Partneři sekce:

Tenkovrstvá omítka s hlazeným i filcovaným povrchem

Tenkovrstvá omítka s hlazeným i filcovaným povrchem

Jako tenkovrstvé omítkové systémy označujeme zpravidla jednovrstvé omítky určené do interiéru, kterými díky velmi malým tloušťkám a rychlým návaznostem jednotlivých pracovních kroků dosáhneme značného urychlení procesu výstavby.

Tenkovrstvé omítky jsou blízce spjaty se systémy přesného zdění, pod kterými si můžeme představit např. cihelné, pórobetonové nebo vápenopískové zdivo na přesnou spáru, tj. zdivo zděné na tenkovrstvou maltu s absencí malty ve styčných spárách. Tenkovrstvou omítku Baumit Ratio Slim lze zpracovávat ručně i strojně. Má výbornou přídržnost k podkladu a při zachování technologického postupu lze dosáhnout vynikajícího výsledku i bez zednické praxe.

Na pórobetonovém zdivu není nutná třeba penetrace, podklad postačí navlhčit. Na kritická místa (přechody různých materiálů, instalace, diagonály v rozích výplní otvorů) se vkládá sklotextilní síťovina Baumit (perlinka). Omítka podporuje vysychání podkladu a urychluje tak dosažení očekávaných tepelněizolačních vlastností pórobetonového zdiva.

Celý proces od nanesení až po finální úpravu povrchu trvá pouze jeden den. Předností je rovněž snadné napojování v ploše, použití jednoho materiálu na všechny vnitřní omítky bez rozdílu podkladu a při hlazeném povrchu bezproblémové provádění oprav. Hlazeným povrchem lze interiér výborně sjednotit se sádrokartonem, např. v podkrovních prostorách.

Příprava podkladu

Podklad nejprve zbavíme prachu a volných částic. Při provádění omítky nesmí teplota vzduchu a podkladu klesnout pod +5 °C. Omítka není vhodná pro trvale vlhké zdivo a zdivo bez izolace proti zemní vlhkosti. Pro snížení nasákavosti u silně nebo nerovnoměrně savých podkladů použijeme Baumit vyrovnávač nasákavosti. Pro hladké betonové plochy je určen kontaktní můstek Baumit BetonKontakt. Vždy je nutné dodržovat zásady přípravy podkladu vč. technologických přestávek uvedených v technickém listu konkrétního výrobku.

01 | Míchání
Do čisté nádoby nalijeme asi 1/3 objemu čisté vody. Nasypeme takové množství suché omítkové směsi, aby zakryla hladinu vody. Necháme cca 3–5 minut nasáknout. Potom pomalu mícháme běžným elektrickým mísidlem až do vzniku homogenní konzistence bez hrudek. Podle potřeby opatrně doředíme na konci míchání. Vyvarujeme se přisypání suché hmoty do řídké směsi, tvoří se hrudky. Rozmícháme vždy pouze takové množství omítky, které dokážeme zpracovat do
cca 30 minut.

02 | Zapravení nerovností
Rozmíchanou hmotou nejprve zapravíme větší spáry, ulomené rohy tvárnic a jiné nerovnosti. Omítka po ztuhnutí již nemění tvar, nepraská, nesesedá. Spolehlivě vyrovná i instalační drážky. Zapravení nerovností či dvouvrstvé zpracování doporučujeme vždy provádět metodou do čerstvé, avšak zavadlé první vrstvy.

03 | Omítání
Jako omítník použijeme hlazenou ocel (běžný hutní materiál) o průměru 5 mm; docílíme tím toho, že bude dodržena minimální tloušťka omítky 4 mm. Omítník upevníme na stěnu na několika místech rozmíchanou hmotou. Při omítání stropu přichytíme hlazenou ocel po celé její délce. Omítku nanášíme hladítkem, aniž bychom se snažili ji hned zarovnat. K tomu použijeme hliníkovou lať profilu „h“. Je výhodné nanést si více materiálu před lať a strhávat vše v jednom záběru.

