Oprava fasádní omítky s trhlinami většími než 0,5 mm
Galerie(16)

Oprava fasádní omítky s trhlinami většími než 0,5 mm

Partneři sekce:

V průběhu času se na fasádní omítce mohou vyskytnout trhliny. Před jejich opravou je třeba zhodnotit jejich šířku a zjistit, zda nejsou stále aktivní – tedy jestli s časem svou šířku nemění. Na opravu trhlin větších než 0,5 mm, které už svou šířku nemění, je vhodná minerální renovační stěrka vyztužená vlákny.

Před volbou dalšího postupu je potřeba nejprve ověřit šířku trhliny kalibrovaným měřákem. Pokud jde o trhliny širší než 0,5 mm, v prvním kroku se odstraní z jejich povrchu uvolněné části pomocí stěrky (tzv. špachtle). Povrch omítky musí být nosný, suchý, bez prachu, nečistot, výkvětů solí a nesmí být zmrzlý, nesoudržný a nenasákavý.

Výztužná vrstva

Na připravený podklad se provede výztužná vrstva použitím minerální renovační stěrky. Suchá směs renovační stěrky se vysype do plastové nádoby s vodou (25 kg pytel / 6 l vody) a míchá se ručním elektrickým míchadlem, dokud nevznikne homogenní směs bez hrudek. Nechá se 5 minut odležet a pak se opět promíchá. Hotová směs renovační stěrky se nanese na podklad ocelovým zubovým hladítkem. Do čerstvé vrstvy minerální renovační stěrky se vtlačí ve svislém směru pomocí ocelového hladítka pásy sklotextilní mřížky. Jednotlivé pásy se kladou se vzájemným přesahem 100 mm.

Potom se povrch stěrky vyhladí hladkou hranou ocelového hladítka. Je třeba dbát na to, aby výztuž nebyla viditelná (je třeba zabránit nadměrnému vyhlazení). Výztužná mřížka má být překrytá vrstvou stěrky s tloušťkou minimálně 1 mm (v místě vzájemných přesahů pásů výztužné mřížky minimálně 0,5 mm a maximálně 3 mm). Výsledná hloubka výztužné vrstvy by měla být v rozpětí 3 – 5 mm. Po dostatečném zatuhnutí stěrky se rovnoměrně upraví struktura povrchu pomocí houbového hladítka. Na povrch renovační stěrky se nejdřív po třech dnech nanese důkladně rozmíchaná fasádní barva.

Aplikace fasádní barvy

Bezprostředně před nanesením fasádní barvy se obsah kbelíku důkladně promíchá elektrickým míchadlem s nízkými otáčkami. Fasádní barvu je možné nanést ručně nebo strojově. Ručně se nanáší válečkem nebo štětcem a to rovnoměrně bez přerušení. Nátěr se aplikuje ve dvou vrstvách – první vrstva (základní nátěr) se realizuje fasádní barvou ředěnou s 10 – 15 % vody. Druhá vrstva (krycí nátěr) je již neředěná fasádní barva, případně ředěná vodou maximálně do 5 %. Nanášíme jeden až dva nátěry. Mezi jednotlivými vrstvami krycího nátěru je potřeba dodržet technologickou přestávku minimálně čtyři hodiny.

Poměr ředění závisí na konzistenci dodaného materiálu a nasákavosti podkladu. Na strojové nanášení se používá stříkací zařízení s technologií airless (např. Graco UM II 795 PC). Neředěná fasádní barva se nanáší rovnoměrně bez přerušení ve dvou vrstvách v jednom pracovním cyklu tzv. křížovým způsobem, aby se docílilo rovnoměrného nabarvení povrchu. První nástřik se nanáší např. ve vodorovném směru. Potom, bezprostředně po nanesení první vrstvy, se nanese metodou „čerstvý do čerstvého“ druhý nástřik v opačném, tj. svislém směru. Pro dosažení lepšího výsledku je možné povrch dodatečně upravit pomocí válečku. V případě požadované další vrstvy nástřiku je potřeba dodržet mezi jednotlivými vrstvami technologickou přestávku minimálně čtyři hodiny.

01 | Šířka trhlin
Před volbou dalšího postupu se nejprve ověří šířka trhlin kalibrovaným měřákem.

02 | Očištění trhlin
Pokud jsou trhliny širší než 0,5 mm, odstraníme z jejich povrchu uvolněné části pomocí špachtle. Povrch omítky musí být nosný, suchý, bez prachu, nečistot a výkvětů solí. Nesmí být zmrzlý, nesoudržný a nenasákavý.

03 | Přidání vody
Do připravené čisté plastové nádoby se nalije předepsané množství vody, tj. 6 l na 25 kg suché směsi minerální renovační omítky.

