Unikátní obytný projekt vznikne nedaleko Prahy

Unikátní obytný projekt vznikne nedaleko Prahy

Ve vzdálenosti cca 12 km východně od Černého mostu v Praze se připravuje zajímavý developerský projekt, tzv. zelená obytná krajina. Autorem tohoto v českých podmínkách výjimečného urbanistického řešení je architekt Martin Rajniš, který na projektu „Tejnický dvůr“ spolupracuje se stavební společností PSJ. V lokalitě mezi obcemi Kounice a Vykáň tak v budoucnu v první etapě vyroste 47 ekovil, 24 řadových domů, 11 rodinných domů a dva objekty se 17 byty. Pamatováno bude také na veřejná prostranství, revitalizaci přilehlých rybníků a prostory pro služby.

Architekti navrhli projekt v lokalitě, která byla již v minulosti obývaná lidmi a i nyní zde zůstanou zachované historické vazby. Ze staré zemědělské usedlosti se developer rozhodl zachovat a zrekonstruovat starý špejchar, budovy mlýnu a statku. Právě tyto původní stavby se stanou středem nově vznikající obce, jež architekt pojmenoval Starým městem.

Obyvatelé městečka zde na jednom místě najdou soustředěny služby i prostory pro volnočasové aktivity, které potřebují k příjemnému životu, např. restaurace, obchody, wellness popř. mateřskou školku. Tradiční ráz Starého města podtrhují klasické červené sedlové střechy kontrastující s bílými zdmi. K bydlení je v této „čtvrti“ určeno 11 řadových domků.

„Co je dnes vlastně dům? Už to není vývěsní štít, kde vystavuji na odiv svůj majestát a bohatství. Je to místo, kam rád přijdu, čerpám chuť do života, kde dobíjím energii. V tomto směru nám nejvíce pomáhá příroda, člověk je po tisíce let zvyklý žít v přírodě a má k ní v sobě hluboce zakořeněný vztah,“ vysvětluje architekt Martin Rajniš, autor urbanistického projektu Tejnický dvůr.

Městečko je zasazeno do jakéhosi zeleného parku, tvořeného již existujícími vzrostlými stromy, které doplní další nově vysazené. Cesty a další komunikace nebudou tvořeny asfaltovým povrchem, ale přírodním materiálem – žulovou dlažbou. Příjemné prostředí doplní i dva rybníky, z nichž první budou moci využívat obyvatelé ke koupání a rekreaci, a druhá vodní plocha bude určena pro chov ryb a aktivní rybolov.

Ekovila
Samotná obytná část projektu je pojmenována Nové město a tvoří komplex tzv. ekovil. Jedná se o jednoduchou přízemní až patrovou budovu s plochou střechou. Domy jsou navrženy z tradičních stavebních materiálů. Zájemci o bydlení v Tejnickém dvoře si mohou buď vybrat z hotových návrhů nebo pro ně architekti připraví dům podle individuálních požadavků, všechny budovy však budou dohromady tvořit jednotný celek. Každý klient proto bude mít jistotu, že v jeho sousedství nevyroste nic, co by narušovalo jeho soukromí.

„Lidé v současné době požadují od rodinných domů více než jen místo k přespání. Tejnický dvůr je naší odpovědí na tyto požadavky a je určen pro tu skupinu lidí, kterým záleží na tom, v jakém prostředí a mezi jakými sousedy žijí,“ uvedl Jiří Mutl, ředitel divize developmentu ČR společnosti PSJ. Termín zahájení stavby bude z části záviset i na dostatečném počtu seriózních zájemců, předpokládá se však, že půjde o druhou polovinu příštího roku.

Zdroj: PSJ, a.s.