04 | Vyplnění drážky
Za pomoci „h“ latě a omítníků vytvoříme základní rovnou plochu. Podle potřeby srovnáváme a doplňujeme místa, kde omítka chybí. Potom omítník vyjmeme a vyplníme drážku, pokud možno materiálem ze stejné záměsi. Omítník použijeme i pro další omítané úseky.

05 | Prvotní zarovnání
Po částečném zavadnutí povrchu (materiál se přestává lepit na prst) provedeme prvotní zarovnání pomocí gletovací špachtle. Špachtlí pracujeme naplocho, abychom zatlačili otřepy od latě do plochy (neseřezáváme). Pracujeme vždy „do kříže“, tedy jen svislými a vodorovnými tahy. Máme tak stále kontrolu nad rovností plochy.

06 | Dokončení povrchu
Po uplynutí asi 100–120 gletovací od rozmíchání suché směsi provedeme poslední krok. Správný okamžik poznáme tak, že při tlaku dlaní nás již omítka udrží, ale prstem do ní stále uděláme důlek. Pomocí gumového hladítka omítku dlouhými tahy navlhčíme. Vytáhneme z vrstvy sádrový šlem a necháme cca 10 min. zavadnout (povrch ztratí lesk vody).

07 | Finalizace
V dalším kroku gletovací špachtlí stáhneme povrch a vyhladíme jej. Sádrový šlem na špachtli použijeme na srovnání případných nerovností. Materiál nám sám ukáže potřebný úhel nástroje k ploše pro požadovaný výsledek. Není již nutné pracovat „do kříže“.

Informace o materiálu:

Sádrová omítka Baumit Ratio Slim je vhodná pro interiéry na přesné zdivo: pórobeton, betonové tvárnice, vápenopískové cihly, monolitické betony, stropní panely ad. Omítku je možné nanášet již od tloušťky 4 mm s vyrovnáním rozdílů nerovností podkladu až do 30 mm v jednom kroku (okenní špalety). Celková doba zpracovatelnosti je cca 2 hodiny.

Co budete potrebovat

  • Kbelík
  • Elektrické pomaluběžné mísidlo
  • Hlazená ocel (běžný hutní materiál) o průměru 5 mm jako omítník
  • Nerezové hladítko
  • Houbové hladítko
  • „h“ lať
  • Gletovací špachtle

Dobré rady

Používáme výhradně nerezivějící nářadí, výjimkou je hlazenka na omítníky, která funguje jako opakovaný omítník a v omítce nezůstává. Je třeba dbát na čistotu používaných nádob i nářadí a průběžně je mýt. Pokud se v podkladu vyskytují ocelové prvky, ošetříme je základovým antikorozním nátěrem. Přechody mezi různými typy materiálu zpevníme sklotextilní síťovinou Baumit (perlinkou), vloženou přímo do sádrové omítky. U vložkových stropů použijeme síťovinu celoplošně.

Spáry mezi stropními prefabrikáty vyplníme sádrovou omítkou a do připraveného pásu vložíme pruh ze sklotextilní síťoviny Baumit. Ihned pokračujeme s celoplošným omítáním stropu. Celý proces omítání i dokončení provádíme najednou během jedné směny. Pokud pro vyplnění větších nerovností potřebujeme nanést omítku ve dvou vrstvách (okenní špalety), pracujeme „do mokrého“, tedy za cca 2 hodin. Na rohy používáme běžné omítkové plastové nebo pozinkované profily, pro napojení na okenní a dveřní rámy plastové ukončovací profily (APU lišty).

Sádrovou omítku Baumit tloušťky minimálně 10 mm můžeme použít i pod obklady. Povrch pouze strhneme latí a dále nehladíme. Po vyzrání omítky (max. 0,5 % zbytkové vlhkosti) lze lepit obklady a dlažby – výrobková řada Baumit Baumacol.  

TIP PRO PROFESIONÁLY

Pokud zvolíme filcovaný povrch, místo špachtle použijeme molitanové hladítko a povrch zatočíme jako při štukování.  

Pozor!

Nikdy nepřiléváme vodu do zbytku směsi a nesnažíme se omítku „oživit“. Tím se naopak tuhnutí urychlí a sníží se výsledná pevnost omítky. Zbytky materiálu se nesmí použít do další záměsi.

TEXT + FOTO: Baumit

RubrikyOmítky