Strojní sádrové omítky
Galerie(12)

Strojní sádrové omítky

Partneři sekce:

I filcované povrchy si však stále drží svou oblibu, a to především proto, že se jedná o tradiční štukový vzhled. V souvislosti s touto skutečností Baumit nabízí strojní sádrovou omítku s filcovaným povrchem Ratio 20, která disponuje vlastnostmi sádrových omítek a prezentuje se velmi dobrou zpracovatelností a atraktivní štukovou strukturou.

Logistika strojního omítání

Moderní logistika poskytuje oproti ručnímu zpracování celou řadu výhod, mezi které se řadí především úspora času a rychlost zpracování.

Použití strojního zařízení nebo umístění mobilního sila na stavbě s sebou samozřejmě přináší určité podmínky a zásady, které je nutné zajistit a dodržet. V případě volně ložených směsí je materiál na stavbu dopravován v mobilních silech pomocí silostavěče. Silo musí být umístěno na vhodném, únosném a bezpečném místě vč. umožnění přístupové cesty ke stavbě silostavěči a následně cisternám, které silo doplňují novým materiálem. Pytlované výrobky se dodávají v různých baleních v závislosti na druhu výrobku. Pro plnou funkčnost strojních omítacích zařízení je nutné zajistit potřebné přípojky elektřiny, vody a dostatečného jištění. Pro zpracování strojních sádrových omítek Baumit můžeme použít např. omítací stroje PFT G4, G5, m-Tec m3E.

01 | Rovinnost podkladu
Rovinnost podkladu se zjišťuje latí a upraví podle potřeby.

02 | Příprava podkladu
Příprava podkladu se provádí příslušným základním nátěrem dle druhu podkladního zdiva.

03 | Rohové lišty
Rohové omítkové lišty zajišťují kritická místa stěny, jako je třeba ostění.

04 | Diagonální výztuž  
V místě rohů výplní otvorů je vhodné doplnění pruhu armovací sítě pro omítky rozměru min. 20×30 cm.

05 | Použití strojního zařízení
Pro větší plochy, vyšší produktivitu a úsporu času na stavbě.

06 | Nanášení omítky
Omítku nanést pomocí omítacího stroje (ve formě „housenky“) od shora dolů v tloušťce 8 (10) – 25 mm v jednom kroku.

07 Stažení omítky

Pro stažení omítky se používá hliníková lať profilu „h“.

08 | Seříznutí omítky
Po zavadnutí následuje první seříznutí omítky trapézovou latí a poté kontrola rovinnosti.

09 | Druhé seříznutí
Druhé seříznutí omítky se provede gletovací špachtlí (motýlem).

10 | Navlhčení a roztočení
Po zatuhnutí se provádí navlhčení a roztočení omítky houbovým hladítkem.

11 | Závěrečné gletování
Pro finalizaci povrchu gletováním se použije gletovací špachtle (motýl).

Informace o materiálu:
» Vysoká produktivita práce a jedinečné zpracovatelské vlastnosti
Tak lze charakterizovat jednovrstvé sádrové omítky Baumit. Jejich zpracování je možné na všechny standardní druhy zdiva nezávisle na tom, zda konečnou povrchovou úpravou bude nátěr, obklad nebo tapeta.

Co budete potrebovat

Vodováha
Váleček pro nanesení základního nátěru
Oranžové houbové hladítko s velkými póry  
Gletovací špachtle (motýl)
Rohové, omítkové a APU lišty – příslušenství k omítkám
Trapézová lať
Hliníková lať profilu „h“
Zednická lžíce
Nerezové hladítko
Omítací přístroj s připojením na elektrickou síť a vodovodní přípojku

TEXT + FOTO: Baumit

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.