Vnější omítka tepelněizolační
Galerie(7)

Vnější omítka tepelněizolační

Partneři sekce:

Tepelněizolační jednovrstvá omítka pro ruční i strojové zpracování s vynikající zpracovatelností, vyztužená sklovláknitou mřížkovou tkaninou, podléhá normě EN 998-1. Jedná se o minerální omítku s nízkým součinitelem tepelné vodivosti a vysokou paropropustností. 

Pro vytváření vnější omítky (možno použít i na vnitřní omítku), která slouží ke zvýšení tepelněizolačních vlastností hotových stěn, omezení hluku a snížení rizika šíření požáru. Díky svým hydrofobním a paropropustným vlastnostem napomáhá odstranit vlhkost, čímž zamezuje vzniku plísní na povrchu stěn a uvnitř konstrukce. Používá se pro omítání pórobetonových stěn Ytong.

Složení

Suchá směs je složená z anorganických pojiv, plniv a tepelněizolačnich přísad a z hygienicky nezávadných zušlechťujících přísad.

Podklad

Podklad musí vyhovovat platným normám, musí byt pevný, čistý, suchý, nezmrzlý, bez prachu, oleje apod. Podklad není nutné penetrovat.

Důležitá upozornění
Dodatečné přidávaní pojiv, kameniva a jiných přísad, jakož i prosévání malty je nepřípustné. K rozdělání malty je nutné použít pitnou vodu nebo vodu odpovídající EN 1008. Nezpracovávejte omítku při teplotách vzduchu a zdiva nižších než + 5 °C. Po uplynutí doby zpracovatelnosti omítku dále nepoužívejte.

Bezpečnost a hygiena

Při práci se směsí dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví. Při manipulaci používejte ochranné rukavice, případně brýle. Při zasažení očí je vymývejte proudem čisté vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Po práci omyjte pokožku vodou a mýdlem a ošetřete vhodným krémem.

Balení a skladování

V papírových pytlích po 20 kg. Skladujte v suchu na dřevěném roštu, chránit před vlhkem. Při dodržení stanovených podmínek je skladovatelnost v uzavřeném obalu 12 měsíců. 

01 | Příprava směsi
Do čisté nádoby nalijeme odpovídající množ­ství vody (7,5–8 l vody pro 1 pytel 20 kg) a do ní za stálého míchání přidáváme suchou směs.

02 | Vhodné míchadlo
Požíváme samospádovou míchačku nebo elektrické pomaluběžné míchadlo s vhodným mísidlem.

03 | Míchání směsi
Mícháme do té doby, než bude mít omítka optimální konzistenci. Takto zpracovanou směs necháme odstát min. 5 minut a znovu důkladně promícháme.

04 | Nanášení první vrstvy
Omítku naneseme na stěnu ručně zubovou stěrkou se zubem o rozměrech 10 × 10 mm nebo strojově v tloušťce cca 5–6 mm a následně pročešeme zubovou stěrkou se zubem výšky 10 × 10 mm.

05 | Vložení výztužné tkaniny
Zubová stěrka dávkuje a rozprostírá omítku na plochu v potřebné tloušťce a množství. Do srovnané vrstvy vtlačíme výztužnou mřížkovou tkaninu Ytong. Překrytí styků musí byt minimálně 10 cm.

06 | Nanášení druhé vrstvy
Překryjeme a vyrovnáme další vrstvou omítky. Výztužná tkanina musí být uložena v 1/2 až 1/3 tloušťky omítky od vnějšího povrchu. Po konečném vyrovnání omítky nesmí být výztužná tkanina obnažena a celková tloušťka omítky nesmí být menší než 5 mm.

07 | Finální úprava
Po zaschnutí cca 5–7 dnů je možné na takto upravený podklad nanášet finální vrstvu. Jako finální vrstvu je možné aplikovat běžné minerální, silikátové nebo silikonové strukturální omítky.

Informace o materiálu:

» Vnější omítka tepelněizolační byla vyvinuta speciálně pro tepelněizolačni tvárnice Ytong lambda YQ. Omítka zvyšuje tepelněizolační vlastnosti stěn a napomáhá odstraňovat vlhkost ze stavby. Snižuje riziko vzniku plísní na povrchu stěn a uvnitř konstrukce a zrychluje finální úpravy stěn.

Tab. 1 Technické vlastnosti omítky

Co budete potřebovat:

  • venkovní omítka tepelněizolační Ytong
  • pitná voda
  • kbelík
  • zubová stěrka se zubem o rozměrech 10 × 10 mm
  • výztužná tkanina Ytong
  • hladítko
  • samospádová míchačka nebo 
  • elektrické pomaluběžné míchadlo s vhodným mísidlem

Tip pro profesionály

Při strojovém zpracování se používá omítací stroj s výstrojí pro lehké omítkové směsi.

Sklovláknitá perlinková tkanina Ytong se speciálně navrženou povrchovou úpravou zajišťuje vysokou odolnost proti alkalickému působení omítek a lepidel. Tkanina se vyznačuje vynikající rozměrovou stabilitou a mechanickou pevnosti.

Pozor!

Doporučujeme nanášet nebo pročesávat se sklonem stěrky 45°.

 

TEXT + foto: XELLA

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 5/2017.