobě je však pískování již překonané. Práce s pískem a vdechování jemného křemičitého prachu totiž vede k rozvoji těžkého a smrtelného poškození plic – silikóze, a je ve většině vyspělých zemí zakázána. V České republice se přesto stále najde ještě řada firem, které písek používají. Dalším negativním důsledkem otryskávání za vysokého tlaku a použití nevhodných abraziv bývá často těžké a nevratné poškození struktury ošetřovaného povrchu. Takovéto „rychlé a levné čištění“ se v konečném výsledku prodraží.

Šetrné čištění rotační tryskou
Důležitým požadavkem se tak stala možnost šetrného, rovnoměrného a kontrolovatelného otryskávání, a to zvláště u méně odolných nebo cenných povrchů. Výrazné zlepšení přineslo použití systému čištění pomocí rotační trysky, která usměrňuje proud abraziva, takže částice dopadají rovnoměrněji na čištěný povrch. Rotační tryska prošla postupným vývojem (používaly se např. porcelánové lamely). Tyto inovativní trysky byly známy i v českém prostředí pod značkami Jos a Rotec, poslední generaci pak představují boron-karbidová rotační tělíska patentovaného systému RotoSoft®. Použití rotačních tělísek v trysce umožňuje velmi přesné a stejnoměrné rozprostření částic dopadajících na povrch, což zvyšuje efektivitu otryskávání a čištění a současně zvyšuje i šetrnost vůči povrchu. V kombinaci s nízkým pracovním tlakem má rovněž vliv na podstatně nižší spotřebu abraziva, rychlejší práci a delší životnost strojů, čímž se stává celý proces a provoz čištění ekonomičtější.

Mikroabrazivní systém
Mechanicky stále dokonalejší otryskávací zařízení s nejmodernějšími typy ventilů umožnila přechod na mikroabrazivní systém, kde základní předpokladem jsou nízký pracovní tlak a tzv. mikrojemné abrazivo (zrna v řádu mikronů). Nízký tlak se pohybuje v rozpětí 0,5 až 2,5 nebo 3 bar. V rámci mikroabrazivního otryskávání se označuje tlak vyšší než 3 bar už jako „vysoký“.

Pokud jde o velikost zrna, platí, že čím je zrno menší, tím lepší a šetrnější je vůči čištěnému povrchu. Dalšími důležitými faktory u mikroabrazivního čištění jsou tvrdost zrna (abraziva) a velikost úhlu dopadu na čištěný povrch. Tvrdé zrno se po dopadu méně deformuje, má větší kinetickou energii a jeho abrazivní účinnost je větší, nicméně toto může být u celé řady méně odolných povrchů i nevýhoda a snadno může docházet k poškození struktury povrchu. Podobné poškození povrchu může způsobit i velký úhel, pod kterým na povrch dopadá proud abraziva. Úhel 45° a nižší má správný „řezací“ efekt a je k povrchu nejšetrnější. Pracovní tlak, velikost zrna, jeho tvrdost a konečně úhel dopadu abraziva na čištěný povrch jsou čtyři parametry, které umožňují ovlivňovat přenos kinetické energie, a tudíž intenzitu čištění, a jsou k sobě navzájem vždy v přímém vztahu.


Graffiti nalezneme na všech typech povrchů, mikroabrazivní čištění zajistí jejich efektivní odstranění bez poškození podkladu. Zde na keramickém venkovním obkladu.

Ošetřované materiály a povrchy
Tuto otryskávací techniku lze použít všude tam, kde požadujeme nízkotlaké a efektivní čištění a zároveň šetrné zacházení s čištěným povrchem. Díky tomu lze tuto technologii aplikovat na nejrůznější druhy povrchů – kámen, beton, cihlu, omítku, kov, plast, dřevo i sklo. Lze tak odstranit např. krustu z přírodního kamene, různé staré nátěry včetně graffiti, saze z ohořelého dřeva, špínu, koroze, vodní kámen, biologické znečištění atd. Kromě renovací povrchů je vhodná i pro přípravu podkladů pro další nátěry, odstranění okují a úpravu nejrůznějších nerovností. Výběr odlišných průměrů trysek umožňuje zrychlení čištění a také čištění malých detailů či naopak velkých ploch (od bronzové spony po fasády budov). K nezbytné výbavě pracovníků dnes patří i sofistikované ochranné pracovní pomůcky, které poskytují ochranu a komfort během otryskávání.

Používaná abraziva
Konečný výsledek povrchové úpravy je závislý také na výběru správného abraziva. Otryskávací zařízení pracují se všemi typy známých abraziv od těch nejtvrdších, jako jsou korund a granát, přes uhelnou strusku (vhodná alternativa za písek), drcené sklo, skleněnou balotinu a vápenec až po ty nejměkčí, jako jsou drcený plast, drť skořápek vlašských ořechů, pryž a jedlá soda. Soda má malou tvrdost, ale vyznačuje se vysokou tříštivostí, díky které se násobí její kinetická energie a abrazivní schopnost, je možné s ní otryskávat i sklo a jiné hladké povrchy, aniž by došlo k jakémukoli narušení povrchové struktury. Navíc se soda po otryskání rozpustí ve vodě a nezanechává tak po sobě žádné reziduum. Prašnost během otryskávání s jakýmkoli abrazivem lze výrazně omezit i pomocí tzv. vlhkého otryskávání, kdy se proud vody smísí s tryskajícím abrazivem.

TEXT: Jana Středulová
Foto a obrázky: Archiv společnosti CSC Stavby, s. r. o.

Autorka je publicistka, spolupracovnice společnosti CSC Stavby, s. r. o., výhradního zástupce systému RotoSoft® v České republice.

RubrikyFasáda