Konference Brownfieldy

Každoroční přehlídka nejzajímavějších projektů na brownfieldech se uskuteční 3. června 2024 a představí odvážné, kreativní a inovativní realizace. Program přinese kromě českých realizací i zahraniční inspiraci v podobě rekultivace Tabakfabrik Linz v novou kreativní čtvrť.

Konference Brownfieldy je místem pro setkávání soukromého a veřejného sektoru nad problematikou revitalizace nevyužívaných lokalit. Každý rok se koná na jiném místě, v jiném brownfieldu. Každé místo s sebou přináší novou inspiraci a témata.

Šestý ročník se odehraje v jedinečných prostorech Automatických mlýnů v Pardubicích, a téma zní: Brownfield jako prostor pro odvahu, kreativitu a inovace. Konferenci pořádá Asociace developerů a společnost le Plan. Více informací a program: www.konferencebrownfieldy.cz