Detaily rozhodují: Podkladní profily nabízí řešení tepelných ztrát

Zdražování energií a neustále se zpřísňující legislativní požadavky na třídu energetické náročnosti budov vedou k hledání nových řešení. Jak je známo, o celkové energetické náročnosti budovy rozhodují detaily a jejich provedení. Neméně významnou roli hraje materiál – dnes spíše hovoříme o celém systémovém řešení, které je použito pro různé detaily.

Mezi průkopníky, kteří se právě vývojem a zpracováním izolačních materiálů zabývají, bezesporu patří společnost Termopan. Ta nabízí nové produkty vyrobené z polotovarů na bázi polyuretanu, jako jsou např. Purenit nebo PIR pěny, které jsou vhodné pro použití při zabudovávání otvorových výplní, tj. oken, dveří či zdvižně posuvných dveří (HS portálů) do stavebního otvoru.

Zdroj: Termopan

Základem pro úspěšné zvládnutí jakékoliv realizace je správné dimenzování materiálu a použití kvalitních oken, dveří, případně HS portálů, přičemž kvalita materiálu je sice důležitou, ne však jedinou podmínkou pro zdárný výsledek. Neméně významným faktorem je správný postup zabudování těchto prvků do stavby. Kupříkladu připojovací spára rámu okna, dveří nebo HS portálu a její provedení bývají velmi často právě tím podceňovaným detailem, který má zásadní vliv na tepelnětechnické vlastnosti stavby.

Zdroj: Termopan

Renomovaní výrobci v současné době nabízí pro okna a dveře podkladní profily z Purenitu nebo Purenit sendviče, které jsou upraveny pro daný profilový systém. Jejich hlavními výhodami jsou:

– výborné tepelnětechnické vlastnosti,
– vysoká pevnost v tlaku (nedo­chází k prošlapání, deformaci vlivem zatížení otvorovou výplní),
– odolnost proti vlhkosti a vodě,
– opracování na stavbě běžnými nástroji,
– možnost natavení asfaltové hydroizolace,
– možnost ošetření tekutou hydro­izolací.

Zdroj: Termopan

Samotnou kapitolou jsou pak HS portály, které jsou dnes oblíbeným prvkem v architektuře. Nabízí široké použití od rodinných nebo bytových domů přes hotely, kancelářské budovy až po nemocnice. HS portály, jež jsou tvořeny velkými tabulemi izolačních skel vsazenými do hliníkových/plastových/dřevěných profilů křídel a rámů, jsou velmi těžké. Právě kvůli velké hmotnosti dochází při jejich používání k dynamickému namáhání, které vyžaduje tuhý základ.

Zdroj: Termopan

Pro HS portály nabízí naše společnost speciálně vyvinutý podkladní profil Purenit, jenž se vyznačuje:

– výbornými tepelnětechnickými vlastnostmi,
– vysokou pevností v tlaku,
– tuhostí a kompaktností, kdy nedochází k mikropohybům při dynamickém namáhání,
– odolností proti vlhkosti a vodě.

Purenit je zkrátka stabilní prvek, který vám díky své unikátní tuhé konstrukci zaručí bezvadné dlouhodobé fungování HS portálu, ať už se jedná o plastové, hliníkové, nebo dřevěné provedení.
Firma Termopan nabízí kvalitní a odzkoušené výrobky, které vyhoví i těm nejnáročnějším podmínkám.

Zpracoval: Ing. Aleš Ullmann – technický servis, Termopan, s. r. o.

ZDROJ: PR článek společnosti Termopan, s.r.o.