Viessmann – mezinárodní koncern s rodinnou tradicí

Viessmann – mezinárodní koncern s rodinnou tradicí

Každá firma má ve své historii období, kdy její vývoj  poskočí dopředu s maximální intenzitou. Pro společnost Viessmann byla tímto obdobím 60. léta minulého století, kdy syn zakladatele společnosti Hans Viessmann pozvedl firmu z německého Allendorfu do evropského povědomí. V současnosti je podniková skupina Viessmann jedním z předních výrobců systémů vytápění. O historii firmy i aktuálním dění na trhu jsme si povídali s Ing. Pavlem Tomanem, vedoucím zastoupení Viessmann v České republice.

Základem společnosti je německá centrála, mohl byste prosím upřesnit postavení české pobočky? Jaký byl vývoj společnosti Viessmann v České republice?
Společnost Viessmann, spol. s r. o., vystupuje zde v České republice jako výhradní obchodní zastoupení, které se opírá o podporu silného mezinárodního koncernu s rodinnou tradicí. Působení společnosti Viessmann na českém trhu se datuje  od začátku 90. let. Již v této době jsme se dostali na přední pozice v oblasti střední a velké techniky, například při modernizacích tepelných hospodářství. Díky aktivnímu rozšiřování sortimentu hlavně v oblasti alternativních zdrojů vytápění, kde má Viessmann již více než 30leté zkušenosti, jsme dnes schopni pokrýt všechny požadavky našich zákazníků.

Do jaké míry je česká pobočka závislá na německé centrále? Obchodní strategie je plně ve vaší kompetenci?
Naše závislost na německé centrále vychází především z tradičních zásad, principů a hodnot společnosti, které jsou našimi základními stavebními kameny již od počátku. Chceme být vždy, ať už po odborné, nebo osobní stránce, tím pravým partnerem pro naše zákazníky. Z toho vychází i naše obchodní strategie, která se přímo přizpůsobuje podmínkám českého trhu a je plně v naší kompetenci.

Kde se soustředí výroba a vývoj výrobků?

Srdcem společnosti jsou výrobní závody v německém Allendorfu, kde se zároveň nachází i sídlo společnosti. Zde se po desítky let vyrábí a vyvíjí plynové i olejové kotle, které tvoří základ našeho produktového programu. Dále je zde soustředěna výroba tepelných čerpadel a systémy regulace. Dalším z celkem 16 výrobních závodů, rozmístěných po celém světě, je například závod Falquemont ve Francii s tradiční výrobou a vývojem ocelových nerezových zásobníků tepla a solárních termických kolektorů. Také bych rád zmínil rakouské výrobní závody specializující se na oblast biomasy nebo švýcarskou výrobu průmyslových tepelných čerpadel o výkonu až 1,4 MW. Tento systém rozmístění profituje z výhod spočívajících v historickém zaměření daných lokalit.   

Má český trh nějaké specifikum? Je například rozdíl v prodeji výrobků u nás ve srovnání se sousedním Slovenskem?

Díky společnému vedení obou zemí dokážeme přesně vyhodnotit, co který trh vyžaduje. V zásadě jsou si oba trhy velmi podobné, ať už na poli masového prodeje závěsných kotlů, nebo v oblasti špičkové systémové techniky. Například slovenský trh více vyžaduje komplexní řešení, kdy naše firma vystupuje jako dodavatel celkového technického řešení i v oblasti rozvodu tepla.

Liší se proto i taktika prodeje v jednotlivých zemích?
Taktika prodeje je ve většině zemí podobná, ale i zde platí všebecně známé pravidlo: „Mysli globálně, jednej lokálně!“ Jednotlivé rozdíly určuje například kupní síla, tradice a nové trendy v oboru.

Spolupracujete s partnerskými pobočkami v jiných zemích?

Určitě ano. Oproti jiným koncernům, kde jsou ve skupině společnosti schopné si vzájemně konkurovat, vystupujeme vždy jednotně. Tím, že máme více než 120 obchodních zastoupení po celém světě, máme možnost získávat informace z ostatních trhů. Snažíme se analyzovat a následně aplikovat osvědčené postupy a získané know-how.

Jaká byla křivka nárůstu prodejnosti jednotlivých výrobků? Kdy jste pozorovali nejvyšší nárůst prodejnosti a jaká je situace v současnosti?

