Zadlužení firem, které staví budovy, přesahuje 60 procent

Zadlužení firem, které staví budovy, přesahuje 60 procent

Nejvíce zadlužené stavební firmy jsou ty, které se věnují výstavbě budov. Jejich zadluženost přesahuje 60 procent, vyplývá z analýzy společnosti CRIF - Czech Credit Bureau. Firma posuzovala výsledky hospodaření 1879 firem v letech 2010 až 2013.

Zadluženost firem z odvětví specializované stavební činnosti se v minulých letech pohybovala mezi 57 až 59 procenty. Nejnižší zadluženost, okolo 45 procent, vykazovalo v letech 2010 až 2013 inženýrské stavitelství.
    
České stavebnictví patří k oborům nejvíce postižených ekonomickou recesí. Hluboký pokles tržeb během sledovaného období zaznamenaly všechny segmenty stavebnictví. „Tržby firem zabývající se výstavbou budov od roku 2010 poklesly o 11 procent na 80,6 miliardy korun v loňském roce. V případě specializovaných stavebních činností se snížily o devět procent na 26,4 miliardy korun. Největší pokles, o 28 procent, byl zaznamenán v odvětví inženýrského stavitelství. Tržby těchto firem skončily v loňském roce na 69,5 miliardy korun oproti 96,2 miliardy korun v roce 2010,“ vypočítal projektový manažer aplikace Cribis Jan Cikler.
    
Stavařům v minulých letech výrazně poklesly i výdělky. Zatímco ještě v roce hospodářský výsledek sledovaných firem dosáhl celkem 9,3 miliardy korun, loni se propadl o 70 procent na 2,9 miliardy korun.
    
Největší podíl na tomto poklesu připadá na segment inženýrské stavitelství, kde se hospodářský výsledek firem snížil během sledovaného období o 81 procent na jednu miliardu korun. O téměř 60 procent se zhoršil zisk firem zabývajících se výstavbou budov. V posledních dvou letech však už stagnoval na hodnotě 2,4 miliardy korun. Hospodářský výsledek segmentu specializované stavební činnosti byl loni oproti roku 2010 nižší o 17 procent.
    
Krize výrazně snížila marže stavebních firem zabývajících se inženýrským stavitelstvím, když ze 4,2 procenta v roce 2010 klesly na loňských 2,5 procenta. Naopak výstavba budov a specializované stavební činnosti byly loni o něco rentabilnější než o rok dříve.
    
Poklesl také celkový objem poskytnutých bankovních úvěrů a výpomocí stavebním firmám. Výrazně nižší celkovou částku v porovnání s předchozími roky získaly především firmy v segmentu výstavba budov. Jejich objem poklesl o 36 procent na 4,4 miliardy korun. Naopak v případě segmentu inženýrského stavitelství rostl celkový objem úvěrů až do roku 2012, v loňském roce se však jejich objem snížil na 2,4 miliardy korun.
    
Ve stavebnictví se výrazně zvýšila doba splatnosti krátkodobých pohledávek. „Nejvyšší růst byl zaznamenán v segmentu inženýrské stavitelství, kde se oproti roku 2010 v roce 2013 zvýšil o 12 dní na 82 dní. O deset dní se prodloužila doba obratu krátkodobých pohledávek v segmentu výstavba budov a o více než čtyři dny v případě Specializovaných stavebních činností,“ doplnil Cikler.

Zdroj: ČTK

Ilustrační foto: Dano Veselský