Základem jsou spolehlivé dodávky (profil společnosti TOR Cheb, spol. s r.o.)

Základem jsou spolehlivé dodávky (profil společnosti TOR Cheb, spol. s r.o.)

Spolehlivé dodávky materiálu jsou důležitým faktorem pro bezproblémovou výrobu oken a dveří. Zakladatel a výkonný ředitel společnosti TOR Cheb, spol. s r.o., Ing. Josef Řezníček představuje společnost, jež se prosazuje na trhu i v období, které stavebnictví nepřeje.


Založení firmy bývá velmi často provázeno nejrůznějšími peripetiemi. Co bylo pro vás tou největší překážkou?
Pokud bych pominul administrativní problémy se založením společnosti, které jsem se svými tehdejšími společníky měl před 15 lety, tak samozřejmě nejzásadnější otázkou nebo chcete-li překážkou, kterou jsem si v té době kladl, bylo rozhodování, zda vstoupit na naprosto nový trh, o kterém u nás nikdo neměl žádné informace, respektive nikdo nepředpokládal jeho další vývoj. Není jednoduché podstupovat rizika s minimálními informacemi a zkušenostmi – navíc v té době v úplně novém odvětví; tím mám na mysli výrobu oken a dveří. Nemalým problémem bylo získání finančních prostředků do začátku podnikání. Na druhé straně to pro nás byla velká výzva a dnes již můžeme zodpovědně říci, že jsme se před 15 lety rozhodli správně.

Takže velká konkurence na trhu není pro vaši společnost zásadní překážkou?
Tak jako v každém oboru, i v našem je konkurence potřeba, aby nás nutila se neustále zlepšovat. Mám tím na mysli zdravou konkurenci. Bohužel hlavně v poslední době se čím dál více setkáváme s ne zrovna férovou konkurencí především ze zahraničí nebo ze strany menších začínajících firem, které praktikují jedinou strategii, a tou je nízká cena bez ohledu na kvalitu produktů a servisu. My se snažíme odlišit právě touto slabou stránkou našich konkurentů – tedy spolehlivými dodávkami a špičkovým servisem. Naší nejsilnější stránkou je odbornost našich lidí na všech úrovních ve firmě. Rád bych jim i tímto poděkoval za to, že jsme tam, kde jsme.
 
Jako úlohu zde hraje marketing a reklama?
Vzhledem k naší cílové skupině, tedy výrobcům oken a dveří, klademe důraz na osobní přístup. Proto se snažíme více soustředit na kvalitu propagačních a technických materiálů určených pro naše zákazníky. V současné době pracujeme velmi intenzivně na našich webových stránkách, na kterých budou mít naši zákazníci jak přístup k veškerým potřebným informacím, tak k internetovému obchodu včetně on-line objednávání. Naši klienti budou také moct sledovat, jak postupuje vyřizování jednotlivých zakázek. Co se týče reklamy, máme jasně vymezená média, která jsou v souladu s naší cílovou skupinou
zákazníků.

Nicméně české stavebnictví stagnuje. Jak se staví k této skutečnosti firmy vašeho typu?

Informace, že české stavebnictví stagnuje, jsou v současné době hlavním tématem snad všech médií – souvisí to samozřejmě s celkovým stavem ekonomiky v celém světě. Za nás musím konstatovat, že v naší firmě zatím k mimořádnému propadu nedošlo. V letošním roce čerpáme spíše z konce zimního období – dvě předcházející zimní sezony nám přály. Nicméně odhadovat vývoj pro letošní rok není jednoduché. Na jedné straně stojí podpora státu na zateplení budov formou dotací, což je pro nás a naše zákazníky velká příležitost, na straně druhé určité obavy obyvatel, zda si na tyto investice půjčit peníze. Jsme spíše optimisté než pesimisté, ale je pravda, že i my jsme přijali některá opatření, která povedou k optimalizaci vynaložených nákladů – tak jako většina ostatních firem i v jiných oborech.

Máte širokou distribuční síť a celou škálu nejrůznějších výrobků a technologií. Můžete v krátkosti popsat či rozdělit vaši nabídku?
Náš sortiment můžeme rozdělit do tří základních kategorií. První je materiál pro výrobu oken jako například celoobvodové kování, okenní kliky, těsnění, nátěrové systémy apod. Důležitý sortiment tvoří materiál pro výrobu dveří: dveřní zámky, panty, zavírače, kliky, těsnění, prahy. Třetí skupinu tvoří montážní materiál: parapety, kotevní materiál, stavební chemie atd. U všech těchto kategorií se snažíme vyhovět požadavkům našich zákazníků, a proto máme téměř u všech skupin zboží možnost výběru z více variant od různých výrobců.

Která z těchto komodit je v současné době nejsilnější?
Nejlépe se rozvíjející je jednoznačně materiál pro výrobu oken a dveří z hliníkových profilů. Neméně perspektivní vývoj zaznamenáváme u nátěrových systémů.

Zaujala mě zvláště služba založená na hlasem řízených povelech – pick by voice. Mohl byste ji blíže popsat?
Tento systém jsme u nás zaváděli v květnu roku 2006. V té době se jednalo o jedinečný systém řízení skladu, který byl v ČR, alespoň v našem oboru, první svého druhu. Systém eliminuje vliv lidského faktoru, respektive možných chyb při vyřizování zakázek. Pracovníci, kteří vydávají zboží z jednotlivých skladových pozic, jsou naváděni hlasem, který je přenášen bezdrátově z počítače do sluchátek na jednotlivá skladová místa. Hlasové zařízení jim oznamuje, jaké zboží a v jakém množství mají odebrat. Díky tomu, že mají obě ruce volné a nemusejí se soustředit na vyhledávání vydávaného zboží v papírových seznamech a jeho odepisování třeba ze skladových karet, došlo k zásadnímu urychlení celého procesu a téměř nulové chybovosti v dodávkách.

Váš zájem se točí mimo jiné i kolem energeticky pasivních domů. V čem spatřujete jejich hlavní výhody?
Produkty, které jsou pro tento typ staveb potřebné, máme samozřejmě také v nabídce. Jedná se například o speciální dveřní výplně se zvýšenou tepelnou izolací nebo montážní systém pomocí parotěsných a paropropustných pásek. Velkým tématem jsou u těchto staveb způsoby větrání; našim zákazníkům nabízíme různé varianty řešení. Je jasné, že pod vlivem současné ekonomické situace ve světě a motivování lidí šetřit energii, jsou energeticky pasivní domy velkou příležitostí jak pro naše zákazníky, tak pro nás.

Mluvil jste o příznivém rozvoji firmy. Můžete na závěr poodhalit vaše plány do budoucna?

Konkrétní cíle vám s ohledem na konkurenci nesdělíme, protože považujeme za správné, aby to pocítili v první řadě naši zákazníci. Každopádně budeme nadále našim zákazníkům maximálně nápomocni třeba i tím, že jim budeme nabízet produkty, které jim umožní pomocí našich produktů odlišit se od jejich konkurentů.

Ing. Josef Řezníček vystudoval zemědělskou technickou školu, střední průmyslovou školu stavební a Fakultu mechanizační Vysoké školy zemědělské v Praze. Absolvoval řadu specializovaného postgraduálního studia. Po ukončení studia působil v různých oblastech investiční a stavební činnosti ve funkci projektanta, investora a hlavního inženýra stavebního podniku, vedl závod technického rozvoje. Ve volném čase se věnuje chalupaření, lyžování, extrémní vysokohorské turistice a cestování.

Rozhovor připravil Vlastimil Růžička

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

Komentáře