04 | Vysypání suché směsi stěrky
Suchá směs renovační stěrky se vysype z originálního pytle do plastové nádoby s připravenou vodou.

05 | Promíchání směsi
Renovační stěrka se smíchá ručním elektrickým míchadlem na homogenní směs bez hrudek. Nechá se 5 minut odležet, pak se opětovně promíchá.

06 | Nanesení renovační stěrky
Výsledná směs renovační stěrky se nanese na podklad zubovým hladítkem.

07 | Výztuž sklotextilní mřížkou
Do čerstvé vrstvy minerální renovační stěrky se ocelovým hladítkem vtlačí ve svislém směru pásy sklotextilní mřížky.

08 | Překrytí pásů výztužné mřížky
Jednotlivé pásy se kladou se vzájemným přesahem 100 mm.

09 | Vyhlazení povrchu stěrky
Povrch stěrky se vyhladí hladkou hranou ocelového hladítka. Je třeba dbát na to, aby výztuž nebyla viditelná. Výztužná mřížka má být překrytá vrstvou stěrky s tloušťkou minimálně 1 mm. Výsledná tloušťka výztužné vrstvy by měla být mezi 3 – 5 mm.

10 | Úprava struktury povrchu stěrky
Po dostatečném zatuhnutí stěrky se rovnoměrně upraví struktura povrchu pomocí houbového hladítka. Na povrch renovační stěrky se nejdříve za tři dny nanese důkladně rozmíchaná fasádní barva.

 

11 | Fasádní barva
Bezprostředně před naneseném fasádní barvy se obsah vědra důkladně promíchá elektrickým míchadlem s nízkými otáčkami. Fasádní barva se nanese ručně nebo strojově.

RUČNÍ APLIKACE

12 | První vrstva fasádní barvy
Válečkem nebo štětcem se na připravený podklad nanese rovnoměrně bez přerušení základní nátěr.

  

13 | Druhá vrstva fasádní barvy
Následuje technologická přestávka přibližně 12 hodin. Potom se nanese jedna až dvě vrstvy krycího nátěru neředěné barvy (v případě potřeby lze ředit 5 % vody).

STROJOVÁ APLIKACE

14 | Stříkací zařízení
Pro strojové nanášení se použije stříkací zařízení s technologií airless. Naředěná silikonová fasádní barva se nanáší rovnoměrně bez přerušení ve dvou vrstvách v jednom pracovním cyklu tzv. křížkovým způsobem, aby se docílilo rovnoměrného nabarvení povrchu.

15 | Nástřik fasádní barvy
První nástřik se nanese např. ve vodorovném směru. Poté, bezprostředně po nanesení první vrstvy, se nanese metodou „čerstvý do čerstvého“ druhý nástřik v opačném, svislém směru.

16 | Dodatečná úprava povrchu
Pro dosažení lepšího výsledku je možné povrch ještě dodatečně upravit pomocí válečku. V případě požadavků na další vrstvu nástřiku je potřeba dodržet mezi jednotlivými vrstvami technologickou přestávku minimálně 4 hodiny.

Info o materiálu:

» minerální renovační stěrka vyztužená vlákny z přírodní bílé barvy pro celoplošné opravy povrchu fasádních omítek nebo tepelněizolačních systémů poškozených neaktivními trhlinami
» paropropustná, s vysokou přilnavostí

Co budete potřebovat:

Minerální renovační stěrka
Baumit MultiWhite
spotřeba cca 4 kg/m2 při tloušťce 3 mm
pytel 25 kg 629 Kč

Výztuž, sklotextilní mřížka
Baumit StarTex
rozměr ok: 4 x 4 mm, šířka 1,1 m, délka 10 a 50 m
balení 10 m 350 Kč

Silikonová fasádní barva
Baumit StarColor
spotřeba přibližně 0,4 l/m2
kbelík 5 / 14 l; cena za 5 l 1 621 Kč

Nářadí a pomůcky
kalibrovaný měřák
stěrka
plastová nádoba
ruční elektrické míchadlo
ocelové zubové hladítko
houbové hladítko
malířský váleček
zařízení s technologií airless

Tip

Vzhled jemné omítky
V případě požadavků na vzhled povrchu jemné omítky je možné povrch minerální renovační stěrky zahladit podobně jako u štukových omítek.

Pozor!

Zpracování renovační stěrky
Čas zpracování minerální renovační stěrky je přibližně 1,5 hodiny. Konzistenci už tuhnoucího materiálu není možné upravovat přidáním další vody. Do minerální renovační stěrky je zakázáno přidat jiné materiály (například urychlovače nebo nemrznoucí přísady).

 

TEXT: Zpracováno z podkladů firmy Baumit
FOTO: Baumit

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 1/2018.