Poklesy zaznamenáváme v oblasti kotlů vyšších a středních výkonů, které jsou nejčastěji způsobeny decentralizací tepelných zdrojů. Naopak dochází k nárůstům kaskádových řazení, ať už v oblasti plynových kotlů, nebo i u tepelných čerpadel. Velké nárůsty zaznamenáváme u kondenzačních plynových kotlů hlavně z důvodu zvýšení efektivity při sériové výrobě těchto zařízení. To nám umožňuje vstoupit na trh s atraktivní cenou při zachování standardů kvality. V oblasti obnovitelných zdrojů energie jsou nárůsty jednoznačně nejvyšší. Jako příklad mohu jmenovat sluneční kolektory Vitosol, které opakovaně meziročně získávají nárůsty v desítkách procent.

Vaše výrobní portfolio je velmi široké, od tradičních kotlů na fosilní paliva přes tepelná čerpadla a solární kolektory až po větrací systémy obytných budov. Co je v současnosti vaší hlavní produktovou linií – jsou to stále kotle, nebo se již zaměřujete více jiným směrem?
Firma Viessmann byla v minulosti tradičně vnímána jako specialista na plynové a olejové kotle. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji v oblasti tepelné techniky můžeme uvádět na trh nové výrobky, které odpovídají nejnovějším požadavkům v oblasti techniky, úspory paliv a ekologie. Základním kamenem našeho programu jsou plynové kondenzační kotle, které lze velmi jednoduše použít v kombinaci s obnovitelnými zdroji energie.

Nástěnný plynový kondenzační kotel Vitodens 300-W s integrovaným nerezovým nabíjecím zásobníkem.

Který výrobek je v současnosti u spotřebitelů nejoblíbenější?
Trendem ve vytápění rodinných domů je jednoznačně kondenzační technika v kombinaci se solárním ohřevem teplé vody – v provedení Vitodens jako závěsný kondenzační kotel doplněný o bivalentní zásobník Vitocell nebo kompaktní centrála se zásobníkem určeným k připojení slunečních kolektorů Vitosol.

A co se týče druhu paliva – mají stále největší podíl kotle plynové?
Ano, v České republice se prodá nejvíce plynových kotlů, díky většímu povědomí o kondenzační technice, moderní velkosériové výrobě a narůstajícím cenám plynu jsou to právě kondenzační kotle, u kterých každoročně narůstá podíl oproti běžné technice.

Úspora energie je dnes hlavní téma celého oboru. Jak tento fakt reflektují vaše výrobky? Snažíte se o dosažení maximální účinnosti u vašich výrobků, nebo se z tohoto důvodu více orientujete na oblast obnovitelných zdrojů energie?
Spolu se změnou potřeb na trhu se vyvíjí naše nabídka produktů. Máme výhodu v podpoře vlastního vývoje, nám pomáhá dosahovat maximálních účinností například u kondenzačních kotlů. Ať je to zařazení do energetické třídy A, nebo dosažení vysoké účinnosti a spolehlivosti díky nerezovým spalovacím komorám a vlastním sálavým hořákům s automatickou adaptací na kvalitu spalovaného plynu. Díky dlouholetým zkušenostem připravujeme vhodné kombinace například kotlů a solárních systémů, kde je velmi důležitá nejen účinnost, ale i dlouhá životnost.

Letošní léto prineslo velmi extrémní počasí, nejprve tropická vedra, nyní záplavy a chladné období. Zohledňujete při výrobě a plánování hodně diskutovanou problematiku globálního oteplování? Uvažujete například o rozšíření výrobků z oblasti chladicí techniky?

Globální oteplování je velmi diskutované téma a k této problematice se společnost staví velmi zodpovědně. Ochrana klimatu je zohledňována při výrobě každého našeho produktu. Tato snaha byla v minulém roce ohodnocena německou prestižní cenou „Trvalá udržitelnost výroby“. V oblasti chladicí techniky již nabízíme zajímavou řadu výrobků. Další zajímavou technologií, kterou disponujeme, je výroba a spalování bioplynu.

Jakou výzvu má nyní společnost Viessmann před sebou? Připravujete nějaké novinky?

Naším cílem je dosáhnout přední pozice v oblasti topné a chladicí techniky na světě. Díky vývoji v oblasti alternativní energie a široké výrobní základny v nejbližší době představíme několik zajímavých produktů. Rozbíhá se více projektů, od Zeolithových plynových tepelných čerpadel přes mikrokogenerace a palivové články. Věřím, že výstava ISH na jaře 2011 bude velmi zajímavá. Na český trh v nejbližší době uvedeme novou generaci tepelných čerpadel s inovovaným systémem regulace a vyššími hodnotami COP a SPF. Na začátek příštího roku se připravuje například nový solární kolektor Vitosol 200-T, typ SP2 – s technologií Heat pipe v horizotálním provedení.

Foto: Viessmann Werke
Rozhovor připravila: Petra Šťávová

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.

RubrikyStavební podnikaní