Jak zabránit sypání hliněné omítky
Galerie(3)

Jak zabránit sypání hliněné omítky

Partneři sekce:

Hliněné omítky mají obecně nižší povrchovou pevnost než omítky vápenné nebo vápenocementové. V minulosti se touto skutečností nikdo příliš nezabýval, ale v poslední době si stále více zákazníků přeje, aby přirozený vzhled hliněné omítky vynikl a nemusela se přetírat barvou. Protože hlína nemá dobré spojovací vlastnosti, musí se směs kameniva v omítce velmi dobře vymísit, aby při vysychání všechno kamenivo do sebe co nejtěsněji zapadlo (zaklínilo se) a k dosažení výsledné pevnosti omítky postačil už jen materiál s nízkou spojovací schopností, tedy hlína.

Hlína je směs jílu, prachu, kamení a může obsahovat různé druhy jílů, které dále ovlivňují pevnost omítky. Obecně a zjednodušeně vyjádřeno platí, že omítky, které se vyrábějí z hnědých jílů (většinou jde o základní a nejlevnější omítky), mají vysokou pevnost, ale omítky, které se vyrábějí z jílů jiných barev (bílé, žluté, červené, zelené, černé apod.), mají pevnost o trochu nižší. Proto je třeba při zpracování omítky dbát na technologické postupy uvedené v návodech výrobce hliněných omítek. Na základě zkušeností z praxe můžeme říci, že nejvíce reklamací, které souvisejí se sypáním povrchu hliněné omítky, vzniká proto, že se některé kroky realizují nesprávně nebo se zcela opomenou.

Nejčastější důvody sypání hliněných omítek
Na sypání hliněných omítek má vliv několik faktorů. Mezi nejčastější důvody sypání patří:

  • nezametení povrchu omítky po jejím vyschnutí,
  • vysoká vlhkost v interiéru novostavby,
  • filcování,
  • neodležení omítky.

Nezametení povrchu
Když se povrch hliněné omítky po vyschnutí nezamete metlou, může se stát, že se z omítky stále sype písek. Zákazník má potom pocit, že se omítka bude takto drobit donekonečna. Všechna zrníčka, která jsou v hliněné omítce zapuštěna do jedné třetiny, časem sama odpadnou. Z tohoto důvodu je zametení povrchu nevyhnutelné. Stačí použít jemnou metlu a povrch pod tlakem zamést. Nebojte se zatlačit. Nejvíce pozornosti je třeba věnovat ploše ve výšce 80 až 180 cm.


Obr. 2  Povrch hliněné omítky je třeba zamést. Stačí použít jemnou metlu. Nebojte se zatlačit.

Vysoká vlhkost v novostavbě
Dočasným důvodem snížení pevnosti hliněné omítky může být i vysoká vlhkost v interiéru novostavby. Hliněná omítka se při vysychání smršťuje a všechna zrníčka se tak přitlačují k sobě. Má-li omítka z hlediska zrnitosti dobré složení, zrníčka do sebe zapadnou a vytvoří dostatečně pevný povrch. Vyšší vlhkost však může způsobit jejich oddělení. Zrníčka jílu ve vyschlé omítce, která se nachází v prostoru s vlhkostí vyšší než 65 %, mají totiž tendenci se nadouvat. Tím se od sebe oddělí a sníží se pevnost omítky. Hliněná omítka si zachovává svou pevnost při vlhkosti vzduchu nižší než 55 %. V běžném interiéru se vlhkost většinou pohybuje pod touto hodnotou. V čerstvé novostavbě dosahuje hliněná omítka po vyschnutí přibližně 80 % ze své pevnosti. Když se zákazník do stavby nastěhuje, do čtyř měsíců se omítka stabilizuje a dosáhne maximální pevnosti. Pokud si klient není jist kvalitou omítky, nejlepší je nanést z ní trochu na sádrokarton a vzít si vzorek domů. Po třech dnech by se měl tento vzorek stabilizovat, takže pevnost potom lze otestovat.

TIP: Správná tvrdost
Správná tvrdost omítky se zkouší tak, že se po povrchu omítky přejde dlaní, přičemž se vyvíjí mírný tlak. Omítka by se při této zkoušce neměla sypat ani drobit.

Filcování
Hliněná omítka drží díky tomu, že všechna zrníčka písku zapadají těsně do sebe. Při filcování se někdy stane, že se povrch tak rozruší, že zrníčka do sebe nezapadají a povrch omítky není potom dostatečně pevný. Omítka v důsledku toho zblízka vypadá, jako by byly mezi zrníčky písku mezery. Aby se tomuto problému předešlo, filcuje se povrch omítky dvakrát. Poprvé hned po nanesení (do 10 minut) a povrch omítky se udělá dost hrubý. K filcování lze použít jemnou molitanovou hubku, která se vydatně namáčí ve vodě. Druhé filcování se realizuje v okamžiku, kdy je omítka mokrá, plastická a nelepí se na prst. Stejně tak lze použít jemnou molitanovou hubku, která se však jen mírně navlhčí. Do hubky se při filcování dostává jíl, který se roztírá po povrchu omítky, a zároveň se dostává do pórů mezi zrnky písku. Povrch po zaschnutí působí díky tomu kompaktně.

Neodleželá omítka
Nikdy nemůže uškodit, když se omítka nechá po smíchání s vodou 30 minut odležet a potom se znovu promíchá. Během této doby jíly v omítce stačí přijmout maximální množství vody a práce s omítkou je mnohem snazší.

TEXT + FOTO: Michal Navrátil – Hliněné omítky Picas

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.